หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ศธ.เผยแพร่บทความภาษาอังกฤษ "Thai Ministry of Education Pushes for Evidence Based Policy"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 307/2561ศธ.เผยแพร่บทความภาษาอังกฤษ "Thai Ministry of Education Pushes for Evidence Based Policy"

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เผยแพร่บทความ "Thai Ministry of Education Pushes for Evidence Based Policy" หรือ "ศธ.ผลักดันนโยบายตามหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์" ในหนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม 2561
เขียนโดย : Joecelyn PollakCredit : Mr Nick Angles, Expat Life Magazine
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

นโยบายการกีฬาแห่งชาติ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 310/2561นโยบายการกีฬาแห่งชาติ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีประเด็นหารือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถานศึกษาถือเป็นสถานที่ที่สำคัญต่อการพัฒนาการกีฬาแก่นักเรียน เนื่องจากเด็กอยู่ที่โรงเรียนทุกวัน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในสถานศึกษา เชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาด้านต่าง ๆ โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยพัฒนานักกีฬา พร้อมหาวิธีการสร้างคนที่มีความสามารถด้านกีฬา ให้มีศักยภาพไปแข่งขันในระดับโลก และแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนให้มาร่วมสนับสนุนด้วย
ในส่วนของการแข่งขันกีฬา eSports หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกยุคดิจิทัล เปรียบเสมือนการแข่งขันกีฬาผ่านการเล่นเกมต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเทคโนโลยี มากกว่าการเล่นเกมส์กีฬาเพียงอย่างเดียว จึงขอให้ทุกฝ่ายปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันกีฬา eSports มากขึ้น

นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินงานด้านการกีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่างก็ดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจของตนเอง แต่ยังไม่มีความเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร หากทุกหน่วยงานมาช่วยกันและมีความเชื่อมโยงในแต่ละด้าน ก็จะช่วยให้การกีฬาประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น เช่น ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กับ ศธ. ที่มีการประสานงานความร่วมมือในระดับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษากับผู้บริหารของสถาบันการศึกษา ทั้งในเรื่องหลักสูตร, การจัดการเรียนการสอน, บุคลากร, การบูรณาการงบประมาณและตัวชี้วัดร่วมกัน หรือเปิดใช้พื้นที่หรือโรงยิมเนเซียมในสถานศึกษา เพื่อให้นักกีฬาใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมอย่างทั่วถึง ตลอดจนร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาสนามกีฬาและโรงยิมฯ ให้พร้อมใช้งาน สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องเชื่อมโยง และนำไปสู่ความสำเร็จด้านการกีฬาได้ในที่สุด
ในส่วนของการแข่งขันกีฬา eSports ถือเป็นการเตรียมคนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ไม่ควรต่อต้าน เพราะให้มากกว่าเพียงแค่การเล่นเกม แต่ควรใช้ประโยชน์จาก eSports ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่ออกแบบเกม เพื่อนำเกมเข้ามาสอนในสถานศึกษา ที่จะเกิดการเรียนรู้ด้านดิจิทัลผ่านเกม นอกจากนี้ มีการจัดให้ eSports เป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักและให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การร่วมมือกับสถาบันการพลศึกษา กก. ในการจัดตั้ง "ห้องเรียนกีฬา" จำนวน 9 โรงเรียนใน 8 จังหวัด โดยได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีรูปร่างและส่วนสูงตามมาตรฐาน จากนั้นพัฒนานักเรียนด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้มีศักยภาพทางกายและมีทักษะด้านกีฬาที่ดี ซึ่งนโยบายห้องเรียนกีฬาเปรียบเสมือนโครงการที่เป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่าง ศธ. กับ กก. โดยในปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการประมาณ 1,200 คน
อย่างไรก็ตาม ศธ.มีความยินดีที่จะบูรณาการงานด้านต่าง ๆ กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของการกำหนดแผนนโยบายการกีฬา, งบประมาณ เป็นต้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือประเด็นอื่น ๆ อาทิ การปรับหลักสูตรเพื่อเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จากเดิม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้มากเพียงพอที่จะสร้างความตระหนักเรื่องการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และสมรรถภาพทางร่างกายแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งอาจช่วยพัฒนาส่งเสริมเยาวชนที่จะเป็นนักกีฬาของชาติได้ และขอให้ต้องคำนึงถึงค่านิยมของเด็กและผู้ปกครอง ที่ต้องการเรียนวิชาการอย่างเข้มข้นด้วย จึงควรมีการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบด้านและคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดชนิดกีฬาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

Big Data ข้อมูลโรงเรียน สพฐ.ทั่วประเทศ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 309/2561ศธ.ร่วมมือกับ สจล. และมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน จัดทำ Big Data ข้อมูลโรงเรียน สพฐ.ทั่วประเทศ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) หรือมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน สพฐ.ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่กระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องจากรายงานของธนาคารโลก (World Bank) ระบุว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศไทย ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดข้อมูลที่ทันสมัยและเพียงพอ และแม้ประเทศไทยจะมีสัดส่วนของครูต่อนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี คือ 1:14 แต่ก็ยังมีปัญหาการกระจายตัวของบุคลากรในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กได้มากนัก ประกอบกับในปัจจุบันการเรียกดูข้อมูลโรงเรียน ก็สามารถทำได้เพียงดูพิกัดและสถานที่ตั้งเท่านั้น
กระทรวงศึกษาธิการ จึงร่วมมือกับ สจล. และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เพื่อพัฒนาและจัดทำ Big Data หรือฐานข้อมูลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีห้องควบคุมอยู่ที่ส่วนกลาง มีจอที่สามารถสัมผัสแล้วแสดงข้อมูลแต่ละโรงเรียนเชื่อมโยงกันในหลายส่วน เช่น ที่ตั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์ และภาพโรงเรียนตามความเป็นจริง เสมือน google map พร้อมแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนและบุคลากร สัดส่วนครูต่อนักเรียน ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนารวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ และจะมีการพัฒนาระบบเตือนเมื่อมีแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงานลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ระบบจะถูกออกแบบให้สามารถนำเข้าข้อมูลที่ทันสมัยได้โดยง่ายในระดับเขตพื้นที่เอง

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ป.ป.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการ สปท.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ ๓๐๘/๒๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ป.ป.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการ สปท.

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้มี "คณะกรรมการ สปท.” หรือ "คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" โดยประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีประธานกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการด้วย โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สปท.  มีหน้าที่และอำนาจในการให้คำเสนอแนะ ช่วยเหลือ และ ร่วมมือกันดำเนินการกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือพยานหลักฐานสำหรับการกระทำความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยช่องทางดังกล่าวต้องมีวิธีการที่ง่าย สะดวก ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก และไม่ก่อผลร้ายกับผู้แจ้งดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
(๒) ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ในการจัดให้มีกลไกการแจ้งเตือน กรณีพบว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อว่าอาจมีการทุจริตในหน่วยงานของตน
(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของการทุจริตรวมถึงค่านิยมที่เน้นการพึ่งพาระบบอุปถัมภ์ในสังคม เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างกว้างขวาง

  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาติ
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สรุปความรอบรู้ทั่วไป 28-29 ส.ค. 2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

สรุปความรอบรู้ทั่วไป 28-29 ส.ค. 2561
• นายกฯ ไม่เห็นด้วยเพิ่มโทษไม่พกใบขับขี่
“พล.อ.ประยุทธ์” เผยเมื่อคณะทำงานฯ เสนอร่างแก้ไขกฎหมายจราจรมา จะนำมาพิจารณาอีกครั้ง ระบุไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มโทษไม่พกใบขับขี่ ย้ำรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสม
• ประชุมคสช.ให้ใช้ม.44 คลายล็อกพรรคการเมือง
นายกฯ เผยที่ประชุมคสช.ให้ใช้ม.44 คลายล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ช่วงเดือนก.ย.-ธ.ค.นี้ ให้เลือกตั้งตามโรดแมป ยันไม่ปรับครม.
• “หม่อง ทองดี”ยื่น ตร.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
“หม่อง ทองดี”อดีตแชมป์เครื่องบินกระดาษพับ เข้าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประกอบขอสัญชาติไทย 
• ชี้คดีเกาะเต่า อยู่ในขั้นตอนหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์
รมว.ท่องเที่ยวฯ เผยยังไม่มีการยกเลิกห้องพักที่เกาะเต่า ระบุ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทบทวนระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยจะเสริมกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยง
• กรมฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำในอ่างน้ำที่มีน้ำน้อย
กรมฝนหลวงฯ เร่งปฏิบัติการเติมน้ำในอ่างที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอทำการเกษตร หลังฝนทิ้งช่วง
• อดีตภรรยา”เสก โลโซ”ยื่นขอประกันตัวน้องคดียาเสพติด
 “กานต์”อดีตภรรยา"เสก โลโซ"ยื่นขอประกันน้องชาย ทนายความเผย ลูกความยอมรับเสพยา แต่ไม่ได้จำหน่าย
• "น้ำตาล" อดีตพริตตี้ ให้การกรณีรับโอนหุ้น "เสี่ยชูวงษ์"
“น้ำตาล” อดีตพริตตี้ ผู้รับโอนหุ้นมูลค่ากว่า 200 ล้าน จาก "เสี่ยชูวงษ์" ปฏิเสธข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน
• งูกัด ห้ามดูดแผล รีบพบแพทย์
สธ.เตือนประชาชนถูกงูกัด ห้ามดูดแผล กรีดแผล เพื่อพอกยา เพราะจะทำให้แผลสกปรกติดเชื้อและอาจเป็นบาดทะยักได้ ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาด และไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด นำซากงูที่กัดไปด้วยหากมี เพื่อให้การรักษาถูกต้อง รวดเร็ว
ที่มา ; เว็บสำนักข่าวไทย


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม