หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

สรุป ความรอบรู้ 29 กันยายน 2559

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

   

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

สรุป ความรอบรู้ 29 กันยายน 2559โผไม่เป็นทางการ ก.ตร. ไฟเขียวตั้ง 321 นายพล ‘ศานิตย์’ ที่เดิม ‘ชาญเทพ’ โยกนั่งภ.1 ‘พูลทรัพย์’ ภ.5 ‘รณศิลป์’ ขึ้นคุม ศชต. ‘สุรเชษฐ์’ โดดจากท่องเที่ยว ข

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/737752

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สุราษฎร์ธานี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

   

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 406/2559 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนวัดประตูใหญ่ และโรงเรียนวัดท่า อำเภอท่าฉาง โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายชุมพล ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2, นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3, นายสมชาย จินตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่, ครูโรงเรียนวัดท่า, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
นายชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 228 แห่ง ในจำนวนนี้มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คนลงมา จำนวน 16 แห่ง ซึ่งได้เสนอรายชื่อโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครเป็น "โรงเรียนแม่เหล็ก" ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุมัติจำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดบางใบไม้, โรงเรียนวัดประตูใหญ่ และโรงเรียนวัดน้ำผุ
จากนั้น ได้ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไปยังพื้นที่เป้าหมาย โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนเครือข่ายที่จะเข้ามาเรียนรวม พร้อมจัดทำแผนกิจกรรมภาพรวมของจังหวัด และจัด Open House ของโรงเรียนแม่เหล็กด้วย โดยมีแผนการบริหารจัดการ 2 รูปแบบ คือ แบบโรงเรียนแม่เหล็ก และการจับคู่กันเองตามสภาพภูมิศาสตร์และความต้องการของชุมชน ซึ่งมีหลายโรงเรียนได้ดำเนินการจับคู่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
แผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (1 พฤศจิกายน 2559) มีโรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนแม่เหล็ก 2 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนวัดบางใบไม้ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีโรงเรียนวัดบางกล้วย และโรงเรียนวัดประสิทธาราม เป็นโรงเรียนเครือข่าย
2) โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีโรงเรียนวัดท่า เป็นโรงเรียนเครือข่าย
ระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (16 พฤษภาคม 2560) มีโรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนแม่เหล็ก 2 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนวัดบางใบไม้ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีโรงเรียนวัดชลธาร และโรงเรียนวัดบุญบันเทิง เป็นโรงเรียนเครือข่าย
2) โรงเรียนวัดน้ำผุ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยมีโรงเรียนบ้านยางอุง และโรงเรียนบ้านดอนทราย เป็นโรงเรียนเครือข่าย
สำหรับโรงเรียนวัดประตูใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เริ่มจัดการศึกษาตั้งแต่ปี 2461 ภายใต้วิสัยทัศน์ “จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นต้นแบบโรงเรียนดีที่อยู่ใกล้บ้าน” ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 254 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 17 คน มีนายสมชาย จินตนพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูใหญ่ โดยโรงเรียนมีศักยภาพและความพร้อมที่จะรองรับนักเรียนจากโรงเรียนวัดท่า จำนวน 12 คน รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครู อีก 2 คน ทั้งในด้านกายภาพ คืออาคารเรียน โรงอาหาร สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น และห้องเรียนภาษาอังกฤษ และมีครูผู้สอนครบทุกสาระวิชา ซึ่งในปี 2558 มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้น ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทั้งในวิชาภาษาไทย (56 คะแนน) และสังคมศึกษา (53 คะแนน) ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จะต้องจัดหาครูที่จบตรงสาขามาสอนเพิ่ม พร้อมพัฒนาและอบรมครูที่มีอยู่ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตั้งใจที่จะเดินทางมาเยี่ยมทั้งโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนเครือข่าย เพื่อดูความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองพบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยินดีที่จะให้บุตรหลานย้ายมาเรียนโรงเรียนแม่เหล็ก เพื่อให้ได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้น และมีบางส่วนที่ยังติดปัญหาเรื่องการเดินทางมาโรงเรียนของบุตรหลาน จึงได้มอบให้โรงเรียนหารือร่วมกับผู้ปกครองเพื่อช่วยกันแก้ไขในเบื้องต้น ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่ผู้ปกครองพร้อมที่จะปรับตัวในการเดินทาง แม้ว่าจะเดินทางไกลกว่าหรือใช้ระยะเวลามากกว่าเดิมก็ตาม แต่หากทำแล้วมีข้อติดขัดส่วนใดก็จะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่ขอย้ำว่าไม่มีนโยบายให้โรงเรียนจัดรถรับส่งนักเรียนแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ขอให้โรงเรียนวัดประตูใหญ่เร่งนำงบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ. มาพัฒนาปรับปรุงทั้งด้านกายภาพและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ตลอดจนเชิญชวนให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่วนโรงเรียนเครือข่ายที่นักเรียนย้ายออกมาหมดแล้ว ให้โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาหารือร่วมกับชุมชนเพื่อบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียนตามความต้องการของชุมชนต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวคิดเกี่ยวกับเตรียมการเรียนซ้ำชั้นด้วยว่า ได้มอบให้ สพฐ.ไปจัดทำรายละเอียดกลับมาเสนอ โดยแนวคิดหลักคือจะให้มีการซ้ำชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยครูแต่ละชั้นจะต้องรายงานข้อมูลนักเรียนที่สอบไม่ผ่านให้กับครูในชั้นเรียนต่อไป เพื่อให้ครูเอาใจใส่ในการเรียนเป็นพิเศษ พร้อมจัดสอนซ่อมเสริมให้กับเด็กคนนั้นอย่างจริงจัง ก่อนที่จะสอบซ่อมอีกครั้งด้วยข้อสอบกลางของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั้งนี้ สพฐ.จะจัดงบประมาณสนับสนุนการสอนซ่อมเสริมของครูต่อไป สำหรับสาเหตุที่เลือกชั้น ป.3 และ 6 เนื่องจากเป็นช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งมีความสำคัญมากกับการเลื่อนขึ้นไปเรียนช่วงชั้นต่อไป หากปล่อยให้เด็กเรียนเลื่อนชั้นขึ้นไปทั้ง ๆ ที่สอบไม่ผ่าน ก็จะเป็นการทรมานเด็กที่ต้องเรียนอย่างยากเย็นในชั้นเรียนที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแก้คะแนนเพื่อปล่อยให้เด็กได้เลื่อนชั้นเรียน ซึ่งต้องบอกว่า เป็นการกระทำเสมือนให้ยาพิษกับเด็กและจะสะสมไปเรื่อย ๆ เมื่อเลื่อนชั้นเรียนขึ้นไปจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลร้ายต่อตัวเด็กเอง แต่หากเราช่วยกันสอนซ่อมเสริม พยายามผลักดันให้ได้รับทักษะความรู้มากขึ้น เท่ากับเราให้ยาบำรุงและช่วยให้เด็กเลื่อนไปเรียนชั้นต่อไปได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 405/2559
 ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รวมทั้งผู้แทนนิติกรจากองค์กรหลัก เข้าร่วมประชุม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพบปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นจำนวน 620 เรื่อง ส่วนมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลนี้ มีเพียง 11 เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลปัจจุบัน ขณะนี้แต่ละองค์กรหลักได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปัญหาดังกล่าว และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตเสร็จสิ้นตามกระบวนการแล้วจำนวน 230 เรื่อง หรือประมาณ 1 ใน 3 ของปัญหาทั้งหมด ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีคดีทุจริตที่เป็นที่สนใจของสังคม อาทิ โครงการปรับปรุงห้องเรียน (e-Classroom) และห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (e-Library) งบแปรญัตติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การทุจริตการทำธุรกรรมสลากกินแบ่งรัฐบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู, การทุจริตการจัดสร้างสนามฟุตซอล, การทุจริตสอบครูผู้ช่วย เป็นต้น
ส่วนกรณีที่เกิดความล่าช้านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านกฎหมายและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณา อีกทั้งบางเรื่องมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยการเปิดโอกาสให้ชี้แจงในทุกข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนทำให้การพิจารณาการทุจริตเกิดความล่าช้า
นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการฯ มีแนวทางในการนำโปรแกรมติดตามและควบคุมกระบวนการแก้ไขปัญหาทุจริตมาใช้ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยควบคุมให้การทำงานเป็นไปตามกรอบเวลา อาทิ สามารถติดตามได้ว่าคดีทุจริตแต่ละประเภทควรดำเนินการกี่วันและควรแล้วเสร็จเมื่อไร, ขณะนี้การดำเนินการอยู่ที่ขั้นตอนของหน่วยงานใด เป็นต้น โดยจะใช้งบประมาณในการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวจำนวนประมาณ 1.9 ล้านบาท

ในส่วนของการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีของคณะกรรมการอำนวยการฯ นั้น ที่ประชุมได้เสนอให้ทำการรวบรวมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลการสรุปผลต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย ตลอดจนเร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้เกิดความรวดเร็วตามข้อกฎหมายด้วย เพราะสังคมต้องการทราบว่าการกระทำผิดในคดีต่าง ๆ ได้รับการลงโทษตามกฎหมายอย่างไร โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะผู้บริหารในองค์กรหลักต้องให้ความสำคัญเนื่องจากการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และคาดว่าจะจัดแถลงข่าวชี้แจงผลการดำเนินงานเพิ่มเติมในช่วงเดือนตุลาคมนี้
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ผลประชุม ก.พ.อ. 5/2559

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 404/2559ผลประชุม ก.พ.อ. 5/2559

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ จำนวน 59 ราย
 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุดมศึกษา ซึ่งมีนายถนอม อินทรกำเนิด เป็นประธาน ได้นำเสนอผลการศึกษาในประเด็นที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีต่อศักยภาพของอาจารย์ในด้านการผลิตผลงานวิจัย ระดับการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ  ในภาพรวมพบว่ามีการเพิ่มจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งมีสัดส่วนจำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยต่อจำนวนข้าราชการ คิดเป็น 25:75 แต่ในปี 2558 สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 72:28
  • ด้านศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านผลงานวิจัย จากฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus ช่วงปี 2547-2556 มีการตีพิมพ์ผลงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 2,354 บทความ เป็น 9,387 บทความ หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 780 บทความ/ปี ซึ่งการเพิ่มขึ้นของบทความวิจัยเกิดขึ้นอย่างคู่ขนานกับการเพิ่มขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย แสดงให้เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นบุคลากรกลุ่มหลักที่ผลิตผลงานวิจัย นอกจากนี้ ผลการศึกษาระบุว่าคุณภาพของบทความวิจัยก็มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการเปรียบเทียบจำนวนครั้งของการอ้างอิงผลงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2547 มีจำนวน 633 ครั้ง ในขณะที่ปี 2556 มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง 112,053 ครั้ง
  •  ด้านศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านระดับการศึกษา  ในภาพรวม ปี 2549 สัดส่วนคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการระดับการศึกษาปริญญาตรี : โท : เอก คิดเป็น 14 : 59 : 27 และมีสัดส่วนคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการเป็น 7 : 50 : 43 ในปี 2558 โดยเฉพาะจำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกในปี 2558 มีจำนวน 27,867 คน เพิ่มขึ้น 2.5 เท่าในระยะ 9 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2549 ผลจากการเพิ่มขึ้นดังกล่าวทำให้สัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด เพิ่มจาก 27% ในปี 2549 เป็น 43% ในปี 2558
  •  ด้านศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านตำแหน่งทางวิชาการ  ในภาพรวมจะเห็นการเพิ่มบุคลากรตำแหน่ง "อาจารย์" อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตำแหน่งทางวิชาการอื่น ๆ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มีจำนวนการเพิ่มค่อนข้างคงที่ ส่วนตำแหน่งศาสตราจารย์แม้จะมีจำนวนน้อย แต่ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร   ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ มีความผูกพันสูงกว่าข้าราชการและพนักงานตั้งแต่ต้น ด้าน คือ ด้านความผูกพันต่องานที่ปฏิบัติ และความผูกพันต่อองค์กรที่ปฏิบัติงาน
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในด้านบริหารงานบุคคลและด้านงบประมาณการเงิน
  •  ด้านบริหารงานบุคคล  ผลการศึกษาพบว่า "ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย" ได้สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ในข้อบังคับการบริหารงานบุคคลของแต่ละมหาวิทยาลัยและในสัญญาจ้างงาน และผลการศึกษายังพบด้วยว่าผลกระทบจากการเลื่อนไหลบุคลากรที่มีคุณภาพจากมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งใหม่ไปสู่มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง และจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคไปมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ล้วนมีผลกระทบต่อคุณภาพมหาวิทยาลัยที่ตั้งใหม่และในภูมิภาคมีคุณภาพด้อยลงด้วย นอกจากนี้การบรรจุอาจารย์ที่เน้นระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยขาดการตรวจสอบในเชิงคุณภาพ ซึ่งพบว่ามหาวิทยาลัยจำนวนไม่น้อยที่บรรจุจากผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศที่ขาดความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ
  • ด้านการเงินและงบประมาณ  พบว่ารัฐต้องจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเพิ่มค่าตอบแทนเป็น 1.7 เท่าของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และ 1.5 เท่าในสายสนับสนุน และต่อไปเมื่อมหาวิทยาลัยมีแต่พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐจะต้องหาเงินมาเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากยิ่งขึ้น แต่เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณจากงานแล้ว รัฐจะลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้วย ซึ่งจะต้องมีการศึกษาต่อไปว่าจะมีการลดลงเพียงใด สำหรับภาระด้านงบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับรัฐ เพราะต้องบริหารเงินที่รัฐให้มาในหมวดอุดหนุนทั่วไปและรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แต่รายได้จากแหล่งสำคัญ คือ เงินบำรุงการศึกษามีแนวโน้มลดลง มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องแสวงหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นภาระที่กระทำได้ยากยิ่ง   อย่างไรก็ตามผลกระทบด้านบวกก็คือ การบริหารจัดการด้านการเงินในหมวดอุดหนุนทั่วไป ทำให้สามารถออกข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ให้สนองตอบพันธกิจและการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์ใหม่ ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สามารถจัดหางบประมาณมาสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตผลงาน และอาจแปลงผลงานเหล่านั้นเป็นรายได้เพิ่มเติม
ข้อเสนอของการศึกษาในครั้งนี้  มี ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
  • ให้มีพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกฎหมายกลางสำหรับมหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อให้เกิดความสมดุล และไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  • ให้มีระบบกลไกในการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และวิสัยทัศน์ สามารถสร้างศรัทธาจากบุคลากรทุกภาคส่วน
  • ควรมีการศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่องในเชิงลึก  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไทย ที่มีต่อการบริหารมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เช่น การได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นต้น
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ข้อเสนอใน ประเด็นแรก เป็นสิ่งที่ตรงใจมาก และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และมติที่ประชุมในครั้งนี้มีความเห็นเพิ่มเติม โดยประเด็นแรก ขอให้คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายกลางในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้เสร็จสิ้น เพื่อนำเสนอที่ประชุม ก.พ.อ.ได้พิจารณาโดยเร็ว  ส่วนประเด็นที่สอง เห็นว่าควรกำหนดระบบกลไกการสรรหาผู้บริหารที่ชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย และประเด็นที่สาม ควรให้มีการศึกษาเพื่อหาคำตอบในเชิงลึก ซึ่งต้องเน้นผลการดำเนินงานที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยขอให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อศึกษาวิจัยเชิงลึกต่อไป

 รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 59 ราย
ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ และให้ความเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 59 ราย ดังนี้
 สถาบันผศ.
(ราย)
รศ.
(ราย)
รวม
1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)
191635
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
6410
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
14-14
รวม
392059

ส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ ก.พ.อ. ที่เข้าร่วมประชุม

ภายหลังประชุม รมว.ศธ.ในนามคณะกรรมการ ก.พ.อ. ได้มอบของที่ระลึกแด่
นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ. และ น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการ กกอ.
ซึ่งทั้งสองท่านเป็นคณะกรรมการใน ก.พ.อ. ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้
และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการ กกอ.
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะกรรมการ ก.พ.อ. และผู้บริหาร สกอ. ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม