หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

( 3 ร )รัฐบาลเตรียมพร้อมแผนสร้างความปลอดภัยทางถนนเชิงรุกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง) 
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) (เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

( 3 ร )รัฐบาลเตรียมพร้อมแผนสร้างความปลอดภัยทางถนนเชิงรุกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 3 ร รักตนเอง รักครอบครัว รักคนอื่น  เจ็ดวันอันตราย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 ว่า รัฐบาลได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 ภายใต้ 7 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และมาตรการด้านการบริหารจัดการ
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่นำมาตรการเสริม 3 ด้าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ 1.ด่านครอบครัว โดยให้สมาชิกครอบครัวเฝ้าระวัง ป้องปราม ตักเตือนสมาชิกในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยนำหลัก 3 ร.ประกอบด้วย รักตัวเอง รักครอบครัว และรักคนอื่น ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
2.ซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่อาจประสบอุบัติเหตุทางถนน 3.ตรวจสอบป้ายเตือน บริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตราย เส้นทางที่ไม่ปลอดภัย และจุดตัดทางรถไฟ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนที่สำคัญ ได้กำชับให้จุดบริการ ด่านตรวจ และด่านชุมชน กำหนดมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่และยานพาหนะ โดยเฉพาะการคุมเข้มการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และการขอความร่วมมือผู้ประกอบการหรือสถานที่จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่ผ่านมากว่า 40% มีปัจจัยมาจากสภาพทางกายภาพของถนนที่ไม่ปลอดภัย จึงได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เน้นการบริหารจัดการในรูปแบบการบูรณาการมาตรการ ทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกพื้นที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของถนน ทั้งการปรับสภาพแวดล้อมริมทาง แสงสว่าง ป้ายเตือน ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเส้นทางสายต่างๆ ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ในส่วนของมาตรการบริหารจัดการทุกจังหวัดได้จัดตั้ง ศปถ.ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกับจิตอาสาในทุกระดับเพื่อเป็นกำลังเสริมในการปฏิบัติงานสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 ของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการลดอุบัติเหตุทางถนน
พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจึงได้มอบหมายให้จิตอาสาที่มีจำนวนกว่า 6 ล้านคนทั่วประเทศเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนกับภาครัฐ อาทิ การพัฒนาศาสนสถาน การส่งเสริมวินัยจราจร การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน การส่งเสริมการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย การให้บริการประชาชน โดยได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในการกำหนดแนวทาง และแบ่งมอบภารกิจการปฏิบัติงานของจิตอาสาเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน
ที่มา ; เว็บ https://www.ryt9.com/s/iq01/3080413 


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 

(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ติวสอบความรอบรู้เด่น เดือนธันวาคม 2562 อ./ผอ.นิกร

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง) 
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) 
(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   ติวสอบความรอบรู้เด่น เดือนธันวาคม 2562 อ./ผอ.นิกร
สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 15-21 ธ.ค. 2562
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวคราวที่น่าสนใจมากมาย หากใครพลาดการติดตามไปบ้าง วันนี้ sanook.com รวบรวมข่าวเด่นข่าวเด็ดมาให้ติดตามกันตรงนี้แล้ว ไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้าง

พลเมืองดีแจ้งเบาะแสจับ "สมคิด พุ่มพวง" เผยนาทีจ้องหน้าดูแผล จำดวงตา-รอยบากแม่น

ทำเอาอกสั่นขวัญแขวนกันไปทั่วทั้งสังคม เมื่อคดีฆาตกรรมหญิงสาวรายหนึ่งใน จ.ขอนแก่น ที่แท้ฝีมือฆาตกรคือ "สมคิด พุ่มพวง" นักโทษคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง 5 ศพ ซึ่งเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำแล้วมาก่อเหตุฆ่าเป็นรายที่ 6 ดังกล่าว จนกระทั่งผู้คนทั่วทั้งสังคมต่างพากันส่งต่อภาพและข้อมูลของฆาตกรสุดอันตรายคนนี้ ในที่สุดเมื่อวันพุธที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจสามารถจับกุมตัวนายสมคิดได้บนขบวนรถไฟ หลังจากได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีที่จดจำรูปพรรณสัณฐานได้ อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดขึ้นทำให้มีเสียงวิจารณ์อื้ออึงถึงเกณฑ์การพิจารณาลดหย่อนโทษของกรมราชทัณฑ์ที่ไม่เข้มงวดรัดกุมจนปล่อยให้นักโทษประวัติโชกโชนสามารถออกมาก่อคดีสะเทือนขวัญได้อีก รวมทั้งยังมีเสียงเรียกร้องบางส่วนให้มีการนำมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดด้วยการประหารชีวิตกลับมาใช้อีกด้วย
read-this

#อาม่าตบเด็ก แชร์สนั่น! คลิปอาม่าตบหน้านักเรียนชาย หลังถูกเตือนเสียงดัง-สุดท้ายโดนสวน

กลายเป็นประเด็นร้อนอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อคลิปที่หญิงสาวสูงวัยเข้าไปตบหน้านักเรียนชายคนหนึ่ง แล้วถูกนักเรียนคนดังกล่าวตอบโต้เอาคืน ถูกแชร์ต่อกันไปอย่างแพร่หลายพร้อมกับการวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความเห็นกันอย่างดุเดือด จน #อาม่าตบเด็ก กลายเป็นแฮชแท็กฮิตติดเทรนด์ในโลกออนไลน์ ก่อนที่ในเวลาต่อมาทางโรงเรียนต้นสังกัดจะเปิดเผยว่าทั้งหญิงสาวสูงวัยและนักเรียนชายต่างพูดคุยทำความเข้าใจและขอโทษกันเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งยังปฏิเสธข่าวลือที่ว่ามีการสั่งพักการเรียนนักเรียนชายคนที่อยู่ในคลิปเหตุการณ์ โดยเป็นแค่การเลื่อนสอบออกไปจนกว่าที่เด็กจะมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่ดีขึ้น

ฟีร์มีโน่กดชัย! ลิเวอร์พูล ต่อเวลาดับ ฟลาเมงโก 1-0 ผงาดแชมป์สโมสรโลก (คลิป)

ในที่สุด ลิเวอร์พูล ก็สามารถเถลิงบัลลังก์แชมป์สโมสรโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร เมื่อสามารถเฉือนเอาชนะ ฟลาเมงโก ตัวแทนจากอเมริกาใต้ ไปได้ 1-0 โดยได้ประตูชัยช่วงต่อเวลาพิเศษในนาที 99 จาก โรแบร์โต้ ฟีร์มีโน่ โดยการชิงชัยเจ้าสโมสรโลกในปีนี้จัดขึ้นในกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ที่สนาม คาลิฟา อินเตอร์เนชันแนล สเตเดี้ยม เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทีมหงส์แดงถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง หลังจากคว้ารองแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่แล้ว แต่ซิวถ้วยยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก มาครองได้เป็นสมัยที่ 6 ก่อนที่จะเดินหน้าล่าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีด้วยสถิติลงสนาม 17 นัด ชนะ 16 เสมอ 1 นำโด่งเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอยู่ในเวลานี้
"ศรีนวล บุญลือ" ส.ส.เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่ เปิดใจหลังถูกขับออกจากพรรค เผยมี 3-4 พรรค แต่ขอปฏิเสธพรรคพลังประชารัฐ เทใจ 100% ไปให้พรรคภูมิใจไทย ขอไปทำงานด้านสาธารณสุขตามที่ตนเองถนัด คับแค้นใจที่ผ่านมาอยู่ด้วยความอึดอัด แม้แต่ "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ยังไม่ยอมรับไหว้ มั่นใจคะแนนเสียงที่ผ่านมาประชาชนเลือกตนเองมากกว่าเลือกพรรค ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคอนาคตใหม่ มีมติให้ขับ 4 ส.ส. ออกจากพรรค เนื่องจากทำการโหวตสวนมติพรรค คือ นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี และ นางสาวศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ และนายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี ก่อนที่ในวันรุ่งขึ้นที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.ของพรรค จะมีมติยืนยันดำเนินการดังกล่าวตามที่ที่ประชุมใหญ่มีมติออกมา

สภาผู้แทนฯ ลงมติถอดถอน "โดนัลด์ ทรัมป์" เป็นคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ

สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา ลงมติถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ใน 2 ข้อหา คือ ใช้อำนาจในทางที่ผิด และขัดขวางกระบวนการของสภาคองเกรส ทำให้ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์ ที่ถูกสภาผู้แทนราษฎรลงมติถอดถอน ต่อจากนายแอนดรูว์ จอห์นสัน และนายบิล คลินตัน โดยในข้อหาแรกเรื่องการใช้อำนาจประธานาธิบดีในทางที่ผิด มติถอดถอนชนะไปด้วยคะแนน 230 ต่อ 197 และข้อหาขัดขวางกระบวนการของสภาคองเกรส ผ่านด้วยมติ 229 ต่อ 198 เสียง อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลังจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณาเรื่องการถอดถอนทรัมป์ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าโอกาสที่โดนัลด์ ทรัมป์ จะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเป็นไปได้ยาก เพราะพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาอยู่ในเวลานี้

ที่มา ;  เว็บ https://www.sanook.com/news/7989007

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 


(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง) 
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) (เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

วันที่ 13 ธ.ค. 2562  เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่ คำขวัญวันเด็ก ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มอบให้เด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563 ว่า
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”


ที่มา ;  เว็บ  https://workpointnews.com/2019/12/14/childrens-day-slogan-2020/

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 

(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม