หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน “การประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562”

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน “การประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562”

title

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน “การประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562”
วันนี้ (4 ก.พ. 62) เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวสุนทรพจน์ในการจัดกิจกรรม “การประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year)” สรุปสารสะสำคัญดังนี้
 
ในช่วงแรก นายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมงานได้รับชมการแสดงชุดการเฉลิมฉลองปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ทั้ง 8 ชุด ได้แก่ การแสดงชุด Kelana Topeng การแสดงชุดรจนาเสียงพวงมาลัย การแสดงชุดระบำอาเซียน การแสดงดนตรีโดยวง Casean Consonant การแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก การแสดงโขน ตอนพระรามข้ามสมุทร การแสดงหุ่น และการแสดงชุดฟินาเล่ โดยนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการแสดงอันน่าประทับใจ พร้อมกล่าวขอบคุณนักแสดงและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ช่วยสืบสานและรักษาวัฒนธรรมอันหลากหลายเหล่านี้ไว้ ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันหลากหลายแก่สมาชิกอาเซียน
 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ยินดีและเป็นเกียรติที่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 นี้ การเป็นประธานอาเซียนของไทยครั้งนี้มีแนวคิดหลัก คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)” โดยสมาชิกอาเซียนต้อง มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ กันเสริมสร้างความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ บนพื้นฐานของหลักสามเอ็ม (3Ms) การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual trust, Mutual respect, and Mutual benefit) นอกจากนี้ อาเซียนจะต้อง “ก้าวไกล” สู่ยุค 4.0 ให้ทันโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความอยู่ดีกินดีและสันติสุขของประชาชนอาเซียน รวมทั้งต้องส่งเสริมการพัฒนาอย่าง “ยั่งยืน” ซึ่งเป็นวาระของโลก เพื่อ “ขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน สร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
 
นายกรัฐมนตรีย้ำถึง มิติด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นอีกหลักสำคัญของประชาคมอาเซียนไม่เพียงแต่มิติทางการเมืองและเศรษฐกิจ ที่ช่วยยึดโยงพลเมืองอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนต่างมีความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมที่โยงใยมาจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนาน มีความแตกต่าง หลากหลายแต่มีความเหมือนและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ
 
นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอข้อริเริ่ม “ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562” ภายใต้แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” เพื่อชูบทบาทของไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรมในการเป็นประธานอาเซียน ปี 2562 โดยความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสานกลมกลืนเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียนนี้จะส่งเสริมความเข้มแข็งของอาเซียน ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ และพัฒนาต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน ที่มีพลวัตให้กลายเป็นทุนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่พร้อมเติบโตอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องของอาเซียน
 
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ประสานความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในและนอกประเทศ ที่มีสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562 นี้ พร้อมกล่าวเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันขับเคลื่อนการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในเวทีโลก ในการประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562 ให้บรรลุแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”


ที่มา ; เว็บ  รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม