หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

ศธ.เตรียมขยาย DLTV ไปยังโรงเรียน สพฐ.ครบทุกโรงในปีการศึกษา 2558

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 113/2558ศธ.เตรียมขยาย DLTV ไปยังโรงเรียน สพฐ.ครบทุกโรงในปีการศึกษา 2558
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) - พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพฐ.อาคาร 4 ชั้น 2 ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการโครงการการศึกษาทางไกล ผ่าน DLTV ซึ่งส่งผลให้คะแนนสอบ O-Netของประเทศสูงขึ้น เตรียมขยายไปยังโรงเรียน สพฐ. ให้ครบทุกแห่งทั้ง 30,922 โรง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (Distance Learning Television DLTV) ซึ่งดำเนินการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ครอบคลุมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 15,369 โรง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 หรือภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2557 นั้น
ผลการติดตามการดำเนินงานพบว่า ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนสอบเพิ่มขึ้น ดังนี้
  • ผลการสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6 เพิ่มขึ้นถึง 5 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยคะแนนเฉลี่ยรวมสูงขึ้นจาก 39.30 ในปี 2556 เป็น 42.35 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 ขณะที่คะแนนเฉลี่ยรวม 8 วิชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.93 จาก 44.81 เป็น 45.74
  • ผลการสอบ O-Net ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเมื่อดูรายชื่อโรงเรียนที่ทำคะแนนสอบของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใน 185 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ก็พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าโครงการ DLTV ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเขตพื้นที่การศึกษามากถึง 951 โรง หรือร้อยละ 65.14
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการจะต่อยอดโครงการ DLTV เพื่อขยายไปยังโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จำนวน 15,553 โรง ซึ่งจะครอบคลุมโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ครบทั้ง 30,922 โรง โดยจะเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ใช้งบประมาณจากโครงการแท็บเล็ต (OTPC) เดิมกว่า 5,700 ล้านบาท รวมทั้งจะมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล พัฒนาคลังสื่อ พัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์ ห้องสมุดไร้พรมแดน เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนวังไกลกังวล ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี บริหารงานโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Foundation : DLF) โดยจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ ที่มีการถ่ายทอดสดตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสายวิชาชีพ ให้แก่โรงเรียนในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 15 ช่อง (ในชื่อ DLTV 1-15) รวมทั้งการออกอากาศรายการภาคภาษาอังกฤษจำนวน 15 ช่อง (ในชื่อ DSTV Network 186-200) 

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com  

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องเตรียมสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง เตรียมสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาทั่วไป  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ เข้าเยี่ยมคารวะ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 112/2558
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายหนิง ฟู่ขุย (H.E. Mr. Ning Fukui) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนมีมายาวนาน ซึ่งในปี 2558 จะครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ความสัมพันธ์ทั้งในระดับราชวงศ์ ระดับรัฐบาล และระดับประชาชนเป็นไปอย่างราบรื่น ที่สำคัญคือมีความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยกับกระทรวงศึกษาธิการจีนในหลายเรื่อง เช่น การลงนามในบันทึกความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษามาแล้วหลายฉบับ
นอกจากนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากจีนในการส่งครูอาสาสมัครชาวจีนจำนวนมากมาสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทยอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนช่วยลดปัญหาในการจัดหาครูที่มีความรู้ด้านภาษาจีนมาสอนได้มาก ถึงแม้ว่าในปี 2557 จะมีการส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมาประเทศไทยกว่า 1,800 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนสถานศึกษาที่ต้องการเปิดสอนภาษาจีน เนื่องจากมีนักเรียนให้ความสนใจเรียนภาษาจีนเป็นจำนวนมาก จึงหวังว่ารัฐบาลจีนจะสนับสนุนการส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมาสอนในประเทศไทยไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับจีนก็เป็นไปด้วยดี แต่ยังไม่สามารถขยายขอบเขตได้มากนัก ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการพยายามการจูงใจให้เยาวชนหันมาศึกษาในสายอาชีวศึกษามากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การท่องเที่ยว และการพาณิชย์ ในอนาคตต้องการให้มีการผลิตนักเรียนนักศึกษาที่จบสาขาที่ตรงตามความต้องการของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนให้การสนับสนุนการสร้างรถไฟรางคู่ในประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านดังกล่าวโดยตรง โดยเชื่อมั่นว่าระบบการศึกษาของจีนมีความน่าสนใจและนำมาศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างได้ เพราะจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลก แต่สามารถจัดระบบการศึกษาได้เป็นอย่างดี
โอกาสนี้ ขอขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ และหวังว่าความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศจะมีความมั่นคงและแน่นแฟ้นต่อไป
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ กล่าวถึงความประทับใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา เนื่องจากเห็นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศ และประทับใจรัฐบาลไทยและกระทรวงศึกษาธิการไทยที่ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งรัฐบาลจีนก็ให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้นโดยเพิ่มการลงทุนด้านการศึกษาด้วยเช่นกัน
ความร่วมมือด้านการศึกษา ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ซึ่งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่านักศึกษาจีนเดินทางมาศึกษาต่อในประเทศไทยมากกว่า 22,000 คน เป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทย อีกทั้งปัจจุบันวัฒนธรรมไทยมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของชาวจีนมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยจำนวนมาก ส่งผลให้เยาวชนจีนสนใจศึกษาต่อในประเทศไทยมากขึ้นด้วย
ปัจจัยสำคัญในการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยคือ การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพ ไม่ใช่การเพิ่มจำนวนผู้เรียน ดังนั้น ในการส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมาสอนภาษาจีนในประเทศไทยในปี 2558 จะเน้นที่คุณภาพของครูเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา ครูอาสาสมัครชาวจีนจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาได้ดีแต่ขาดทักษะและประสบการณ์ในการสอน จึงต้องเน้นการพัฒนาครูอาสาสมัครที่มีความสามารถในการสอนด้วย
นอกจากนี้ จีนมีความเห็นสอดคล้องว่า ควรเร่งการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรถไฟรางคู่ ไปพร้อมกับการดำเนินการสร้างรถไฟรางคู่ ทั้งยังกล่าวด้วยว่าหาก รมว.ศึกษาธิการ มีความประสงค์ที่จะเดินทางเยือนจีน สามารถติดต่อและประสานเรื่องกำหนดการกับฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตจีนฯ ได้

ที่มา ; เว็บ นสพ.มติชน

โดย www.tuewsob.com  

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องเตรียมสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง เตรียมสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาทั่วไป  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2558

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 111/2558 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2558
 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ที่บริเวณด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมนักศึกษาและครูอาชีวศึกษากว่า 20,000 คน ให้บริการแก่ประชาชนฟรี ช่วงเดินทางเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 250 จุดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9-15 เมษายน 2558
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2558 เป็นโครงการที่ สอศ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” ของรัฐบาล เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติ พัฒนาตนเองจนเกิดทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี มีความสมานฉันท์ สร้างความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างสังคมให้มีสันติสุขต่อไป
โดยมอบให้สถานศึกษาทุกแห่งบูรณาการการทำงานร่วมกับขนส่งจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนอบรมนักเรียน นักศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย การซ่อมและบำรุงรักษารถ เทคนิคการให้บริการต่างๆ ก่อนปฏิบัติงาน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้เฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษาที่เล่นน้ำสงกรานต์ และขับขี่รถจักรยานยนต์
 
ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ศูนย์อาชีวะอาสา ได้ระดมนักศึกษาและครูอาชีวศึกษา จำนวน 23,000 คน จากสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องทำความเย็น คหกรรม บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฟรี เช่น ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์ ติดแผ่นสะท้อนแสงสีแดงให้กับรถจักรยานยนต์ ตรวจ/เติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคลัตช์ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ ไฟเลี้ยว เช็คลมยาง ใบปัดน้ำฝน และส่วนประกอบอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการสอบถามเส้นทางการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม บริการนวดคลายเครียด คลายความเมื่อยล้าระหว่างเดินทาง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ระหว่างวันที่ 9–15 เมษายน 2558 เวลา 08.30–00.30 น. จำนวน 250 ศูนย์ บนเส้นทางสายหลัก และสายรอง โดยมีจุดสังเกตสำหรับประชาชนคือ เต็นท์สีม่วงขาว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-194-1990 หรือ www.vec.go.th คาดว่าในปีนี้จะมีประชาชนเข้ามารับบริการกว่า 120,000 คน

ภาพ สถาพร ถาวรสุข
 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง สอศ. ร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ในสโลแกน“ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” ภายใต้แนวคิด “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” ของรัฐบาล โดยระดมนักเรียน นักศึกษา และครูอาชีวศึกษากว่า 3,000 คน ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์...ฟรี หวังลดอุบัติเหตุจราจรให้ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

ที่มา ; เว็บ นสพ.มติชน

โดย www.tuewsob.com  

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องเตรียมสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง เตรียมสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาทั่วไป  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม