หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 3/2562

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 216/2562ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 3/2562

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
เตรียมจ่ายเงินกองทุนเสมาฯ ให้นักศึกษา-ครูที่มีสิทธิ์รับทุนฯ แต่ยังไม่ได้ 311 ราย จ่ายเงินในวันที่ 8 ก.ค.นี้
ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาฯ มีมติเห็นชอบ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ แต่ยังไม่ได้รับเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล และจ่ายให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินการจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษารวม 311 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,029,734 บาท แบ่งเป็น
- ทุนพยาบาล จำนวน 252 คน เป็นเงิน 14,970,000 บาท
- ค่าจ้างครูอัตราจ้าง (สพฐ.) จำนวน 59 คน เป็นเงิน 10,059,734 บาท
ปลัด ศธ. กล่าวว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ได้รับทุน มีการดำเนินการอย่างรอบคอบ มีข้อมูลหลักฐานอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ หนังสือรับรองความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมตราประทับสถานศึกษา และให้ผู้มีสิทธิกรอกแบบขอรับเงินคืนพร้อมยืนยันตัวตนด้วยตนเอง ตลอดจนผู้บริหารของต้นสังกัด ทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือรับรองอีกขั้นหนึ่ง
ทั้งนี้ ศธ.จะจัดให้มีพิธีมอบเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับทุนฯ แต่ยังไม่ได้รับเงิน ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ความคืบหน้าการดำเนินการทางคดีและวินัย กรณีนางรจนา สินที
ปลัด ศธ. กล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินการทางคดีและวินัย
- กรณีนางรจนา สินที 
กระทำการทุจริตในการจัดสรรเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตนั้น ขณะนี้ทางคดีอาญาอยู่ระหว่างขั้นตอนการไต่สวนและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
- กรณีวินัยข้าราชการด้านความผิดทางละเมิด มีการเชิญบุคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจำนวนสิบกว่ารายเข้าชี้แจงแล้ว มีความคืบหน้าร้อยละ 60 คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2562
จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานกองทุนเสมาฯ เพื่อจัดการระบบจัดสรรเงินกองทุน
กองทุนเสมาฯ ได้จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เพื่อจัดการระบบจัดสรรเงินกองทุนให้มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข ให้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุน เมื่อกระทรวงสาธารณสุขแจ้งรายชื่อกลับมาแล้ว จะนำรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาฯ พิจารณาอนุมัติเงินทุนฯ
จากนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะขออนุมัติหลักการ การจ่ายเงินและแจ้งผลการอนุมัติเงินทุนฯ ไปยังสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อให้สถานศึกษาเปิดบัญชีสำหรับรับเงินทุนฯ และนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ จะต้องเปิดบัญชีเพื่อรับทุนจากสถานศึกษาต่อไป
ขณะเดียวกัน สถานศึกษาจะนำส่งเอกสารการโอนเงินให้นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ (ฉบับจริง) มาเก็บรวบรวมไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการทดลองใช้ระบบดังกล่าวในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีประสิทธิภาพดีมาก
ใช้งบประมาณ สพฐ. จ่ายค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาฯ มีมติหยุดจ่ายเงินค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ครูอัตราจ้าง สังกัด สพฐ.) เนื่องจากกองทุนเสมาฯ มีเงินไม่เพียงพอ โดยจะเปลี่ยนไปใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ่ายแทน ส่วนทุนพยาบาลสำหรับนักศึกษายังคงใช้เงินกองทุนเสมาฯ จ่ายตามปกติ

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาะิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

การประชุม Consultative Meeting to Finalize the Bangkok Declaration to Advance Partnership on Education for Sustainability

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 217/2562
การประชุม Consultative Meeting to Finalize the Bangkok Declaration to Advance Partnership on Education for Sustainability

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม Consultative Meeting to Finalize the Bangkok Declaration on Advancing Partnership for Education for Sustainability เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ Somerset Ballroom ชั้น 5 โรงแรมThe Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ของกระทรวงศึกษาธิการไทย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดทำเอกสารผลลัพธ์ด้านการศึกษาเสนอต่อผู้นำให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นแนวนโยบายการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียนต่อไปในอนาคต
ในโอกาสนี้ Dr. Zaw Min อธิการบดีมหาวิทยาลัย Sagaing สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในนามของที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน (SOM-ED) ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ริเริ่มการจัดทำปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาฯ และสร้างเวทีให้ประเทศสมาชิก สำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการด้านการพัฒนาทางการศึกษา ได้แก่ SEAMEO Secretariat, UNESCO Bangkok, UNICEF EAPRO และ UNICEF Thailand ได้พบปะ แลกเปลี่ยนถึงประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกให้ความสนใจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวการยกระดับความร่วมมือและสร้างโอกาสให้เกิดความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนของอาเซียนในยุคหลังปี 2563
จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ปฏิญญาฯ กรุงเทพฯ เพื่อยกระดับ/ส่งเสริม/เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Bangkok Declaration on Advancing Partnership in Education for 2030 Agenda for Sustainable Development in ASEAN) ซึ่งมีสาระสำคัญอภิปรายถึงกลไกการดำเนินการใน 3 ด้าน ได้แก่
1) การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
2
) การส่งเสริมบทบาทของการศึกษาในการบรรลุซึ่งวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
3
) การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการอาเซียนจะได้แจ้งเวียนร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าวเพื่อขอการรับรองจากเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน และรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ต่อไป
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาะิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลการประชุม ป.ย.ป.ศธ. 5/2562

สอ.สป.ศธ.จัด OD โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ที่เพชรบุรี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 215/2562ผลการประชุม ป.ย.ป.ศธ. 5/2562

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและผู้นำกลุ่มขับเคลื่อนป.ย.ป.ศธ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุมัติหลักการ "ยุทธศาสตร์ ศธ." เน้น ด้าน
ที่ประชุมอนุมัติหลักการ ความสำคัญและตำแหน่งของยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประกอบด้วย วัตถุประสงค์การปฏิรูปประเทศใน 4 ด้าน คือ
1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ4) ปรับปรงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขา ป.ย.ป.ศธ. ร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.สป.) ตั้งคณะทำงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 โดยปรับให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป
เห็นชอบกรอบหลักการแผนยุทธศาสตร์ ศธ. (พ.ศ.2563-2565)
ที่ประชุมเห็นชอบกรอบหลักการ สำหรับการวิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศธ. (พ.ศ.2563-2565) เพื่อให้การกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมของ ศธ. มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนำเสนอ รมว.ศธ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่จะนำไปใช้ต่อไป
เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนตามภารกิจ
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้ กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ป.ย.ป.ศธ. ให้มีความคล่องตัวและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามภารกิจของ ป.ย.ป.ศธ. ที่แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มอำนวยการ 2) กลุ่มนโยบายและความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 3) กลุ่มแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 4) กลุ่มติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 5) กลุ่มสื่อสาร และเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.
สำหรับอำนาจหน้าที่ของ ป.ยป.ศธ. มีดังนี้
1) เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวง
2) เป็นแกนกลางประสานงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศ
3) งานเลขานุการของคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง
4) เป็นเจ้าภาพในการกำกับติดตามการดำเนินการของส่วยราชการ และหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
5) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
6)ประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินการของกระทรวงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
7) ประสานเร่งรัดและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด
8) เผยแพร่และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวง
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
รับทราบความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่ประชุมรับทราบ รายงานความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้
  • ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ สศช.ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,200 คน เพื่อชี้แจง 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การปรับปรุง/จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการ และแผนระดับที่ 3 อื่น ๆ ไปสู่การปฏิบัติ 2) ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR
  • ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศซึ่ง สศช.อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณารายละเอียดของแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 1) ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2) ปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3) ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 4)ปรับปรุงตามผลการพิจารณาขอทบทวนแผนจากหน่วยงานต่างๆ
  • ความก้าวหน้าการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ การประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  • ความก้าวหน้าการสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างการตระหนักรับรู้และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผ่านสถาบันการศึกษา สศช. ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดอบรมและประกวดผลงานเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติให้กับนิสิตนักศึกษา ผ่านการออกแบบเป็นผลงานที่จับต้องได้ ที่มีความสอดคล้องและสะท้อนแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ ใน 3 ประเภท 1เสื้อผ้า 2) ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกาย 3) ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ส่วน ม.มหิดล และ ม.ธรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินงาน
  • การดำเนินงานในระยะต่อไป 1สศช.จะดำเนินการชี้แจงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 2) สศช.ก.พ.ร.สำนักงานขับเคลื่อน ป.ย.ป.กรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณ จะร่วมกันหารือแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานกับระบบeMENSCRในช่วงเดือนมิถุนายน 2562  3) สศช.กำหนดจัดงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างถ่องแท้ให้กับประชาชน 4) สศช.จะจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน รายไตรมาส สำหรับช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาทราบในช่วงเดือนสิงหาคม 2562
รับทราบการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR
ที่ประชุมรับทราบ การนำเข้าข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานตามสายงานการบังคับบัญชา (M7) ในระบบ eMENSCRโดยระบบได้เปิดให้นำเข้าข้อมูลได้ถึง 17 มิถุนายน 2562 ซึ่งปัจจุบัน (24 มิถุนายน 2562) ยังคงดำเนินการกรอกข้อมูลได้ตามปกติ ฝ่ายเลขาฯ ป.ย.ป.ศธ. คาดว่าระบบจะปิดการนำเข้าข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายนนี้
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. จะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ สป., สพฐ., สกศ., สอศ. และหน่วยงานในกำกับ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 379/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาะิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเครื่องแบบ นศ.สถาบันโคเซ็น สจล. (KOSEN Kmitl)

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 214/2562
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเครื่องแบบ นศ.สถาบันโคเซ็น สจล. (KOSEN Kmitl)

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เผยแพร่ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2562
ซึ่งเป็นการกำหนดเครื่องแบบนักศึกษาชาย ชั้นปีที่ 1-5, เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1-3 และปีที่ 4-5, ชุดปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน (เสื้อ Shop) และชุดเครื่องแบบกีฬา โดยกำหนดเครื่องแบบนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ให้ใช้แต่งได้เฉพาะผู้ที่มีฐานะเป็นนักศึกษาสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง [สถาบันโคเซ็น สจล. (KOSEN Kmitl]
รายละเอียดเพิ่มเติม :www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/144/T_0030.PDF

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาะิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม