หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

( 3 ร )รัฐบาลเตรียมพร้อมแผนสร้างความปลอดภัยทางถนนเชิงรุกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง) 
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) (เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

( 3 ร )รัฐบาลเตรียมพร้อมแผนสร้างความปลอดภัยทางถนนเชิงรุกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 3 ร รักตนเอง รักครอบครัว รักคนอื่น  เจ็ดวันอันตราย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 ว่า รัฐบาลได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 ภายใต้ 7 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และมาตรการด้านการบริหารจัดการ
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่นำมาตรการเสริม 3 ด้าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ 1.ด่านครอบครัว โดยให้สมาชิกครอบครัวเฝ้าระวัง ป้องปราม ตักเตือนสมาชิกในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยนำหลัก 3 ร.ประกอบด้วย รักตัวเอง รักครอบครัว และรักคนอื่น ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
2.ซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่อาจประสบอุบัติเหตุทางถนน 3.ตรวจสอบป้ายเตือน บริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตราย เส้นทางที่ไม่ปลอดภัย และจุดตัดทางรถไฟ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนที่สำคัญ ได้กำชับให้จุดบริการ ด่านตรวจ และด่านชุมชน กำหนดมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่และยานพาหนะ โดยเฉพาะการคุมเข้มการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และการขอความร่วมมือผู้ประกอบการหรือสถานที่จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงที่ผ่านมากว่า 40% มีปัจจัยมาจากสภาพทางกายภาพของถนนที่ไม่ปลอดภัย จึงได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เน้นการบริหารจัดการในรูปแบบการบูรณาการมาตรการ ทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกพื้นที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของถนน ทั้งการปรับสภาพแวดล้อมริมทาง แสงสว่าง ป้ายเตือน ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเส้นทางสายต่างๆ ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ในส่วนของมาตรการบริหารจัดการทุกจังหวัดได้จัดตั้ง ศปถ.ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกับจิตอาสาในทุกระดับเพื่อเป็นกำลังเสริมในการปฏิบัติงานสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 ของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการลดอุบัติเหตุทางถนน
พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจึงได้มอบหมายให้จิตอาสาที่มีจำนวนกว่า 6 ล้านคนทั่วประเทศเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนกับภาครัฐ อาทิ การพัฒนาศาสนสถาน การส่งเสริมวินัยจราจร การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน การส่งเสริมการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย การให้บริการประชาชน โดยได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในการกำหนดแนวทาง และแบ่งมอบภารกิจการปฏิบัติงานของจิตอาสาเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน
ที่มา ; เว็บ https://www.ryt9.com/s/iq01/3080413 


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 

(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม