หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ 30-31 ก.ค.62

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )
(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ 30-31  ก.ค.62
• ที่ประชุมครม.แบ่งงานรองนายกฯแล้ว
โฆษกรัฐบาลแถลงข่าวครั้งแรก เผยที่ประชุมครม.ใช้เวลาส่วนใหญ่หารือเรื่องการจัดทำงบปี 63 คาดเข้าสภาฯเดือนม.ค. 63 พร้อมแบ่งงานรองนายกฯ ตั้งข้าราชการการเมือง 
• ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง
ครม.ออกมาตรการระยะสั้น-เร่งด่วน แก้ปัญหาภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำ  
• นายกฯ ตั้งครม.เศรษฐกิจ
นายกฯ ตั้ง ครม.เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนงานของทุกกระทรวง เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ตั้ง “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” เป็นโฆษกรัฐบาล
• พบตัวแล้วประธานสมาคมส่งออกสัตว์เชียงแสนที่ถูกลักพาตัว
พบตัวแล้วประธานสมาคมส่งออกสัตว์เชียงแสน ถูกกลุ่มคนไม่ทราบฝ่ายจับตัวเรียกค่าไถ่ 5 ล้านบาท ไทยกำลังประสาน สปป ลาว ในการรับตัวกลับ
• ทำทัณฑ์บนผู้ปกครองเยาวชนซิ่งยกล้อหน้าพระลาน
ตำรวจทำทัณฑ์บนผู้ปกครองเยาวชนซิ่งยกล้อ ถนนหน้าพระลาน ส่วนอีก 1 อยู่ระหว่างติดตามจับกุม
• คมนาคมขอเวลา 1 เดือน ลดราคารถไฟฟ้า
คมนาคมสั่ง สนข.ศึกษาต้นทุนราคารถไฟฟ้าก่อนพิจารณาลดราคาช่วยค่าครองชีพประชาชน ออกนโยบายเร่งด่วนจำกัดเวลาวิ่งรถบรรทุกแก้จราจรติดขัด ขยายการควบคุมความเร็วรถบนถนน 4 เลน
• ‘เด็กหลังคด’ ไม่ได้มาจากแบกกระเป๋านักเรียนหนัก
รองอธิบดีกรมการแพทย์ ชี้เด็กหลังคดไม่ได้เกิดจากการสะพายกระเป๋านักเรียนหนัก แต่มาจากความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ที่พบได้ในวัยรุ่น แนะกระเป๋านักเรียนที่ดีควรเป็นแบบลากจูง เพราะสร้างสมดุล ส่วนกระเป๋าเป้ ควรสะพายทั้ง 2 แขน และชิดหลังเพื่อความสมดุล
• สาวเสริมจมูกเน่าอาการดีขึ้น-ฝากเตือนศึกษาข้อมูลก่อนทำ
สาวอายุ 18 ปี ชาวสุพรรณบุรี จมูกเน่าจากการทำศัลยกรรม อาการโดยรวมดีขึ้น แต่แพทย์ยังเฝ้าติดตามอาการใกล้ชิด เจ้าตัวยอมรับสภาพจิตใจยังแย่ พร้อมฝากเตือนผู้ที่คิดทำศัลยกรรมศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน

ที่มา ; เว็บสำนักข่าวไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา กำหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21”

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )
(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


title
นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดําเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข และมีความพร้อมที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
วันนี้ (25 ก.ค.62) เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2  อาคาร 9  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดําเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคีและเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21  เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

การบริหารราชการแผ่นดินในช่วง 4 ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
1) น้อมนําพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการบริหารประเทศ 
2) ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3) พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ 
4) บูรณาการการทํางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะประชารัฐเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และทําให้ประชาชนคนไทยมีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข

 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีความสอดคล้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21”  โดยกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้
นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งจะเป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปีข้างหน้า  ประกอบด้วย 
1)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ และ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถานการณ์และปัญหาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐบาลได้กําหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชน และระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ประกอบด้วย  
 1) การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน อาทิ ลดข้อจํากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย การจัดการระบบการขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ทําให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม  
2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีรายได้น้อย  ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส 
3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว 
4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ำและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กําหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตร สําคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด เป็นต้น 
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลราคาสินค้าไม่ให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชน 
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 
7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ 
8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา โดยเร่งรัดการดําเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทําผิดอย่างเคร่งครัด 
9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ และอนุญาตของทางราชการที่สําคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล 
11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว  และ 
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำถึงการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนว่า รัฐบาลจะมุ่งมั่นดําเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาจากพื้นฐานที่ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้ความสําคัญกับกรอบวินัยด้านการเงินการคลังของประเทศ โดยส่วนประเด็นนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนการส่งออก การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รัฐบาลจะพิจารณากําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการทํางานหรือลงทุนร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวร่วมกัน และพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่จะช่วยลดภาระด้านงบประมาณมาใช้ในการลงทุน เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เงินสะสมของกองทุนต่าง ๆ และการแปลงสิทธิและทรัพย์สินให้เป็นทุนได้ในอนาคต เป็นต้น

ที่มา ; เว็บ รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)


เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  ชำแหละนโยบายรัฐ ขึ้นค่าแรงลุ้นหนัก ต้องรอ คกก.ไตรภาคีเคาะ เปิดช่องแก้ รธน.แต่ไร้กรอบเวลา


“เลขาฯ ชวน” เผย เจ้าตัวสั่งร่อนไปรษณีย์แจกคำแถลง ครม. ให้สมาชิก ก่อนถก 25-26 ก.ค. เปิดนโยบาย รบ. 12 หลัก-เร่งด่วน ขึ้นค่าแรงส่อเก้อ รอ คกก.ไตรภาคีเคาะ เปิดช่องรื้อหมวดแก้ รธน. แต่ไร้กรอบเวลา แถมบางข้ออาจตีความไปถึงคุมสื่อออนไลน์
วันนี้ (21 ก.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขานุการประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มีความห่วงกังวลเกี่ยวกับการส่งเอกสารร่างคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องจัดส่งให้สมาชิกรัฐสภา ซึ่งแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุด แต่ท่านได้ติดตามเรื่องนี้ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ทราบว่าเอกสารเพิ่งเดินทางมาถึงที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อมฯ เมื่อ เวลา 12.35 น. ท่านจึงรีบสั่งการให้ดำเนินการบรรจุหีบห่อ และจัดส่งให้กับสมาชิกรัฐสภาให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 14.00 น.ของวันเดียวกัน เพื่อให้สมาชิกมีเวลาพิจารณาศึกษาเอกสารดังกล่าวให้มากที่สุด ซึ่ง นายชวน ได้เดินทางมากำกับดูแลในการดำเนินการบรรจุหีบห่อและส่งเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้แล้วที่เว็บไซต์ของรัฐสภา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่ หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ 2560 พร้อมเผยแพร่ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โชา นายกฯ มีทั้งสิ้น 66 หน้า ประกอบด้วย ส่วนสำคัญคือ นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งเป็นทิศทางการบริหารของรัฐบาลใน 4 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
3.การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม
ส่วนนโยบายเร่งด่วน 12 ด้านนั้น ไม่ได้กำหนดกรอบเวลา มีดังนี้ 
1.การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 
2.การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7.การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8.การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจํา 
9.การแก้ปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
10.การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12.การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ นโยบายสำคัญที่สังคมให้ความสนใจเช่น 
-การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท ที่พรรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้ มีกำหนดไว้ใน นโยบายเร่งด่วน ข้อ 5 ไม่ได้ระบุว่า จะขึ้นค่าแรงเมื่อใดและเท่าไร ระบุให้รอการพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคี ส่วน 
-นโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เงื่อนไขการเข้าร่วมของรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์นั้น มีกำหนดไว้ในนโยบายเร่งด่วน ข้อ 12 เพียง 3 บรรทัด ไม่ได้กำหนดเวลา แต่ตีกรอบว่า ให้มีพิจารณาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในส่วนของวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม นโยบายเร่งด่วน ข้อ 7 การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ยังมีจุดสนด้วยว่า จะเกิดการควบคุมข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียหรือไม่ เพราะมีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า “ให้สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง”
นอกจากนี้ ในคำแถลงฯ ยังมีการกำหนดในภาคผนวก 1 เกี่ยวกับร่างกฎหมายที่สำคัญที่ ครม.จะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ อย่างน้อย 15 ฉบับ และกฎหมายอื่นๆ ที่ ครม.จะพิจารณา


ที่มา ; เว็บ https://mgronline.com/politics/detail/9620000069267

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม