หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบ พลวัต วันที่ 29 ธันวาคม 2552

ของวันที่ 29 ธันวาคม 2552
-ตำแหน่งท่านใดในรัฐบาลที่นายกอภิสิทธิ์จะปรับเปลี่ยน 1 ตำแหน่งในครม.ชุดนี้
ตอบ กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
-ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
ตอบ พ.ศ.2551-2555 มี 4 ประเด็บยุทธศาสตร์ คือ
1. ยกระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2.ปรับรูปแบบลักษณะเชิงบูรณาการเกิดจากการแสวงความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
3.มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ
4.สร้าง ระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม


ของวันที่ 28 ธันวาคม 2552

- 7 วันอันตราย คืออะไร
ตอบ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.52-4 ม.ค.53 สั่งตั้งด่านตรวจตามถนนสายหลัก หมู่บ้าน ตลอด 24 ชม. เฝ้าจับตาเหตุอัคคีภัย ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิต-เจ็บลง 5% …

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตามที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ และผอ.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอมา ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการเฝ้าระวังเรื่องอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วง เทศกาลปีใหม่ โดยมอบให้จังหวัด รวมถึงกรุงเทพฯระมัดระวัง สอดส่องเหตุอัคคีภัย

สำหรับแผนดำเนินการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2552 – 4 ม.ค.2553 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “7 วันขับขี่ปลอดภัยเทิดไท้องค์ราชัน” มีเป้าหมายในการลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในเทศกาลปีใหม่ 2552 ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2551 – 5 ม.ค.2552

โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ในส่วนกลาง ระดับจังหวัด อำเภอ และตั้งจุดตรวจร่วม/ด่านตรวจร่วมแบบบูรณาการบนถนนสายหลัก สายรอง และถนนในเขตชุมชน หมู่บ้านทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนตั้งจุดสกัดชุมชน หมู่บ้าน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนหมู่บ้าน และภาคประชาชนทั่วประเทศตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่.
อ้างอิง http://www.2ked.com

-ผลสำรวจเอแบคโพล ดาราชายหญิงที่ชื่นชอบที่สุด 2552 คือ
ตอบ แอน ทองประสม และ เคน ธีระเดช วงศ์พันพันธ์
-นักกีฬาชายที่ได้รับความชื่นชอบ ปี 2552
ตอบ ธีรเทพ วิโณทัย
-นักการเมืองที่ได้รับความชื่นชอบ
ตอบ นักการเมืองฝ่าย รัฐบาล ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในปี 2552 ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 78.8 รองลงมาได้แก่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ร้อยละ 7.3 นายกรณ์ จาติกวณิช ร้อยละ 3.4 นายชวน หลีกภัย ร้อยละ 2.3 และนายกษิต ภิรมย์ ร้อยละ 1.4
นักการเมืองฝ่ายค้าน ที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในปี 2552 ได้แก่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ร้อยละ 48.4 รองลงมาได้แก่ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ร้อยละ 21.4 พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ร้อยละ 10.1 นายดนุพร ปุณณกันต์ ร้อยละ 2.4 และนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ร้อยละ 0.4
-กระทรวงที่ได้รับความชื่นชอบ
ตอบ กระทรวงที่มีผลงานเป็นที่ชื่นชอบมากที่ สุดในปี 2552 ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 25.3 รองลงมาได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 12.6 กระทรวงการคลัง ร้อยละ 12.0 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 8.5 และกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 8.3

ของวันที่ 27 ธันวาคม 2552

-ฉายาดารา "ลับลวงแหล" ที่นักข่าวตั้งให้คือใคร
ตอบ นาธาร โอมาร
-ที่สนามบินสุวรรณภูมิมีการตกใจเรื่องก๊าซใดรั่ว
ตอบ อิริเดียม 192
-ม้ง คือคนเชื้อชาติใด
ตอบ ลาว
-ลูกชายของพิธีการท่านใดได้รับค่าทดแทน 12 ล้านจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กรณีวินิจฉัยผิด
ตอบ วอเตอร์ ลี พิธีกรรายการอาหาร ช่อง 5
-นาธาร โดยกระทรวงพัฒนาสังคมฯ กล่าวหาว่าโกงอายุเพื่อรับรางวัลเยาวชนแห่งชาติปีใด
ตอบ 2549
-นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร่วมร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานใด
ตอบ ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน ร้อง 2 เพลง คือ ล่มเกล้าเผ่าไทย และ ชมทุ่ง

ของวันที่ 26 ธันวาคม 2552
-25 ธันวาคม 2552 ครบรอบเหตุการสึนามิ กี่ปี
ตอบ 5 ปี เกิดเมื่อ 25 ธันวาคม 2547
-หมอหมาน คือใคร
ตอบ นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์รับร้องเรียนเหล้าและบุหรี่
-หงส์แดง ,ผีแดง,ปีศาจแดงดำ คือฉายาทีมใด
ตอบ ทีมฟุตบอล ลิเวอร์พูล , แมนเชสเตอร์ยูไนเตท และ เอซีมิลาน
-ข้อสอบ ภาค ค มีกี่เรื่องอะไรบ้าง
ตอบ มี 2 เรื่อง ภาค ค การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๒. สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
-โรงพยาบาลใดโดนศาลสั่งให้ชดใช้ 12 ล้านบาทกรณีทำคลอดทำให้เด็กแขนพิการ
ตอบ ศาล พิพากษาสั่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จ่าย 12 ล้านบาท ให้เมีย "วอลเตอร์ ลี” เชฟรายการอาหารชื่อดังฐานประมาทเลินเล่อทำคลอดบุตรชายพิการแขน-ขาขาด ขณะที่ “เชฟคนดัง” ดีใจ ผู้ป่วยได้รับสิทธิเยียวยา
-การปรับขึ้นค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำสรุปว่าอย่างไร
ตอบ กรรมการค่าจ้าง เคาะขึ้นค่าแรง 71 จังหวัด 1-8 บาท สูงสุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 บาท ต่ำสุด 1 บาท มี 7 จังหวัด ขณะที่ 5 จังหวัดไม่ปรับ
(25ธ.ค.) เวลา 00.35 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลาง (บอร์ดค่าจ้าง) ครั้งที่ 3 โดยใช้เวลาประชุมกว่า 2 ชม. หลังการประชุมนายสมชาย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2553 จำนวน 71 จังหวัด ตั้งแต่ 1-8 บาท ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องประชุมคณะกรรมการค่าจ้างในเวลาดึก เนื่องจากการประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมาบอร์ดนายจ้างและลูกจ้างไม่สามารถตกลงกันได้ที่จะให้ปรับค่า จ้างในส่วนของกทม. และปริมณฑล 4 บาท

อย่างไรก็ตามการประชุมวันนี้ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อย โดยจังหวัดที่ปรับขึ้น 1 บาท มี 7 จังหวัด ได้แก่น่าน วันละ 151 เป็น152 บาท, พะเยา 150 บาท เป็น 151 บาท, แพร่ 150 บาท เป็น 151 บาท,พิษณุโลก 152 บาท เป็น 153 บาท, อุตรดิตถ์ 152 บาท เป็น 153 บาท, พิจิตร 150 บาท เป็น 151 บาท , เลย 162 บาท เป็น 163 บาท ,

จังหวัดที่ปรับขึ้น 2 บาท มี 20 จังหวัดได้แก่ ลำปาง 154 บาท เป็น 156 บาท , ตาก 151 บาท เป็น 153 บาท,กำแพงเพชร 156 บาท เป็น 158 บาท , หนองคาย 157 บาท เป็น 159 บาท, อุดรธานี 157 บาท เป็น 159 บาท , หนองบัวลำภู 154 เป็น 156 , นครพนม 153 บาท เป็น 155 บาท, มุกดาหาร 153 บาท เป็น 155 บาท , สกลนคร 155 บาท เป็น 157 บาท , กาฬสินธุ์ 155 บาท เป็น 157 บาท , สุรินทร์ 151 บาท เป็น 153 บาท , บุรีรัมย์ 155 บาท เป็น 157 บาท, อำนาจเจริญ 153 บาท เป็น 155 บาท,ศรีสะเกษ 150 บาท เป็น 152 บาท, ยโสธร 155 บาท เป็น 157 บาท, ชุมพร 158 บาทเป็น 160 บาท, นนทบุรี 203 บาท เป็น 205 บาท, ปทุมธานี 203 บาทเป็น 205 บาท , นครปฐม 203 บาท เป็น 205 บาท, สมุทรสาคร 203 บาท เป็น 205 บาท

จังหวัดที่ปรับขึ้น 3 บาทมี 11 จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่ 168 บาท เป็น 171 บาท,นครสวรรค์ 155 บาท เป็น 158 บาท, ราชบุรี 164 บาทเป็น 167 บาท,สมุทรสงคราม 160 บาทเป็น 163 บาท,ร้อยเอ็ด 154 บาท เป็น 157 บาท, ขอนแก่น 154 บาท เป็น 157 บาท , มหาสารคาม 151 บาทเป็น 154 บาท,นครราชสีมา 170 บาทเป็น 173 บาท, สระแก้ว 160 บาท เป็น 163 บาท, กรุงเทพมหานคร 203 บาท เป็น 206 บาท,สมุทรปราการ 203 บาท เป็น 206 บาท

จังหวัดที่ปรับขึ้น 4 บาท มี 20 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน 156 บาท เป็น 160 บาท, นครนายก 156 บาท เป็น 160 บาท , ชลบุรี 180 บาท เป็น 184 บาท,จันทบุรี 163 บาท 167 บาท,ตราด 156 บาทเป็น 160 บาท ,ชัยนาท 154 บาท เป็น 158 บาท, สิงห์บุรี 161 บาท เป็น 165 บาท , อ่างทอง 161 บาทเป็น 165 บาท,กาญจนบุรี 165 บาท เป็น 169 บาท, สุพรรณบุรี 154 บาท เป็น 158 บาท, เพชรบุรี 164 บาท เป็น 168 บาท, ประจวบคีรีขันธ์ 160 บาท เป็น 164 บาท, ชัยภูมิ 152 บาท เป็น 156 บาท , ระนอง 169 บาท เป็น 173 บาท ,สุราษฎร์ธานี 155 บาท เป็น 159 บาท , นครศรีธรรมราช 155 บาท เป็น 159 บาท , พัทลุง 155บาท เป็น 159 บาท , สงขลา 157 บาท เป็น 161 บาท , สตูล 155 บาท เป็น 159 บาท , ปัตตานี 155 บาท เป็น 159 บาท

จังหวัดที่ปรับขึ้น 5 บาท มี 6 จังหวัด ได้แก่ ระยอง 173 บาท เป็น 178 บาท , สระบุรี 179 บาท เป็น 184 บาท , พังงา 168 บาท เป็น 173 บาท ,กระบี่ 165 บาท เป็น 170 บาท , ตรัง 157 บาท เป็น 162 บาท , ยะลา 155 บาท เป็น 160 บาท ส่วนจังหวัดที่ปรับขึ้น 6 บาท มี 1 จังหวัด คือ อุบลราชธานี 154 บาท เป็น 160 บาท ขณะที่จังหวัดที่ปรับขึ้น 7 บาท มี 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 173 บาท เป็น 180 บาท , ปราจีนรี 163 บาท เป็น 170 บาท ,ลพบุรี 163 บาท เป็น 170 บาท , นราธิวาส 153 บาท เป็น 160 บาท , ภูเก็ต 197 บาท เป็น 204 บาท

สำหรับจังหวัดที่ปรับขึ้น 8 บาท คือ พระนครศรีอยุธยา 173 บาท เป็น 181 บาท ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างมี 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย เชียงราย เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี ทั้งนี้ บอร์ดค่าจ้างกลางจะเสนอเรื่องให้นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน เพื่อลงนามเสนอให้ ครม.เห็นชอบในวันที่ 29 ธ.ค. และประกาศให้มีผลบังคับในวันที่ 1 ม.ค.2553 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ

อ้างอิง http://www.komchadluek.net/detail/20091225/42670

ของวันที่ 25 ธันวาคม 2552
-คริสต์มาส คืออะไร
ตอบ คริสต์มาส หรือ วันคริสต์มาส (อังกฤษ: Christmas, Christmas Day หรือย่อ ๆ ว่า XMas) คือเทศกาลเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่งคริสต์ศาสนา ซึ่งเชื่อกันว่าตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี พระองค์ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมและเติบโตที่เมืองนาซาเรท ประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน
-สาเหตุของการย้ายที่ตั้งศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตอบ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส. สัดส่วน พรรคเพื่อไทย แกนนำคนเสื้อแดง กล่าวหานายกอร์ปศักด์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี แทรกแซงสั่งย้ายที่ก่อสร้างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาขาปาย) ไปอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม โดยแฉเบื้องหลังว่าภริยานายกอร์ปศักดิ์มีธุรกิจโรงแรมอยู่ที่ อ.ปาย ตั้งใกล้กับพื้นที่ที่จะก่อสร้างศาลจังหวัด.
-นาธาน โอมาน โดนข้อหาใด
ตอบ ตำรวจคุมตัว "นาธาน โอมาน" นักร้อง ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง ไปยื่นขอฝากขังต่อศาล จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคัดค้านการประกันตัว ศาลพิจารณา แล้วอนุญาตให้ประกัน ตัว แต่ต้องมารายงาน ตัวทุก 6 วัน.
-เว็บไซต์ที่ควรจดจำด้านการศึกษามีอะไรบ้าง
ตอบ
สมศ. คือ www.onesqa.or.th
คุรุสภา คือ www.ksp.or.th
สำนักทดสอบทางการศึกษา คือ www.niets.or.th
ก.ค.ศ. คือ www.otepc.net
ส.ก.ส.ค. คือ www.otep.go.th
กระทรวงศึกษาธิการ คือ www.moe.go.th
สพฐ. คือ www.obec.go.th
สพท.ของท่าน ต้องค้นหาตอบเองครับ.........................


ของวันที่ 24 ธันวาคม 2552
-ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ค.ศ. ชุดใหม่มีกี่คน ใครบ้าง
ตอบ 9 คน
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จำนวน 9 คน ดังนี้ 1. นายวีระ กาญจนะรังสิตา ด้านการศึกษา 2. นายนิราศ สร่างนิทร ด้านการบริหารงานบุคคล 3. รศ.ธงทอง จันทรางศุ ด้านกฎหมาย 4. รศ.สุขุม เฉลยทรัพย์ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 5. นายอัชพร จารุจินดา ด้านการบริหารองค์กร 6. นางมลิวัลย์ ธรรมแสง ด้านการศึกษาพิเศษ 7. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ด้านบริหารธุริจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ 8. นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง และ 9. นายอำรุง จันทวานิช ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านการบริหารจัดการความรู้ หรือด้านวิจัยและประเมินผล
-เว็บไซต์ใดที่ช่วยให้ค้นพบนาธาร โอมาร จนสามารถจับกุมตัวได้
ตอบ พันทิพย์พลาซ่า
-อุทยานแห่งชาติใดเกิดข้อร้องเรียน กรณีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร้องคาราโอเกะส่งเสียงดังรบกวน
ตอบ อุทยานแห่งชาติเขาสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน ข้าราชการ วีไอพี เปิดเพลงร้องคาราโอเกะ อธิบดีบอกจริง และขอโทษในเว็บ
-พระสมเด็จรุ่นใดที่นำมาแจกให้กับผู้ที่ลงนามเยี่ยมอวยพรสมเด็จพระสังฆราช
ตอบ พระสมเด็จสะท้านเพชร แจกผู้มาเยี่ยมพระสังฆราช 31 ธค 52 – 15 มค 53
-โน๊ต อุดม แต้พานิชย์ มีปัญหาการแสดงกับเจ้าของร้านอาหารเรื่องค่าตัว จำนวน 3 ล้านบาท ณ ที่ใด
ตอบ สหรัฐอเมริกา
-คำแถลงนโยบายการดำเนินงาน ครบ 1 ปี รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ตอบ
วันนี้ (23 ธ.ค.) เวลา 13.40 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปีโดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ดังนี้
พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ อย่างที่ท่านรักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไปในตอนต้นว่าเมื่อ ปลายเดือนธันวาคม 2551 ผมและคณะรัฐมนตรีได้เข้ารับหน้าที่ถวายสัตย์ปฏิญาณ และในช่วงปลายปีนั้นเอง ได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพราะฉะนั้น นับจนถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่รัฐบาลได้เข้าบริหารราชการแผ่นดิน วันนี้ผมขอใช้เวลาในการที่จะรายงานให้พี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศได้รับ ทราบว่า 1 ปีที่ผ่านมานั้น รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาของประทศชาติ และของพี่น้องประชาชนอย่างไร การรายงานในวันนี้คงไม่ใช่เป็นโอกาสเดียวที่จะมีการได้ตรวจสอบผลงานของ รัฐบาล เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการจัดทำเรื่องของผลงานตามแนว นโยบายแห่งรัฐที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ เมื่อมีการเปิดสมัยประชุมสภา และแน่นอนครับพรรคการเมืองหรือฝ่ายค้านหรือสภาฯ นั้นก็สามารถที่จะมีการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้ เช่น อาจจะมีการเสนอญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลต่อไป ซึ่งในทุกโอกาสนั้นรัฐบาลจะได้ชี้แจง
ผมขอเรียนครับว่าวัตถุประสงค์สำหรับการรายงานในวันนี้ ผมถือว่าหนึ่ง เป็นหน้าที่เพราะรัฐบาลนี้มาด้วยระบบรัฐสภา เป็นรัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตย บุคคลที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบก็คือต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับรู้รับทราบแนวคิดการทำงานของรัฐบาล ประการที่ 2 ผมจะพยายามเสนอข้อเท็จจริงซึ่งพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนนั้นสามารถที่จะ ตรวจสอบได้ สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือว่าเมื่อได้รายงานถึงการทำงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมาแล้ว ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณและในการขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ทั้งในส่วนของ 1 ปีที่ผ่านมา และงานที่เราจะทำต่อไป ผมขอย้ำอีกครั้งว่าเบื้องต้นสิ่งแรกที่ผมอยากจะทำเมื่อมองย้อนกลับไป 1 ปี คือการขอบคุณพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ได้เป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลในการทำ งานมาโดยตลอด และในหลายต่อหลายเรื่องได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้งานของรัฐบาลหลายนโยบายสำเร็จลุล่วงไปได้ พร้อม ๆ กันนี้ก็ขอถือโอกาสขอบคุณเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกส่วน ราชการ และทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการกลุ่มต่าง ๆ ทหาร ตำรวจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา จนทำให้ประเทศของเราได้เดินหน้ามา ผมถือว่าไกลพอสมควรจากสถานการณ์ปีที่แล้ว
ผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่า ถ้าจะมองย้อนกลับไป 1 ปีวันนี้ผมคงไม่ไปลงรายละเอียดในเรื่องของโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ทำ มันจะมีเป็นร้อยเป็นพันก็ว่าได้ครับ และจะมีท่านรัฐมนตรีในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่จะได้มีการชี้แจงกับพี่น้องประชาชนต่อไป แต่ผมอยากให้เห็นภาพใหญ่ หลักคิดการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจ ในเรื่องของสังคม ในเรื่องของการเมือง ความมั่นคงในแต่ละด้านนั้น ว่าสถานภาพหรือสภาพปัจจุบันเมื่อเราเข้ามาเป็นอย่างไร วันนี้เป็นอย่างไร ความตั้งใจของเราต่อไปเป็นอย่างไร คงต้องเริ่มต้นฉายภาพกลับไปปลายปี 2551 อีกครั้งหนึ่งครับ คำว่า “วิกฤตซ้ำซ้อน” เป็นคำที่ได้ใช้กันค่อนข้างจะแพร่หลาย แม้กระทั่งจนถึงปัจจุบัน เพราะในช่วงที่รัฐบาลเข้ามาปลายปีที่แล้วนั้น วิกฤตเศรษฐกิจโลกได้เริ่มส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันครับเกือบจะตลอดทั้งปี 2551 สภาพความขัดแย้งในทางการเมือง ในทางสังคม ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินตลอดปี 2551 นั้นเรียกได้ว่าสร้างผลงานที่จะปรากฏออกมาให้กับประชาชนบนความยากลำบากมาก จนกระทั่งมีการตั้งคำถามไม่ใช่กับรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง แต่กับประเทศไทย รัฐบาลไทย ว่ายังคงมีความเชื่อถือ มีความเชื่อมั่นเพียงพอในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตภายในหรือผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้หรือไม่
ถ้าเราดูจากเรื่องของเศรษฐกิจก่อน เราจะพบว่าเศรษฐกิจเมื่อปลายปี 2551 นั้น เริ่มแสดงออกถึงปัญหาการหดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในไตรมาสสุดท้ายของปี ตัวเลขทางเศรษฐกิจนั้นติดลบถึงร้อยละ 4.2 การส่งออก การท่องเที่ยวติดลบเป็นเลข 2 หลัก แทบจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกเท่าที่เราจะจำกันได้เลย ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงอย่างมาก ที่สำคัญคือว่าการคาดการณ์ว่าปี 2552 จะเป็นอย่างไรนั้น ถ้าเราไม่ย้อนกลับไปดู เราจะไม่เข้าใจนะครับว่า เราทำงานภายใต้สภาวะอย่างไร หัวข่าวที่มีการพาดกันว่า คนจะตกงานล้านคน ล้าน 5 แสนคน 2 ล้านคน มีให้เห็น มีการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ นักวิจัย นักวิชาการ สื่อสารมวลชนว่าเศรษฐกิจปี 2552 นั้นบางคนบอกว่าอาจจะติดลบถึง 9 เปอร์เซ็นต์ บางคนฟันธงว่าไม่น้อยกว่า 4 เปอร์เซ็นต์ และยังพูดด้วยว่าสภาพการณ์อย่างนี้จะค่อนข้างที่จะยืดเยื้อส่งผลกระทบอย่าง รุนแรงต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศของเรา นี่คือสภาพเมื่อปลายปี 2551
รัฐบาลเข้ามานั้นกำหนดยุทธศาสตร์ชัดเจนว่า เราจะใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างไร เราแบ่งเอาไว้เลยว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่ น้องประชาชน และรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจของเราให้ได้ ที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่านั่นคือวิธีการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเราไม่ถดถอย หดตัวอย่างรุนแรงจนเกินไป และนำไปสู่ปัญหาการว่างงาน และมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ให้เศรษฐกิจนั้นเข้าสู่ภาวะตกต่ำ ขณะเดียวกันแนวทางที่เราทำเช่นนั้นทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่จะไปตอบ สนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจนั้นทำได้เร็ว รัฐบาลถูกวิจารณ์มากนะครับในขณะนั้น ถูกวิจารณ์ว่าทำไมไม่เอางบประมาณไปพยายามกระตุ้นการส่งออก การท่องเที่ยว หรือสร้างถนนหนทางหรือแหล่งน้ำ หรือทำเมกะโปรเจ็กต์โครงการขนาดใหญ่ รัฐบาลก็ได้ให้คำตอบในขณะนั้นว่า ไม่ใช่เราไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านั้น แต่เรื่องเหล่านั้นการใช้เงินในขณะนั้นจะไม่เห็นผลหรือจะไม่สามารถทำได้
แต่สิ่งที่เราอยากจะทำก็คือว่าเร่งทำให้รายได้ของคนในประเทศไม่ตกลงไป ลดรายจ่ายของเขา เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีส่วนสำคัญในการทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน และไม่ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงจนเกินไป เมื่อเราสามารถหยุดยั้งการถดถอยตรงนั้นได้ เราก็จะมีเวลาในระหว่างนั้นในการเตรียมโครงการลงทุนเพื่อที่จะกระตุ้น เศรษฐกิจในรอบต่อไป ซึ่งก็คือที่มาของปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ผมอยากจะชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างครับว่า หลังจากที่เราได้วางแนวของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างนี้ ผลของมันคืออะไร ตัวอย่างนะครับเราจะเห็นจากเรื่องของปัญหาการว่างงานก่อน
ผมยกตัวอย่างเดียวเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพ เข้ามาเพื่อที่จะรองรับการที่คนกำลังจะตกงานบ้าง หรือคนที่ถูกปลดออกจากงานบ้าง หรือคนที่จบการศึกษามาใหม่ เราก็มีโครงการพิเศษขึ้นมา เติมจากสิ่งที่กระทรวงแรงงานเขาทำอยู่ตามปกติว่าจะมีการเร่งฝึกอบรม สร้างทักษะ สร้างโอกาสให้คนกลับเข้าไปประกอบอาชีพได้หรือมีงานทำ หรือไม่ถูกเลิกจ้าง สุดท้ายทำได้เกินเป้านะครับ มีคนอยากจะขอเข้ามาในโครงการนี้ 8 แสนกว่าคน ถึงวันนี้เราฝึกอบรมไปแล้ว 4 แสนกว่าคน ใน 4 แสนกว่าคนเกือบ 3 แสนคนกลับเข้าสู่ภาวะการมีงานทำ และที่สำคัญคือว่าเราทำโครงการนี้ตั้งงบประมาณไว้ตอนต้นประมาณ 13,000 ล้านบาท ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้า เอาเข้าจริง ๆ เราทำได้เกินเป้าโดยใช้เงินน้อยกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ถึง 5,000 ล้านบาท ผมยกมาเป็นเพียงหนึ่งโครงการเท่านั้น ที่เป็นความคิดริเริ่มของรัฐบาลนี้

สอดคล้องกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นตอนนั้น ปฏิบัติจริงและได้ผล ก็จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามองเห็นภาพปัญหาการว่างงาน ซึ่งเมื่อตอนต้นปีอยู่ที่ประมาณ 7-8 แสน และคนก็มีการคาดการณ์ว่า 1 ล้าน ล้าน 5 2 ล้าน แต่จะเห็นครับว่านับตั้งแต่มาตรการเศรษฐกิจในรอบแรกเริ่มออกไปก็คือประมาณ ปลายเดือนมีนาคม นับตั้งแต่นั้นมาครับ อัตราการว่างงานลดลงโดยลำดับ จนขณะนี้เหลือประมาณ 4 แสนคน ซึ่งถือว่าเป็นระดับปกติ ถ้าเทียบกับภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป ถ้าคิดเป็นอัตรานะครับร้อยละ 1.2 หรือต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำ
ผมอยากจะเรียนว่าความสำเร็จตรงนี้สำคัญสำหรับผม สำหรับรัฐบาล เพราะว่าตั้งแต่ต้นที่เรากลัวที่สุดจากวิกฤตเศรษฐกิจก็คือคนไม่มีงานทำ คนตกงาน และผมกล้าพูดว่าผมมีความภาคภูมิใจ เพราะผมไปประชุมในต่างประเทศบ่อยครับ ตัวเลขที่ผู้นำรัฐบาลทุกประเทศ เวลาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจกันพอพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีพีดี) เสร็จ ต้องมาพูดถึงเรื่องตัวเลขปัญหาการว่างงาน และพอเขาได้รับทราบว่าของเราลดลงมาหลายเดือนแล้วอยู่ในระดับที่ต่ำแทบจะ เรียกได้ว่าเทียบเคียงกับอัตราปกติ เขายอมรับว่านั่นคือความสำเร็จของการฟันฝ่าปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในรอบนี้
เพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของรูปธรรมของการก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจจากการทำงานของ รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา การจ้างงานก็สูงขึ้น และที่สำคัญคือว่าเมื่อเราสามารถรักษาเศรษฐกิจภายในประเทศได้ดีพอสมควรระยะ หนึ่ง เมื่อเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปีนี้ โดยเฉพาะ 3 เดือนสุดท้าย เมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นขึ้น ทุกอย่างก็จะรับกัน เราก็จะได้รับอานิสงค์จากตรงนั้นด้วย จากความพร้อมของเศรษฐกิจในประเทศด้วย ทำให้รายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว จากการส่งออก ซึ่งเราก็มีมาตรการการทำงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงอื่น ๆ นั้น ก็ทำให้เราเริ่มเห็นผลสำเร็จที่ตามมา
อย่างตัวเลขที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวปี 2551 กับปี 2552 ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงแรก ๆ ของปี สีเขียวคือตัวเลขของปีนี้จะต่ำมาเกือบตลอด จนกระทั่งมีช่วงหนึ่งมีคนบอกว่าปีนี้ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวถึง 10 ล้านคนหรือไม่ แต่ว่าพอครึ่งปีหลังจะเห็นว่าเส้นสีเขียวแซงเส้นสีฟ้าด้วยซ้ำ แล้วขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ก็มั่นใจว่า 14 ล้านคนใกล้เคียงครับตัวเลขตัวนั้น ถ้าดูเป็นอัตราการเติบโตจะยิ่งเห็นชัดครับว่าการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว เป็นอย่างไร ตัวเส้นที่ปรากฏอยู่บนจอนั้นจะเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าได้พุ่งขึ้นมาสูง อย่างไร
เช่นเดียวกันกับการส่งออกครับ ถ้าดูเรื่องของการส่งออกก็เช่นเดียวกันในช่วงแรกก็จะเป็นการหดตัวที่ค่อน ข้างจะรุนแรง แต่ว่าการส่งออกนั้นถ้าเทียบกันเดือนต่อเดือน ก็จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น แล้วก็ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายนอัตราการขยายตัวของการส่งออกปีต่อปีก็กลับมา เป็นบวกที่ร้อยละ 17 ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ในที่สุดครับ ถ้าเรามาดูจีดีพีจะเห็นได้ว่าการฟื้นตัวได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว ที่ต้นปีเถียงกันบอกจะเป็นตัว U ไหม จะเป็นตัว L ไหม เราก็ยืนยันว่าจะทำให้ใกล้เคียงตัว W ที่สุด ผมว่าเส้นที่เห็นอยู่บนจอนี้น่าจะยืนยันได้ครับว่าเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ ปลายปีนี้มั่นใจว่าเศรษฐกิจกลับมาอยู่ในแดนบวก และเป็นการฟื้นตัวค่อนข้างรวดเร็วนั้น ผมถือว่าได้ดำเนินการมาอย่างเรียบร้อย แล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความมั่นใจในการก้าวสู่ขั้นต่อไปของนโยบาย เศรษฐกิจในเรื่องของการปรับโครงสร้างเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะได้พูดต่อไป
แต่วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้น ผมได้พูดตั้งแต่วันแรกว่าไม่ได้หมายความว่าหน้าที่รัฐบาลชุดนี้จะเพียงทำให้ เศรษฐกิจฟื้นเท่านั้น เราไม่ลืมว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ ก็คือปัญหาเรื่องหลักประกันและสวัสดิการ และเราถือโอกาสของการที่เศรษฐกิจหดตัว สมัยก่อนเศรษฐกิจหดตัว คนก็จะมีความวิตกกังวลว่ารัฐบาลจะมุ่งไปกระตุ้นเศรษฐกิจ และไม่มีเงินสำหรับที่จะช่วยเหลือประชาชน แต่ทั้งนี้เราพิสูจน์ให้เห็นครับว่านโยบายที่เราทำ เราสามารถแก้วิกฤตเศรษฐกิจ และเพิ่มสวัสดิการ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงด้วย โดยยึดเอาแนวคิดที่บอกว่าประชาชนต้องมาก่อน เพราะฉะนั้น สวัสดิการของประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงตลอดปีที่ผ่านมาครอบคลุมหมดเลย ครับ ไล่ตั้งแต่เด็กเล็ก มีการลงทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขยายนมโรงเรียน เรียนฟรี 15 ปี ขยายเงินกองทุนกู้เงินเพื่อการศึกษา มีการเพิ่มบริการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ตั้งแต่เรื่องอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ ไปจนถึงเรื่องของการติว ก็จัดให้มีช่องพิเศษในเรื่องของติวเตอร์ ชาแนล อย่างนี้เป็นต้น แต่ว่านี่เพียงตัวอย่างเดียวครับ
ที่จริงแล้วสวัสดิการที่เกิดขึ้นตลอด 1 ปีที่ผ่านมา บนนี้ยังไม่หมดเลยครับ ผู้สูงอายุได้เบี้ยยังชีพทุกคนเป็นครั้งแรก อสม. ได้เงินตอบแทนเป็นครั้งแรก เบี้ยคนพิการขึ้นทะเบียนแล้ว เมษายนปีหน้าได้ครบทุกคนเป็นครั้งแรก สถานีอนามัยกำลังถูกยกระดับขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบล องค์กรในชุมชนซึ่งเคยมีระบบสวัสดิการอยู่ก่อน เริ่มตั้งแต่เดือนหน้าผมจะโอนเงินของรัฐบาลเข้าไปสมทบเพื่อขยายไปยังทั่ว ประเทศ ประกันสังคม คนที่ไม่ได้เป็นแรงงานในระบบเดิมต้องเสียเงินเป็นรายปีกำลังเปิดโอกาสให้ สามารถที่จะสมทบเงินเป็นรายเดือนได้ เพิ่มสิทธิประโยชน์อีก 2 อย่าง คนไม่มีที่ทำกินหลายพื้นที่กำลังเข้าสู่ระบบของโฉนดชุมชน คนไม่มีที่อยู่อาศัยในเมืองหลายคนขณะนี้กำลังได้ประโยชน์จากโครงการบ้านมั่น คง ประชาชนซึ่งเคยมีปัญหาข้อขัดแย้งกับรัฐเรื่องที่ทำกิน เรื่องค่าชดเชย หลายกลุ่มครับปัญหายืดเยื้อมาเป็นสิบปี ยุติในรัฐบาลนี้จะเป็นกรณีของสมัชชาคนจนในบางกรณี เช่น ราษีไศล อย่างนี้เป็นต้น ไม่นับว่าระบบสวัสดิการที่มีอยู่ เราก็ดูแลไม่ให้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ เช่น ระบบประกันสุขภาพนั้น ค่าใช้จ่ายต่อหัวก็เพิ่มขึ้น มีอีกเยอะนะครับ ลูกจ้างประจำได้บำนาญเป็นครั้งแรก เมื่อวานนี้มีการออกมาตรการภาษีเพื่อช่วยคนที่ได้รับประโยชน์จาก กบข. จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อย่างนี้เป็นต้นครับ
เพราะฉะนั้น สวัสดิการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ผมถือว่านอกจากจะช่วยให้ประชาชนก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว สังคมไทยก็กำลังก้าวพ้นประชานิยม สู่ระบบสวัสดิการที่แท้จริงที่เป็นเรื่องของสิทธิ ไม่ใช่การสงเคราะห์จากรัฐบาลอีกต่อไป ที่สำคัญที่สุดครับ นโยบายที่เราได้ริเริ่มและเป็นนโยบายที่มีผลกระทบกับคบมากที่สุด แล้วก็อยู่บนหลักคิดเรื่องการสร้างสวัสดิการ การสร้างหลักประกันก็คือ โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร เป็นการพลิกโฉมเรื่องของการเกษตรและการแทรกแซงจากภาครัฐโดยสิ้นเชิงครับ หลายท่านทราบดีว่าในอดีตเราไล่ตามแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกร ก็คือรอผลผลิตออกมา รอราคาตกต่ำ แล้วเราก็วิ่งเข้าไปแทรกแซง รับซื้อบ้าง จำนำบ้าง ฝืนกลไกตลาด เกิดปัญหาการทุจริต ภาระการบริหาร เป็นเรื่องของการเก็บ การระบายสินค้า อย่างนี้เป็นต้นครับ
เราเปลี่ยนแนวทางโดยการสร้างหลักประกันให้เกษตรกรว่า ทำการเกษตรแล้วไม่ขาดทุน เราทำเรื่องข้าว เราทำเรื่องข้าวโพด เราทำเรื่องมันสำปะหลัง ครอบคลุมประมาณ 4 ล้านครอบครัวทั่วประเทศ วันนี้โครงการยังไม่เสร็จสิ้นครับ แต่ผมก็กล้ายืนยันได้ว่าประสบความสำเร็จ ที่สำคัญก็คือความสำเร็จนี้ ถ้าเทียบเคียงกับระบบเดิม ๆ ที่เคยใช้ ตัวเลขมันบอกชัด ขณะนี้ที่ตัวเลขเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นกรณีของข้าวโพดครับ เราจะพบข้อเท็จจริงว่าการแทรกแซงข้าวโพดด้วยระบบจำนำกับระบบประกันนี้ใช้ เงินใกล้เคียงกันครับประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท แต่ 5,000 กว่าล้านในระบบจำนำช่วยเกษตรกรได้ประมาณ 70,000 หรือ 80,000 ครัวเรือน แต่ว่าถ้าเป็นระบบประกันที่รัฐบาลดำเนินการมาเป็น 400,000 ประมาณ 5 เท่าครับ ที่สำคัญก็คือใน 5,000 ล้านที่ไปช่วยในโครงการจำนำนี้ประมาณ 1,500 เป็นค่าบริหารครับ ไม่ได้เป็นเงินที่ไปถึงเกษตรกร ในขณะที่ค่าบริหารในระบบประกันนั้นประมาณ 1 ใน 10 คือ 100 กว่าล้านบาทเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นนี่เป็นรูปธรรมว่ารัฐบาลได้คิดริเริ่มนโยบายที่ส่งผลชัดเจน ที่สุดต่อคนในกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ ในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ แล้วก็ได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จแล้ว เพราะฉะนั้นการทำงาน 1 ปีที่ผ่านมา ผมถือว่าเราก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ และได้ก้าวพ้นสังคมแบบประชานิยมมาสู่ระบบของสวัสดิการ
แน่นอนครับงาน 1 ปีของรัฐบาลไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้น ปัญหาในเรื่องสังคม ปัญหาในเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องที่เราเร่งแก้ไขเช่นเดียวกัน ผมก็อยากจะเรียนสั้น ๆ นะครับว่าในภาพรวมของสังคมปัญหาใหญ่ที่พี่น้องประชาชนพูดกันมาก ก็เป็นปัญหาเรื่องยาเสพติด การเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการปราบปรามก็ดี นโยบาย 5 รั้วป้องกันซึ่งระดมทุกฝ่ายเข้ามานะครับ ไม่ว่าจะเป็น กอ.รมน. ซึ่งเป็นการบูรณาการทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ของทุกฝ่ายเข้ามา อยากจะเรียนครับว่าก็มีความคืบหน้าไปมาก ที่สำคัญคือว่าถ้าเราดูตัวเลขเปรียบเทียบ เราจะพบข้อเท็จจริงครับว่าการจับกุมในเรื่องของยาเสพติด ไม่ว่าจะวัดด้วยจำนวนคดี ไม่ว่าจะวัดด้วยปริมาณยาที่มีการจับกุมได้ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน นั่นคือความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลในการทำงานเรื่องนี้ แล้วถ้าดูลึกลงไปในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะพบด้วยว่า เอาจำนวนยาและจำนวนคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของคดีต่าง ๆ บ่งบอกว่าเรากำลังจับกุมรายใหญ่ด้วย ไม่ใช่เฉพาะรายย่อย แล้วก็กำลังที่จะเดินหน้าทำงานในการเข้าไปทลายเครือข่ายของการค้ายาเสพติด ซึ่งเรื่องนี้มีหลายกระทรวงเกี่ยวข้องนะครับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม ก็ทำงานเรื่องนี้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงกระบวนการฟื้นฟู ซึ่งเราก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาเพื่อดึงให้คนเข้ามารับการบำบัดฟื้นฟูโดย สมัครใจ กระทรวงสาธารณสุขก็ดี กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ก็ดี ก็ได้เข้ามาทำงานในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
สถิติสำหรับคดีอื่น ๆ นะครับ อันนี้เป็นตัวเลขข้างบนนี้จะเห็นนะครับว่าเป็นการเปรียบเทียบการจับกุม เรื่องยาเสพติด แต่ว่าสำหรับเรื่องของปัญหาอาชญากรรมโดยทั่วไปนะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดตัวเลขที่สภาพัฒน์ฯ ได้สรุปออกมา ที่เป็นการวัดผลในเรื่องของความก้าวหน้าเกี่ยวกับการทำงานทางด้านสังคมก็ บ่งบอกนะครับว่าสถิติของอาชญากรรมนั้นก็ลดลงทุกประเภท อันนี้เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลได้เอาใจใส่ เอาจริงเอาจังกับเรื่องของปัญหาทางสังคมเช่นเดียวกัน
ถัดจากเรื่องของปัญหาสังคมจะไปในเรื่องของการเมืองและเรื่องของความมั่น คง แน่นอนครับผมไม่สามารถจะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่าวันนี้การเมืองเรียบร้อย การเมืองนิ่ง การเมืองไม่มีความขัดแย้ง แต่สิ่งที่ผมพูดได้ก็คือว่าเราเดินหน้าทำให้ระบบการเมืองทำงานได้ ตัวเลขที่ยืนยันได้อย่างดีที่สุดตัวเลขหนึ่งนะครับ ท่ามกลางปัญหาทั้งในและนอกสภาฯ ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก็คืองานทางด้านนิติบัญญัติ ที่รัฐบาลเข้าไปผลักดันนี้ทำได้มากกว่าในอดีตมากครับ ผมเป็นคนที่ให้เวลากับสภาฯ รับผิดชอบต่อสภาฯ ไปตอบกระทู้ถามสดด้วยตัวเอง เปิดโอกาสให้มีการถ่ายทอดสดเพื่อให้เป็นวาระของฝ่ายค้านในการที่จะนำเสนอต่อ ประชาชนได้ว่า มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนตรวจสอบรัฐบาล รัฐบาลมีคำตอบคำชี้แจงอย่างไร เท่าที่ผมทราบก็ยังไม่มีใครที่ไปตอบกระทู้ถามสดมากเท่านี้ แล้วก็ไม่มีรัฐบาลไหนครับที่ผ่านกรอบข้อตกลงต่าง ๆ ผ่านที่ประชุมร่วมของรัฐสภามากเท่านี้ และจำนวนกฎหมายที่ผ่านไปตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็มากกว่าปีก่อน แน่นอนครับไม่ได้ราบรื่น พี่น้องประชาชนทราบว่าสภาฯ ก็ประชุมกันด้วยความขลุกขลักพอสมควร และผมก็ไม่มีข้อแก้ตัวให้คนที่ขาดประชุม แต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือการบริหารจัดการในภาพรวมของรัฐบาลนั้นเราทำให้ระบบ สภาฯ ทำงานได้ เดินหน้าได้ แก้ไขปัญหาได้ เพราะอย่าลืมว่ามาตรการทั้งหลายที่ผมพูดมาจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่อง อื่น ๆ หลายเรื่องต้องอาศัยการผ่านกฎหมาย เช่น กฎหมายงบประมาณเพิ่มเติม หรือในส่วนของไทยเข้มแข็งก็เช่นเดียวกัน
สำหรับปัญหาเรื่องความสมานฉันท์ ผมอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับว่า เราได้พยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะทำให้การเมืองของเรานั้นกลับเข้าสู่ สภาวะปกติ แต่ผมก็เคยได้เรียนตั้งแต่ต้นว่าเรื่องนี้มันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถทำ ได้โดยลำพัง ผมพยายามทุกอย่างครับที่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าตัวผมเองไม่สร้างเงื่อนไขความ ขัดแย้ง ตัวผมจะดูแลเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม จะรับฟังความคิดเห็นจะเชิญชวนยอมรับการตรวจสอบการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกกลุ่ม ผมยืนยันว่า 1 ปีมาได้ยึดแนวทางนั้นอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญก็คือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งผมนึกว่าแนวทางนี้จะสามารถหาคำตอบทางการ เมืองได้ เหตุการณ์เดือนเมษายนซึ่งเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้น และรัฐบาลได้ใช้หลักของกฎหมายเข้าไปควบคุมสถานการณ์โดยไม่ละเมิดสิทธิของพี่ น้องประชาชนสำเร็จ เมื่อผ่านพ้นทันทีสิ่งแรกที่ผมทำก็คือเชิญชวนทุกฝ่ายเข้ามาในกรอบของสภาฯ เพื่อหาคำตอบกันในเรื่องของทิศทางออกทางการเมือง มีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ตรวจสอบเหตุการณ์ และมีข้อเสนอแนะในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แม้ว่าประเด็นที่เสนอมานั้นตัวผมหรือพรรคที่ผมสังกัดไม่เห็นด้วย เราก็ยื่นมือเข้าไปบอกว่าพร้อมที่จะเดินตามนี้เพราะเป็นมติร่วมกัน เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าสมานฉันท์กันในหมู่นักการเมืองไม่พอ ต้องให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการลงประชามติด้วย ตอนแรกทุกฝ่ายตกลงครับ วันนี้ที่เดินไม่ได้ก็ต้องเรียนตรง ๆ ว่าเป็นเพราะฝ่ายค้านถอนตัวไปจากกระบวนการนี้
ที่พูดก็เพื่อจะบอกครับว่าผมรู้ว่าเรายังต้องทำงานกันอีกมากในเรื่องของ งานทางด้านสมานฉันท์ แต่ให้มั่นใจว่า 1 ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามทำทุกวิถีทาง และได้ถอยมาหลายก้าว เพื่อที่จะให้เราสามารถเดินหน้าไปได้ แม้จนถึงทุกวันนี้ผมก็พูดเสมอครับ ที่เรียกร้องว่าให้มีการยุบสภาฯ เลือกตั้งใหม่ ผมก็บอกผมไม่ขัดข้อง ขอให้เศรษฐกิจแข็งแรงขึ้น ซึ่งผมมั่นใจว่าปี 2553 นี้แข็งแรงเพียงพอ ขอให้ทุกพรรคการเมืองมายอมรับกติกาการเลือกตั้งเสียก่อน เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะไปเลือกตั้งแล้วถ้าหากว่าเกิดมีการทุจริตการเลือก ตั้ง ยุบพรรคกันอีก แล้วก็จะมีการมาประท้วง ก็จะเป็นปัญหาไม่จบไม่สิ้น และที่สำคัญครับถ้ารักประชาธิปไตยอยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้น พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวิถีทางประชาธิปไตยต้องหยุด เช่น การใช้ความรุนแรง การขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ การเดินทางหรือการหาเสียงที่จะมีขึ้นในอนาคต ผมก็ยังยืนยันครับว่าพร้อมที่จะยุบสภาฯ กลับไปสู่การเลือกตั้ง แต่เงื่อนไขเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นก่อน มิฉะนั้นการเลือกตั้งก็จะไม่สามารถนำไปสู่คำตอบในเรื่องของความสมานฉันท์ได้
สำหรับในเรื่องของความมั่นคงนะครับ จากปัญหาการดูแลสถานการณ์การเมืองซึ่งผมได้เรียนแล้วว่า ยกเว้นในช่วงเมษายน ซึ่งเหตุการณ์อาจจะบานปลายออกไป รัฐบาลก็ได้ควบคุมสถานการณ์ด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับ ใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่บ้าง ใช้กฎหมายพิเศษที่สอดคล้องกับสถานการณ์การข่าว เช่น กฎหมายความมั่นคง ดูแลทั้งในเรื่องการประชุมระหว่างประเทศ ดูแลในเรื่องที่เวลามีการชุมนุม และขอเรียนนะครับว่าไม่จริงครับถ้าใครบอกว่ากฎหมายความมั่นคงถูกนำมาใช้ เพื่อปิดกั้นการชุมนุมเพราะว่ากฎหมายความมั่นคงไม่ได้ห้ามการชุมนุม และเราก็ไม่ได้ใช้ทุกครั้งที่มีการชุมนุม เราใช้เฉพาะครั้งที่มีการข่าวบ่งบอกว่าเหตุการณ์อาจจะมีความรุนแรง ซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางกอ.รมน. ซึ่งได้ดูแลบริหารกฎหมายความมั่นคงให้เกิดความเรียบร้อยทุกครั้ง
ส่วนปัญหาความมั่นคงที่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาภาคใต้ ผมอยากเรียนครับว่าถ้าดูตัวเลขสถิติของ 1 ปีที่ผ่านมานั้นเหตุการณ์ความรุนแรงลดลงเพียงเล็กน้อย ผมได้พูดไปแล้วครับว่าผมไม่ได้พอใจละครับ แต่ผมถือว่ามันเป็นความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ มั่นคงที่ดูแลให้สถานการณ์นั้นมีความรุนแรงน้อยลง แต่ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เดินหน้าชัดเจนในการปรับเปลี่ยนนโยบายในการแก้ไข ปัญหาภาคใต้ มีการตั้งองค์กรก็คือตัวคณะรัฐมนตรีที่มาดูแลภาคใต้เป็นการเฉพาะ เดินหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดงบประมาณลงไป มีเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งในลักษณะโครงการที่ลงไปจากบนลงล่าง และจากโครงการระดับหมู่บ้านที่ทำงานคู่กับทางเจ้าหน้าที่ขึ้นมา แล้วก็เริ่มมีการดำเนินการที่จะปรับแนวของการใช้กฎหมายต่าง ๆ เช่น 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ยกเลิกกฎอัยการศึกแล้ว กำลังเอากฎหมายความมั่นคงมาใช้ แล้วขณะเดียวกันในส่วนของการบังคับใช้พระราชกำหนดใน 3 จังหวัดก็มีการปรับปรุงระบบร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อดูแลว่าไม่มีการไปใช้อำนาจในทางที่ผิด การเยียวยา การสนับสนุนเรื่องการศึกษา และการดำเนินการที่จะปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรที่จะดูแลเรื่องนี้ ที่เรียกว่า ศอ.บต. ก็ได้มีการผลักดันกฎหมายนี้จนสภาฯ รับหลักการไปแล้ว อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของภาคใต้นะครับ
ผมอยากจะเรียนครับว่าในเรื่องของการเมืองนั้นก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่ง เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ และผมก็บอกเช่นเดียวกันว่าไม่ได้พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่ นั่นคือเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น แต่สิ่งที่ผมยืนยันได้นะครับว่ามาตรฐานความรับผิดชอบและการเอาจริงเอาจังกับ เรื่องของปัญหาคอร์รัปชั่นนั้นเราได้แสดงออกอย่างชัดเจน มีเรื่องเกิดขึ้นในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นความเสียหายต่อประชาชนครับ ทางท่านรัฐมนตรีท่านก็แสดงความรับผิดชอบ แสดงสปิริต มีปัญหาในโครงการชุมชนพอเพียง เราก็หยุดโครงการที่เป็นปัญหาทั้งหมด เปลี่ยนผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบทั้งหมดเพื่อให้เกิดการตรวจสอบได้ เพื่อจะเดินหน้าโครงการต่อ มีข้อครหาในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับงบไทยเข้มแข็ง เราก็มีการตรวจสอบ เชิญคนนอกที่เป็นที่ยอมรับไว้วางใจของทุกฝ่าย ก็ชะลอโครงการในปัจจุบันและจะทำให้เกิดความโปร่งใสชัดเจนยิ่งขึ้น รวมไปถึงโครงการที่สังคมตั้งคำถาม ทุกโครงการคณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โครงการที่เป็นประโยชน์ก็เดินหน้าต่อ แต่อาจจะมีการปรับปรุงวิธีการ รายละเอียด เงื่อนไข เพื่อที่จะให้มีความมั่นใจว่าเป็นโครงการที่มีความโปร่งใสด้วย แต่นั่นละครับเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นก็สุดแล้วแต่จะประเมินกัน นะครับ ซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายผมจะพูดเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินในเรื่องของ ภาพรวม แต่ก็ย้ำอีกครั้งครับว่าผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และจะแสวงหามาตรการและ ความร่วมมือเพิ่มเติมในการที่จะสร้างความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นในรัฐบาล ในระหว่างการบริหารราชการแผ่นดินจากนี้ต่อไปด้วย
สุดท้ายนะครับในเรื่องของภาพรวมที่อยากจะเรียนก็คือว่า ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตซ้ำซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อภาพ ลักษณ์ของประเทศ แม้ว่าปัญหาภายในประเทศเยอะ ผมก็ทราบดีว่าผมก็มีหน้าที่และจะต้องมีบทบาทในการไปสร้างความเชื่อมั่นนอก ประเทศด้วย ยิ่งไปกว่านั้นปี 2552 ก็เป็นปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนทั้งปี เพราะฉะนั้นการทำงานทางด้านการต่างประเทศมีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่ของเราในฐานะประธานอาเซียนกับการประชุมอาเซียน 2 ครั้ง ผลักดันสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียนใหม่ ตั้งองค์กรใหม่อย่างเช่น องค์กรสิทธิมนุษยชนในระดับอาเซียน เป็นผลงานที่เราสามารถผลักดันในฐานะประธานได้ทั้งสิ้น
นอกจากนั้นครับในฐานะประธานอาเซียนเรายังได้รับความไว้วางใจให้ไปเป็นตัว แทนในการแสดงออกถึงความคิดเห็นในที่ประชุมระดับนานาชาติที่อาจจะถือได้ว่า สำคัญที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา คือการประชุมจี 20 เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก ไม่นับแน่นอนครับการทำงานโดยทั่วไปนะครับ เช่น การไปประชุมเอเปค การไปประชุมเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเราได้เป็นหุ้นส่วนในฐานะผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ตะวันออกกลาง ยุโรป และที่สำคัญที่สุดคือว่าในส่วนของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ผมก็ขอเรียนครับว่าที่เห็นชัดเจนว่ามีความก้าวหน้าไปมาก ก็จะมีทั้งกรณีของประเทศมาเลเซีย ซึ่งการเยือนของท่านนายกฯ มาเลเซียเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งที่เดินทางไปที่นราธิวาสกับผม รวมถึงเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ครับ ได้บ่งบอกว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นได้รับการยกระดับขึ้นไป อีกระดับหนึ่ง ทั้งในแง่ของความมั่นคง และจะมีเรื่องของเศรษฐกิจตามมา
กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น ลาว เราก็ได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเรื่องของการจัดการแข่งขันซีเกมส์ และจะมีความร่วมมือซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน แต่ว่าทุกประเทศในอาเซียนนะครับก็มีการเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ ผมยังติดอยู่ก็คือกรณีของประเทศบรูไน ซึ่งก็เป็นเรื่องของปัญหา เรื่องของการจัดเวลาเท่านั้นเอง แล้วตั้งใจว่าต้นปีหน้าจะไปเยือน เช่นเดียวกับพม่านะครับซึ่งมีการเชิญผมมา 2 ครั้ง แต่ปรากฏว่ากำหนดการไม่ตรงกัน ก็จะรอจังหวะเวลาที่ไป
ขอเรียนว่าสำหรับกรณีของกัมพูชา 1 ปีที่ผ่านมานี้ครับ ผมอาจจะกล่าวได้ว่าตลอดเวลาเกือบทั้งปี ความสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปกติครับ จนกระทั่งเกิดการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาใหม่ ในเรื่องของการตั้งที่ปรึกษาของรัฐบาลกัมพูชา การไม่ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน และเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองและระบบยุติธรรม หรือระบบศาลของไทย ปัญหาจึงเกิดขึ้นครับ ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลนี้เข้ามาแล้วความสัมพันธ์เสื่อมทรามลงนะครับ ดูได้ย้อนกลับไปได้ว่า 8 - 9 เดือนนั้นมีความก้าวหน้าในความสัมพันธ์ แต่จุดยืนความสัมพันธ์ขณะนี้ผมถือว่าเราทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับ ประชาชนเป็นปกติให้มากที่สุด แต่จำเป็นต้องรักษาจุดยืน รักษาศักดิ์ศรีของประเทศ โดยใช้มาตรการทางการทูตตอบโต้ เท่านั้นเองครับ แล้วก็จะยึดแนวทางนี้ต่อไป แล้วจะไม่ให้ลุกลามไปสู่ความรุนแรงหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดย ทั่วไป อันนี้ก็เป็นในส่วนของงานทางด้านการต่างประเทศด้วยนะครับ
ผมขอเรียนครับว่าทั้งหมดนี้ จะทำให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับ ของการเดินหน้าของประเทศ ของการออกนโยบาย ของการมีมาตรการ ของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแทบจะเรียกได้ว่าครบทุกกลุ่มในประเทศไทย ผมอยากจะเรียนว่าการตรวจสอบการบ้าน 1 ปีนี้ผมก็อยากจะให้ดูนะครับว่า เมื่อวันที่ผมรับตำแหน่งและเคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนั้นก็ได้ พูดไว้ เอาคร่าว ๆ ก็คือ 6 เรื่องครับ ใน 6 เรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนทางด้านการศึกษา ในเรื่องของเกษตรกร ทำหน้าที่ในฐานะประธานของอาเซียนนี้ ผมได้พูดไปแล้วนะครับ รวมไปถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผมได้พูดด้วยว่านโยบายรัฐบาลชุดก่อน อะไรที่ดีเราไม่ใจแคบหรอกครับ เราทำต่อ แล้ววันนี้ผมก็ยืนยันที่จะพูดว่านโยบายบางเรื่องเริ่มต้นมาก่อนรัฐบาลผม 6 เดือน 6 มาตรการ รัฐบาลนี้สานต่อ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์โอทอป ผมได้ต่อยอดช่วยในเรื่องการตลาด จัดงาน และทำในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน ให้ความรู้เพิ่มขึ้น และกองทุนหมู่บ้านครับก็มาต่อยอดด้วยการเพิ่ม เติมเงินให้ รวมกับการขยายเวลาการชำระหนี้
และก็แน่นอนครับเรื่องหนึ่งที่ผมพูดไว้ในวันแรกก็คือการปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ผมขอเรียนว่าตลอด 1 ปีรัฐบาลได้พยายามจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความ สมานฉันท์ และเทิดทูนและได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เดือนนี้เดือนธันวาคม ผมคิดว่าเราได้เห็นครับว่าด้วยพระบารมี พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นสามารถที่จะมาหลอมรวมจิตใจกัน เมื่อรัฐบาลจัดกิจกรรมจัดงานต่าง ๆ ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีความสุขที่สุดในรอบปี รัฐบาลยังเดินหน้ายืนยันในการที่จะปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าง เต็มที่ และก็หวังที่จะเห็นความร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในการถวายความจงรัก ภักดี เหมือนกับที่เราได้เห็นในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
นอกจากนั้นในการเดินทางไปต่างประเทศ ผมได้ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับความสับสนที่เกิดขึ้น จากการที่บางฝ่ายไปพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทาง ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งปัจจุบันก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น และผมยังได้มีการดำเนินการในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการหมิ่นพระบรมเด ชานุภาพ จะป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้หรือบังคับใช้ในลักษณะที่เป็นเรื่องของประโยชน์ ทางการเมือง หรือในการทำลายล้างกัน เพราะฉะนั้นล่าสุดหลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันจะมีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองคดีนี้ แล้วคงจะเริ่มต้นทำงานได้ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่า 6 เรื่องที่ผมพูดไว้ในวันที่ผมรับตำแหน่งนั้นได้เดินหน้าทำในทุก ๆ ด้าน
เช่นเดียวกันครับก่อนหน้านั้น ก่อนที่ผมจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ผมเคยหาเสียงและพูดถึงแผนปฏิบัติการเร่งด่วน 99 วัน มีคนชอบเอาไปพูดนะครับว่า 99 วันหรือ 1 ปีทำได้หรือไม่ได้ เอามาให้ดูชัด ๆ ครับ ผมบอก 99 วันจะทำเรียนฟรี 15 ปี ทำได้แล้วสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 99 วันจะมีเงินตอบแทน อสม. ก็ทำได้เรียบร้อยแล้ว 99 วันโครงการชุมชนพอเพียงเริ่มโอนเงินได้ ทำไปแล้ว 99 วันจะลดภาระค่าครองชีพ ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม ทำได้ ส่วนเรื่องน้ำมันนั้นผมต้องยอมรับว่าปรับเปลี่ยนนโยบายซึ่งจะได้ชี้แจงต่อไป
และในส่วนของภาคใต้
เช่น ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยเสี่ยง แต่ว่าสิ่งที่ทางกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ร่วมกันบริหาร 1 ปีที่ผ่านมา ผมบอกว่าเราเตรียมการเอาไว้เพื่อรับมือกับเรื่องนี้เต็มที่ ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมนโยบายเรื่องราคาน้ำมัน ไม่ได้ตรงกับ 99 วัน แผนปฏิบัติการ 99 วัน เพราะมองมาข้างหน้าเล็งเอาไว้ว่าจำเป็นจะต้องเผื่อไว้สำหรับสถานการณ์เมื่อ เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ขาขึ้น ปัจจัยเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง ผมก็เรียนครับว่าแม้ว่าทางการท่องเที่ยว การส่งออก ก็ต้องเดินหน้าเต็มที่ แต่ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติ การไทยเข้มแข็งก็จะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งในกรณีที่การฟื้นตัวของ เศรษฐกิจโลกเปราะบางหรือช้ากว่าที่มีการคาดการณ์ในปัจจุบัน แต่ว่าความเสี่ยงสุดท้ายที่ผมจำเป็นต้องพูดก็คือ ปัญหาการเมืองภายในประเทศ จริงอยู่ครับ 1 ปี เราก็พยายามที่จะบริหารสถานการณ์ท่ามกลางความขัดแย้ง และผมก็ได้ยืนยันแล้วว่าเป้าหมายของการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชน นั้นเราไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรือให้ได้น้อยที่สุดจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
แต่ผมก็ต้องยืนยันกับพี่น้องประชาชนครับว่า ถ้าในบ้านเมืองของเรามีความสมัครสมานสามัคคี ให้โอกาสในการทำงานกัน การทำงานหลายอย่างก็จะมีความราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ง่าย อยากจะยกตัวอย่าง ๆ หนึ่งครับ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ตอนที่จะเริ่มทำแม้แต่นักวิชาการที่สนับสนุนนโยบายนี้ยังกังวลว่าเราจะผลัก ดันได้หรือไม่ แต่ด้วยความร่วมมือจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องจาก ส.ส.ในพื้นที่ซึ่งคอยรายงานปัญหาต่าง ๆ จากการทุ่มเททำงานหนักของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราก็เดินมาจนถือได้ว่าประสบความสำเร็จ แต่ปัญหาที่ตกค้างในบางพื้นที่ วันนี้ต้องบอกครับมีพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียน เพราะมีคนบางกลุ่มไปรณรงค์ไม่ให้มาขึ้นทะเบียน ไปบอกว่ารัฐบาลจะหลอก รัฐบาลไม่ทำจริง ซึ่งวันนี้เราก็จะตามมาแก้ไข แต่อยากจะเรียนครับว่าถ้าเราสามารถที่จะมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน คนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดก็คือพี่น้องประชาชน
ผมยืนยันว่า 1 ปีที่ผ่านมาประเทศเดินหน้า ประชาเป็นสุข อาจจะยังไปไม่ได้ไกลอย่างที่หลาย ๆ คนคาดหวัง และผมเองก็ยังไม่พอใจที่จะหยุดอยู่เท่านี้ แต่ผมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันครับว่าเราจะก้าวเดินต่อไปข้าง หน้าด้วยกัน จะช้าจะเร็ว จะเลี้ยวซ้ายบ้าง เลี้ยวขวาบ้าง จะช่วยกันทำให้ประเทศของเรา และประชาชนของเราได้รับความเจริญก้าวหน้าน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับว่าในขณะที่เราฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรง ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกมาในปีที่ผ่านมา ในขณะที่เราได้เริ่มต้นฟื้นภาพลักษณ์ของประเทศมาได้ไกลขนาดนี้แล้ว ถ้าเกิดความรุนแรง ความวุ่นวาย ความโกลาหลขึ้น นอกเหนือจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำมา 1 ปี จะเหมือนกับสูญหายไปและถดถอย ผมกล้าบอกได้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้รับโอกาสบ่อยนัก และอาจจะไม่ได้รับโอกาสอีก ถ้าเราทำลายความเชื่อมั่นของประเทศของเราเอง ผมจึงอยากขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งที่ได้ช่วยสนับสนุนให้การ ทำงานของเรา 1 ปีที่ผ่านมามาถึงจุดนี้ และขอว่าในปี 2553 ครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมาร่วมกันสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งประเทศ ขอขอบคุณครับ
ที่มา http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17067:-1--&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524


ของวันที่ 23 ธันวาคม 2552
- แถลงการณ์ในหลวงหายประชวร
พสกนิกร สุดปลื้มข่าวมงคล สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรแล้ว แต่ยังประทับพักฟื้นที่ รพ.ศิริราช เพื่อทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูพระวรกาย และเพิ่มกำลังพระกล้ามเนื้อ ขณะที่ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังหลั่งไหลลงนามถวายพระพร ฮือฮาทีวีเยอรมันส่งทีมมาถ่ายทำสารคดีคนไทยรักในหลวงเพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลก ด้าน มท.1 เตรียมปั๊มเพิ่มวีซีดีงาน..

-3 เงื่อนไข พ.ต.ท.ทักษิณ ที่ นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย อดีต รมว.การต่างประเทศระบุ คือ 1.นำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลับมาใช้ 2.ยุบสภาและ 3.ให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยทุกฝ่ายต้องลงสัตยาบันว่าจะยอมรับผลการเลือกตั้ง
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง “ผู้จัดการรัฐบาล” ออกมาแปลไทยเป็นไทยให้ฟังว่า ข้อ 2 กับข้อ 3 นั้น “พอฟังได้” แต่ข้อ 1 นั้นนายสุเทพ อ่านว่า เป็นเพราะ พ.ต.ท.ทักษิณต้องการ 1.คืนอำนาจให้เหมือนเดิม 2.เอาทรัพย์สินคืนและ 3.ไม่ต้องติดคุก

- ครม.ให้เด็กไร้สัญชาติเรียนในศูนย์เอ็นจีโอได้อย่างถูกกฎหมาย อ้างผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
วันนี้(22 ธ.ค.)ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า ครม.มีมติรับร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการศึกษาให้แก่บุคคล ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือ ไม่มีสัญชาติไทย โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การศึกษาคนต่างด้าว พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เพื่อให้มีความมั่นคงจากการจัดการศึกษา และเป็นศูนย์การศึกษาของคนต่างด้าวที่องค์กรเอกชนตั้งขึ้น ให้มีกฎหมายรองรับ โดยผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และออกเป็นกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลหรือองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยให้กระทรวงศึกษาและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติดำเนินการ และครม.ยังเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐ กระทรวงต่าง ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์ในการให้การศึกษา แก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติ.

-ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดผลการประชุม ทปอ. เมื่อเร็ว ๆนี้ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีที่มีนิสิต นักศึกษา จำนวนหนึ่งร้องต่อ ทปอ. เพื่อขอนำคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ที่สอบเพียง 5 กลุ่มสาระวิชา มาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับ นิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2553 เนื่องจากขณะนี้ ทปอ.ได้กำหนดว่า ผู้ที่จะนำคะแนนโอเน็ตมาใช้แอดมิชชั่นได้จะต้องเป็นคะแนนโอเน็ตที่สอบ 8 กลุ่มสาระวิชาเท่านั้น ซึ่งนิสิต นักศึกษา กลุ่มดังกล่าวแจ้งว่า ช่วงปี 2549 และ ปี 2550 ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบโอเน็ตเพียง 5 กลุ่มสาระวิชาเท่านั้น ซึ่งทปอ.พิจารณาแล้วมีมติให้เฉพาะผู้ที่สอบโอเน็ต ปี 2549-2550 สามารถนำคะแนนโอเน็ต ที่สอบ 5 กลุ่มสาระวิชามาแอดมิชชั่นได้ แต่ให้ค่าน้ำหนักคะแนนเพียง 25% จากค่าน้ำหนักคะแนนโอเน็ต 30% เพราะคะแนนดังกล่าวมีเพียง 5 กลุ่มสาระวิชา จะได้ไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบผู้ที่สอบ 8 กลุ่มสาระวิชา และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กด้วย

ศ.นพ.ภิรมย์ กล่าวต่อไปว่า ทปอ.ยังได้หารือถึงกรณีที่เครือข่ายสตรีข้ามเพศ เรียกร้องให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดให้กลุ่มนิสิต นักศึกษาข้ามเพศ แต่งชุดนิสิต นักศึกษาหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ โดยประชุมเห็นตรงกันว่า การแต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรควรแต่งให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และต้องเคารพกติกาของสถาบัน สำหรับเรื่องการลดค่าสมัครสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และลดค่าสมัครสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ หรือ PAT จากที่ปัจจุบันเก็บค่าสมัครสอบวิชาละ 200 บาทลง นั้น จากข้อมูลต้นทุนการจัดสอบ 3 ครั้งที่ สทศ.ส่งมา พบว่า มีต้นทุนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครสอบ ดังนั้น ทปอ.จึงให้รอการจัดสอบครั้งที่ 4 เดือน มี.ค. 2553 เสร็จสิ้นก่อน เพื่อดูว่ามีเงินเหลือหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะลดค่าสมัครสอบได้หรือไม่ต่อไป.

ของวันที่ 22 ธันวาคม 2552
- รัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะแถลงผลการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี ในวันใด
ตอบ 23 ธันวาคม 2552
-แก๊งค์หมูบินเกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุด
ตอบ ขโมยชอบลักทรัพย์บ้านคนรวยคนดัง ใช้รถยนต์ยี่ห้อหรู ขับไปตามบ้านทำเป็นกดกริ่ง ไม่มีคนอยู่ก็ขโมยทรัพย์สิน ตู้เซฟใช้แก๊สตัด ทรัพย์สินที่ยึดไfh กว่า 200 ล้านบาท
-AFTA คืออะไร
ตอบ เขตการค้าเสรีอาเซี่ยน
-อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2553 กำหนดไว้ที่เท่าไร
ตอบ ร้อยละ 10 - 15
-ค่าผ่านทางโทเวย์ปรับขึ้นอย่างไร
ตอบ จาก 55 บาท เป็น 85 บาท เริ่ม 22 ธันวาคม 2552 (5 ปี ปรับ 1 ครั้ง)
- จังหวัดใดที่ยังหาข้อยุติเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้
ตอบ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 4 จังหวัด
-ร่าง พรบ.คนขอทาน มีโทษสูงสุดคือ
ตอบ ประหารชีวิต (มาตรา 12 )
-นักเตะยอดเยี่ยม ชายและหญิง ปี 2009 คือใคร
ตอบ เมสซี และมาร์ทา
ลิโอเนล เมสซี กองกลาง "เจ้าบุญทุ่ม" อาร์เจนตินา ผงาดเข้าป้ายคว้าตำแหน่งนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกประจำปี 2009 จากฟีฟ่า หลังได้รับเลือกให้คว้ารางวัลนี้ด้วยคะแนนเสียงโหวตแบบท่วมท้นทิ้งห่าง "แชมป์เก่า" คริสเตียโน โรนัลโด้ ปีกจอมเลี้อยไปแบบขาดลอย ด้าน มาร์ทา แข้งสาวทีมชาติบราซิลสุดเจ๋งคว้าตำแหน่งนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมเป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน
-อื่น ๆ น่าจับตา
ตอบ
สธ.ทำจริง ลงดาบฟัน บริษัทน้ำเมาทำผิด ก.ม. ลอตแรก 65 คดี โดนถ้วนหน้า สิงห์เจออ่วม 39 ลีโอ 11 ช้าง 14 อาซาฮี 1 พร้อมฟันปฏิทินลีโอปี 2010 และย้อนหลังปี 2009 ด้วย ตีความกฎหมายแล้ว ฟันลานเบียร์ สนับสนุนมิวสิกเฟสติวัลก็โดน ส่วนการเอาผิด "ตั๊น-จิตภัสร์" ทายาทสิงห์ ที่เอาปฏิทินไปแจกในทำเนียบฯกับ 6 นางแบบ อยู่ที่ตำรวจสืบสวนต่อ "หมอสมาน" เผยเตรียมฟันปฏิทินวาบหวิวเชียร์รายต่อ..
โยนระเบิดเก๊หน้าศาลชิง2ผู้ต้องขัง
วาง แผนชิงตัว 2 สมุนแก๊ง "ไอ้หมูสกปรก" ระหว่างคุมตัวจากเรือนจำไปศาลจังหวัดตลิ่งชัน ฉวยโอกาสโยนระเบิดปลอหวังสร้างความแตกตื่น เพื่อเปิดทางหนีขึ้นรถเก๋งอดีตเพื่อนร่วมคุกที่มารอรับริมถนนหน้าศาล แต่ผิดคิวติดโซ่ตรวนวิ่งไม่รอดถูกผู้คุม กับ รปภ.ศาลล็อกไว้ ส่วนคนร้ายที่ขับเก๋งไปดักรอเผ่นทิ้งรถมีปืนพร้อมกระสุนอยู่บนเบาะ ที่แท้เป็นลูกชายเจ้าของร้านทอง..

ของวันที่ 21 ธันวาคม 2552

-คำขวัญวันเด็ก ปี พ.ศ.2553
ตอบ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
คำขวัญ : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

“คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม”

-ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ตอบ Hard ware , Solf ware , Peple ware
-Hard ware ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ ตัวเครื่อง แป้นพิมพ์ จอ เมนบอร์ด
-Solf ware ได้แก่
ตอบ ชุดคำสั่ง โปรแกรม
-ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ประมวลผล ควบคุมการทำงานหลัก
ตอบ CPU (เปรียบเหมือนสมองคน)
-CD-R และ CD-RW ต่างกันอย่างไร
ตอบ CD-R อ่านได้อย่างเดียว CD-RW อ่านได้และเขียนแผ่นได้
-เรียงลำดับหน่วยความจุจากน้อยไปมาก
ตอบ Bit M K G T
-ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่อนุญาตให้สถานบันเทิงเปิดได้ถึงเวลาใด
ตอบ ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31 ธ.ค. เบื้องต้น จะไม่มีการอนุญาตให้เปิดสถานบริการเกินเวลาที่กำหนดไว้ เหมือนเช่นหลายปีที่ผ่านมา ที่อนุญาตให้เปิดถึง 06.00 น.ของวันที่ 1 ม.ค. แต่จะมีการหารือในรายละเอียดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง
- “งึก ๆ งัก ๆ คือฉายาของใคร
ตอบ นักข่าวอาชญากรรม สายตำรวจ ตั้งฉายาคนวงการตำรวจ “มาร์ค” ประธาน ก.ต.ช. “งึก ๆ งัก ๆ
-โรงเรียนที่ได้รับรางวัลวงโยธวาทิต 2 รางวัล
ตอบ วงโยธวาทิต'บุญวัฒนา'โรงเรียนดังเมืองย่าโมสุดเจ๋ง บุกมาเลเชียสร้างชื่อคว้าเหรียญทองประเภทดรัมไลน์

วันนี้(21 ธ.ค.) นายมโน ศรีวัฒนพงศ์ ผอ.โรงเรียนบุญวัฒนา (บวน.)อ.เมืองนครราชสีมา พร้อมอาจารย์และเพื่อนนักเรียน ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับคณะวงดุริยางค์ของโรงเรียน หลังเดินทางไปแข่งขันรายการกัวลาลัมเปอร์ เวิลด์แมชชิ่งแบรนด์ คอมเพล็ททิชั่น 2009 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15-20 ธ.ค.ที่ผ่านมา จนคว้ารางวัลชนะเลิศถึง 2 รายการคือชนะเลิศเหรียญทองประเภทโยธวาทิต และชนะเลิศเหรียญทองประเภทดรัมไลน์ จากทั้งหมด 16 ทีม 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย


ของวันที่ 20 ธันวาคม 2552

-รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553 มีว่าอย่างไร
ตอบ
2.00 ต่อ ม.ปลายอัตโนมัติ "ชินภัทร" เบรกสอบอังกฤษ คัดเข้า ม.1
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2553 ว่า แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ยังคงยึดแนวปฏิบัติเดิมของปีการศึกษา 2552 เช่น การรับนักเรียน ชั้น ม.1 ยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนเปิดสอบทั่วไปได้สูงสุด 50% และอีก 50% จะเป็นการจับสลากในเขตพื้นที่บริการ และพิจารณาผลการเรียน เป็นต้น ส่วนข้อเสนอให้เพิ่มการสอบวิชาภาษา อังกฤษในการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 เพื่อวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษนั้น ได้มอบคณะทำงานไปปรับปรุงใหม่ เพราะหากไม่ไปใช้จริงก็ไม่อยากเพิ่มภาระของผู้ปกครอง และนักเรียน ดังนั้นในการสอบคัดเลือกจะยังคงสอบ 4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับการสอบเข้าชั้น ม.4 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คือนัก เรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนเดิมระดับชั้น ม.3 และประสงค์จะเรียนต่อชั้น ม.4 ให้ทางโรงเรียนพิจารณาจากศักยภาพทางวิชาการที่เหมาะสม และให้กำหนดเกรดเฉลี่ย 2.00 แต่กรณีโรงเรียนที่จำเป็นต้องกำหนดเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งในปีที่ผ่านมา สพฐ.ไม่ได้กำหนดในส่วนนี้เอาไว้ ทำให้โรงเรียนกำหนดเกรดเฉลี่ยที่สูงเกินจนเด็กไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 ในโรงเรียนเดิม
สำหรับ ปฏิทินการรับนักเรียนชั้น ม.1 แบ่งเป็นกลุ่มความสามารถพิเศษ รับสมัคร 13-14 มี.ค.53 กลุ่มสอบคัดเลือก รับสมัคร 13-17 มี.ค. และ / จับสลากในเขตพื้นที่บริการ13-17 มี.ค. ระดับชั้น ม.4 รับสมัคร 13-17 มี.ค.

สพฐ.ลดเนื้อหาซ้ำซ้อน 30% รับหลักสูตร 53

“จุรินทร “ สั่ง สพฐ.ปรับตารางสอน ป.1-ม.6 รองรับหลักสูตรใหม่ที่จะเริ่มใช้เป็นทางการปี 53 ลดเนื้อหาซ้ำซ้อนลง 30% เพื่อให้มีเวลาเรียนต่อเรื่องมากขึ้น เปิดโอกาสครูสอนแบบลงลึกเน้นคิดวเคราะห์ พร้อมเอาเวลาไปเพิ่มกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมสั่ง ปรับข้อสอบวัดผลใหม่ ต้องมีอัตนัยควบคู่กับปรนัย แถมนโยบายให้เด็กเขียนเรียงความเป็น
(14ธ.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหาร 5 องค์กรหลักของ ศธ. ว่า มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สั่งการไปยังโรงเรียนในสังกัด ให้ปรับตารางสอนใหม่ปีการศึกษา 2553 ให้สอดรับกับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษาหน้า และให้สอดรับกับนโยบายของ ศธ. ที่ต้องการให้เน้นการเรียนแบบคิดวิเคราะห์ ลดการเรียนแบบท่องจำ รวมทั้งต้องการลดการเรียนในห้องเรียนและนำเวลาไปให้เด็กทำกิจกรรมเรียนรู้ นอกห้องเรียนมากขึ้น
รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 นั้น แตกต่างจากหลักสูตรเดิม หรือหลักสูตรการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ตรงที่ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ลงไปประมาณ 30% โดย สพฐ.ได้นำตัวชี้วัดที่ใช้ในหลักสูตรการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่มีอยู่กว่า 4,000 ตัวชี้วัดมาวิเคราะห์หาความซ้ำซ้อน และสามารถตัดตัวชี้วัดที่ซ้ำซ้อนออกไปจนเหลือแค่ 2,165 ตัวชี้วัด
ผลจากการปรับลดตัวชี้วัดลงส่งผลให้มีเวลาเรียนต่อเรื่องมากขึ้น ไม่ต้องเร่งสอนเปิดโอกาสให้ครูสอนแบบคิดวิเคราะห์ได้ อีกทั้งยัง เหลือเวลาให้เด็กเรียนนอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ได้มากขึ้นด้วย ซึ่งจะให้แต่ละโรงเรียนไปปรับตารางสอนใหม่ จัดเวลาเรียนนอกห้องเรียนมากขึ้น โดยทุกโรงเรียนจะต้องเตรียมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน 3 ส่วน ไว้รองรับ
ส่วนที่ 1 ทุกโรงเรียนต้องหาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ นอกห้องเรียนให้พบ เช่น สวนครัว สวนสมุนไพรของโรงเรียน หรือเสาธง ก็เป็นแหล่งความรู้ทางประวัติศาสตร์ ส่วนที่ 2 โรงเรียนจะต้องสรุปว่าแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่โรงเรียนตนเองตั้งอยู่มี อะไรบ้าง หรือแหล่งเรียนรู้ที่สะท้อน วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กได้ศึกษาสัมผัสของจริง และส่วนที่ 3 โรงเรียนจะต้องกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่น การทำค่าย กิจกรรมทัศนศึกษา ชุมชุมกีฬา ดนตรี เป็นต้น
นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ได้มอบให้ สพฐ.ไปคิดว่าตารางเรียนต่อสัปดาห์ของนักเรียนควรจะเป็นเช่นไร ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันตารางเรียนอยู่ที่ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ก็ขอให้ไปศึกษาว่า ควรปรับเป็นกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเวลาที่จะใช้กับการเรียนนอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์นั้นควรจะมีกี่ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนได้ พัฒนาการเรียนแบบคิดวิเคราะห์ โดยอาจจะต้องปรับใน 2 ระดับ คือ การคิดวิเคราะห์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การสังเกต การค้นหา การสำรวจ การเปรียบเทียบ ฯลฯ จะเริ่มตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1-ช่วงชั้นที่ 2 และการคิดวิเคราะห์ระดับสูง เช่น การวิเคราะห์คำนิยาม การตัดสินใจโดยใช้วิจารณญาณ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ ช่วงชั้นที่ 2 , 3 และ 4
“ ปีการศึกษา 2553 จะต้องเกิดอีก 2 สิ่งใหม่ด้วย คือ โรงเรียนจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กเขียนเรียงความ ย่อความได้ เพราะถือเป็นสองเรื่องที่มีความสัมพันธ์กัน แต่ที่ผ่านมาเรื่องเหล่านี้หายไปจากโรงเรียน และ 2.โรงเรียนควรจะออกข้อสอบปรนัยและอัตนัยควบคู่กัน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการเรียนการสอน และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้คิด เพราะหากออกแต่ปรนัยอย่างเดียวเด็กก็ไม่ได้การคิดวิเคราะห์สุดท้ายกรรมก็ตก กับเด็ก” รมว.ศธ. กล่าว
นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องครูแนะแนว หรือครูที่ปรึกษา ซึ่งควรจะต้องเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับม.ปลาย ส่วนในรายละเอียดแต่ละระดับจะเน้นให้ความสำคัญในส่วนใดบ้างนั้นสพฐ.จะไปทำ รายละเอียด เพราะต้องมีการแนะแนวที่แตกต่างกันออกไป เพราะครูจะต้องมีหน้าที่แนะแนวการเรียนรวมไปถึงการแนะแนวให้เด็กได้ค้นพบ ความถนัด ความต้องการของตนเอง โดยเฉพาะในระดับม. 1 นั้นจะต้องเริ่มอย่างจริงจังที่จะช่วยให้เขาค้นหาความถนัดความต้องการที่แท้ จริง
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นทันที่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เดือน พฤษภาคม โดยระดับประถมศึกษาจะต้องเริ่มทำในทุกชั้นปี แต่ระดับมัธยมนั้นจะเริ่มในชั้นแรกของช่วงชั้น คือ ม.1 และ ม.4 ในส่วนการเตรียมความพร้อมสำหรับครูนั้นจะอบรมครูทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา และขณะนี้ สพฐ.ก็ได้จัดเตรียมคู่มือ และสื่อต้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ที่มา - คมชัดลึก วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปโครงการโรงเรียนดี 3 ระดับแล้ว ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษาหน้า แบ่งเป็นโรงเรียนดีระดับตำบล 7,000 แห่ง โรงเรียนดีระดับอำเภอ 2,500 แห่ง และโรงเรียนดีระดับสากลอีก 500 โรงเรียน เป็นการยกระดับคุณภาพการเรียน การสอนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งใหญ่ รวมกว่า 10,000 โรงเรียน โรงเรียนดีระดับสากล 500 โรงเรียน จะสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากโรงเรียนที่มีความพร้อมก่อน รวมถึงปรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าโรงเรียนที่มีระดับสากลด้วย ซึ่งจะพิจารณาจากความพร้อมของเด็กและครูเป็นสำคัญ ซึ่งให้ สพฐ.พิจารณาว่า ใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างจากการสอบคัดเลือกเด็กในระบบเดิมหรือไม่

ของวันที่ 19 ธันวาคม 2552

-ประเทศใดได้เหรียญทองมากที่สุด
ตอบ ทอง เงิน ทองแดง คะแนน
ประเทศไทย 86 83 97 266
เวียดนาม 83 75 57 215
อินโดนีเชีย 43 53 74 170
มาเลเซีย 40 40 59 139
ฟิลิปปินส์ 38 35 51 124
สิงคโปร์ 33 30 35 98
ลาว 32 25 52 110
พม่า 12 22 37 71
กัมพูชา 3 10 27 40
บรูไน 1 1 8 10
ติมอร์ตะวันออก 0 0 3 3
รวมเหรียญทั้งหมด 372 374 500 1246
สรุปซีเกมส์ครั้งที่ 25
ตอบ
- กำหนดการแข่งขัน 9 ธันวาคม 2552 – 18 ธันวาคม 2552 รวม 10 วัน
- ประเทศสมาชิกเข้าร่วม 11 ประเทศ
- 25 ประเภทกีฬา ชิงชัย 372 เหรียญทอง
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 5113 คน
- นักกีฬา 3038 คน
- เจ้าหน้าที่กีฬา 2075 คน
- ได้เหรียญทองมากที่สุด ไทย 86 เวียตนาม 83 อินโดนีเซีย 43
- ได้เหรียญน้อยที่สุด คือ ติมอร์เรสเต้ 3 เงิน 3 ทองแดง
- เจ้าภาพ ลาว ลำดับที่ 7 32 เหรียญทอง
- เหรียญทองแรกนักกีฬาไทย ตะกร้อลอดห่วงชาย
- กีฬาชิงชัยเหรียญทองสุดท้าย คือ เปตองชาย ลาวได้
- เจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งต่อไป คือ อินโดนีเซีย
- เงินรางวัลที่อัดฉีดของไทย เหรียญทอง 2 แสน เหรียญเงิน 1 แสน เหรีญทองแดง 5 หมื่นบาท


ของวันที่ 18 ธันวาคม 2552
-ข้าราชการการเมืองที่ลากออกแสดงความรับผิดชอบกรณีปฏิทินเบียร์ LEO คือ
ตอบ นางสาวจิตภัสสร์ ภิรมย์ภักดี
-พบเชื้อไข้หวัดใหญ่แพร่เชื้อจากคนสู่หมู่ที่ใด
ตอบ สถานีวิจัยทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
-จะมีการปรับ ครม.รัฐบาลอภิสิทธิ์ กี่ตำแหน่ง
ตอบ 1 ตำแหน่ง
-แชมป์วอลเล่ย์บอลชาย ซีเกมส์ครั้งที่ 25 คือ
ตอบ อินโดนีเซีย ไทยแพ้ 3 ต่อ 2 เซต
-มติ กกต.ให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์กรณี 2 ความผิดด้วยคะแนน
ตอบ ติกกต. 4 ต่อ 1 เสียงข้างมาก ให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ พบการกระทำความผิด ทั้ง 2 กรณี ส่วน กกต.เสียงข้างน้อย "อภิชาต สุขัคคานนท์" ให้ยกคำร้องทั้ง 2 กรณี แต่การลงมติไม่สมบูรณ์ ส่งนายทะเบียนทำความเห็น
-จะมีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนครูวันใด
ตอบ รมว.ศึกษาธิการ สั่งเลื่อนประชุม ก.ค.ศ.ออกไป ไม่มีกำหนด หลังมีเรื่องร้องเรียนมาก หวั่น รวบรวมหลักฐาน ประกอบการพิจารณารับรองผลการเลือกตั้งครู ไม่ทันการประชุม 18 ธ.ค.

ของวันที่ 17 ธันวาคม 2552
-ปฏิทินเครื่องดื่มที่ใช้การเพ้นท์ตัวนางแบบ 6 คน คือ
ตอบ LEO 2010
-กี่โครงการที่ถูกระงับตามคำสั่งศาลกรณีโณงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตอบ 66 โครงการ
-GDP คืออะไร
ตอบ GDP (Gross Domestic Product) หรือที่เรียกกันว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศคือ มูลค่าการผลิตสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของประเทศ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (1 ปีปฏิทิน)
-NPL คืออะไร
ตอบ Non Performing Loan (NPL) หรือที่เรียกติดปากกันว่า เอ็นพีแอล ซึ่งก็คือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์
-แชมป์ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ครั้งที่ 25 คือ
ตอบ เวียตนาม ไทยแพ้ดวนจุดโทษ 3 ต่อ 0

ของวันที่ 16 ธันวาคม 2552
รัฐบาลไทยต่ออายุฟรี 5 รายการ ไปกี่เดือน
ตอบ 3 เดือน เริ่ม มกราคม - มีนาคม 2553
-โครงการ 5 มาตรการเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชนมีอะไรบ้าง
ตอบ 1.ไฟฟ้า ไม่เกิน 90 หน่วย
2.น้ำประปา ไม่เกิน 20 หน่วย (เดิม 30 หน่วย)
3.รถเมล์
4.รถไฟชั้น 3
5.ก๊าซหุงต้ม รัฐบาลตรึงราคาถึง สิงหาคม 2553
-วันหยุด ประจำปี พ.ศ.2553 มีจำนวนกี่วัน
ตอบ 122 วัน
-I FEEL GOOD เกี่ยวข้องกับมูลนิธิใด
ตอบ มูลนิธิคุณพุ่ม
-จะมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไร
ตอบ การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลางที่ นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นาจันทวรรณ ทองสมบุญ รองปลัดกระทรวงแรงงาน พิจารณาในวันนี้ เพื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ทั่วประเทศ 1-9 บาท ประจำปี 2553 ซึ่งการประชุมเป็นไปอย่างตรึงเครียดกว่า 4 ช.ม. โดยยังไม่ได้ข้อยุติ
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คือ
ตอบ นาย กรณ์ จาติกวณิช
-ปฏิทินที่ถ่ายรูปนางแบบด้วยการเพ้นท์ตัว และจะถูกแบนต่อต้านจากระทรวงสาธารณะสุข ใครเป็นสปอนเซอร์
ตอบ กลุ่มสิงห์คอเปอเรชั่น
-แชมป์ตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายและหญิงเป็นของประเทศใดในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25
ตอบ ประเทศไทย ทีมชาย ไทย พบ ลาว ทีมหญิง ไทย พบ เวียตนาม
-อาวุธที่ตรวจสอบจากเครื่องบินขนอาวุธสัญชาติจอร์เจียที่จับได้มีจำนวน
ตอบ 145 ลัง มูลค่า 600 ล้านบาท
-ค่าเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง หน่วยกิตละกี่บาท
ตอบ 25 บาท

ของวันที่ 15 ธันวาคม 2552
-นายกรัฐมนตรีอิตาลี คือ
ตอบ ซิลวิโอ แบร์ลุสโคนี่
-นายกรัฐมนตรีอิตาลี ซิลวิโอ แบร์ลุสโคนี เป็นประธานสโมสรฟุตบอลทีมใด
ตอบ เอซีมิลาน
-คนที่ชกปากนายกรัฐมนตรีอิตาลี ซิลวิโอ แบร์ลุสโคนี คือ
ตอบ Messimotar taglia
-โฆษก นปช. คือใคร
ตอบ ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ
-เครื่องบินที่ขนอาวุธและลูกเรือถูกจับ 5 คนสนามบินดอนเมืองสัญชาติใด
ตอบ จอร์เจีย
-แชมป์ซีเกมส์ครั้งที่ 25 วิ่งพลัด 4 x 100 ม.ทั้งชายและหญิงเป็นของชาติใด
ตอบ ไทย
-โค๊ชคุมทีมฟุตบอลชายไทยที่ตกรอบคัดเลือกว๊เกมส์ครั้งที่ 25 คือใคร
ตอบ สตีฟ ดาร์บี้
-ดอกไม้อะไรใช้เป็นสัญลักษณ์หรือโลโก้ ฟุตบอลโลก 2010
ตอบ เปิดเผยโลโก้ประจำทัวร์นาเมนท์ ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือ ยูโร 2012 ที่ ... ที่ผ่านมา โดยเป็นรูปดอกทิวลิป 2 ดอก สีแดงและสีขาว แทนสีธงชาติของ โปแลนด์ ...
-ศิวลักษณ์ โชติพงศ์ กลับถึงเมืองไทยวันใด
ตอบ 14 ธันวาคม 2552
-ใช้เด็กเป็นเครื่องมือ เป็นคำกล่าวของใคร ในเว็บทวิสเตอร์ 14 ธันวาคม 2552
ตอบ อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร

ของวันที่ 14 ธันวาคม 2552
-วันเลือกตั้งผู้แทน ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. คือ
ตอบ 14 ธันวาคม 2552
-มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้แทน ก.ค.ศ.สายผู้บริหารจำนวนกี่คน
ตอบ 11 คน
-มีผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. จำนวนกี่คน
ตอบ 25 คน
-มีผู้สมัครในตำแหน่งผู้แทน ผอ.เขต ใน ก.ค.ศ. จำนวนกี่คน
ตอบ 4 คน
-ฝนดาวตกประจำเดือน ธันวาคม คือ
ตอบ ฝนดาวตกเจมินิดส์
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ ซึ่งเป็นฝนดาวตกประจำเดือนธ.ค. ที่จะเกิดขึ้นในช่วงคืนวันที่ 13-14 ธ.ค. สำหรับปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ เกิดจากเศษซากของดาวเคราะห์น้อย 3200 เฟธอน โดยศูนย์กลางการกระจายของฝนดาวตก (Radiant) เจมินิดส์ อยู่ระหว่างดาวคาสเตอร์ (Castor)และพอลลักซ์ (Pollux)ในกลุ่มดาวคนคู่ โดยจะขึ้นจากขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และจะเริ่มเห็นฝนดาวตกได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 13 ธ.ค. จนถึงช่วงเช้ามืดของวันที่ 14 ธ.ค. ตามเวลาในประเทศไทย คาดว่าจะเห็นปริมาณฝนดาวตกโดยเฉลี่ยประมาณ 100 ดวงต่อชั่วโมง
-ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศวาดภาพการ์ตูนนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น
ตอบ จักรพรรณ หวังเพชร จากเรื่องซุปเปอร์ดั้งเกอร์ (ตัวเอกของเรื่อง คือ โตโต้ เป็นเรื่องของบาสเกตบอล)
-วันสุดท้ายของการแสดง 4D
ตอบ 13 ธันวาคม 2552
-ยอดขายรถจากงานมอเตอร์โชว์สูงขึ้นเท่าตัว จำนวนยอดขายทั้งหมดกี่คัน
ตอบ 26,000 คัน
-ผู้ต้องหาขนอาวุธที่ยึดได้ที่สนามบินดอนเมืองมีจำนวนกี่คน
ตอบ 5 คน
-เส้นทางการบินของเครื่องบินของอาวุธที่ยึดได้ คือ
ตอบ เริ่มจากยูเครน ไปรับอาวุธที่เกาหลีเหนือ ขากลับผ่านไทย จะไปศรีลังกา และประเทศแถบตะวันออก
-ยอดผู้ส่งออกอาวุธมากที่สุดทั้งโลกคือประเทศใด
ตอบ สหรัฐอเมริกา
-ยอดผู้สั่งซื้ออาวุธมากที่สุดคือประเทศใด
ตอบ อินเดีย
-ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจะได้รับเบี้ยยังชีพอย่างไร
ตอบ 500 บาทต่อเดือนตลอดชีวิต
-สมาคม ผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวฉายาตำรวจแห่งปี 2552 มี 10 ฉายา ใครบ้าง
ตอบ
1.พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โดยหน้าที่การงาน พล.ต.อ.ปทีป ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ต่อจาก พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แต่ว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ (ก.ต.ช.) ได้ล่มถึง 2 ครั้ง ไม่สามารถตกลงกันได้ นายอภิสิทธิ์ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง พล.ต.อ.ปทีป รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวันที่ 29 กันยายน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนทุกวันนี้ ยังไม่มีกำหนดว่าจะมีการแต่งตั้ง ผบ.ตร. ขึ้นเมื่อไร ดังนั้นทางสื่อมวลชน จึงได้ให้ ฉายาว่า "ผบ. สแตนบาย"
2. พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
การประชุมคณะกรรมการ (กต.ช.) เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการสรรหา ผบ.ตร. คนใหม่ แทน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ที่เกษียณอายุราชการ หลังจากที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธาน ก.ต.ช. เสนอชื่อพล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ แล้วที่ประชุมมีมติ 5 ต่อ 4 คัดค้าน ในที่ประชุมได้เสนอ ชื่อ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย รองผบ.ตร. ให้เป็น ผบ.ตร.คนใหม่ ทำให้ประธานที่ประชุมสั่งปิดประชุมทันที พล.ต.อ.จุมพล จึงมีสิทธิ์เข้าลุ้นตำแหน่ง ผบ.ตร. จึงรับฉายา "จุ๋ม ชิงดำ"
3. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ปรึกษา (สบ 10) เทียบเท่า รอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.อ.อดุลย์ เป็นนายตำรวจที่ทุ่มเททำงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พยายามทำให้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สงบ และเป็นผู้จัดทำ “แผนกรกฏ 52” ใช้ในการควบคุมฝูงชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่เคยร้องขอ เลื่อนตำแหน่งจากผู้บังคับบัญชา จะให้ หรือไม่ให้ สุดแต่วาสนา สื่อมวลชน จึงได้ให้ฉายา "สุภาพบุรุษด้ามขวานทอง"
4. พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.ท.พงศพัศ ทำหน้าที่โฆษกให้กับองค์กรตำรวจมาหลายสมัยตั้งแต่ยุค พล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส จนกระทั่ง พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ขึ้นมาเป็น ผบ.ตร.ไม่ได้ใช้บริการของ พล.ต.ท.พงศพัศ โดย ผบ.ตร.อ้างว่า โฆษกพงศพัศ เดินเร็วจนตนเองตามไม่ทัน หลังจาก พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ ขึ้นมาทำหน้าที่รักษาราชการแทน ผบ.ตร. พล.ต.ท.พงศพัศ ก็กลับมาทำหน้าที่โฆษกฯ อีกครั้ง นอกจากจะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารแถลงข่าวในเรื่องต่างๆ และดูแลบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จนเป็นที่รู้จักของประชาชนแม้แต่เด็กตัวเล็ก ๆ ว่าไปแล้วไม่ต่างอะไรกับ "ดารา" ประกอบกับหน้าตาที่หล่อเหลาออกทีวีเกือบทุกวัน สื่อมวลชนจึงให้ฉายาว่า "ดาราสีกากี"
5. พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
พล.ต.ท.สัณฐาน เริ่มต้นรับราชการเป็นรองสารวัตร สน.บางซื่อ จากนั้นถูกย้ายออกไปอยู่ภูธรและได้เจริญเติบโตในหน้าที่การงานขึ้นตามลำดับ ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ติดยศ "พลตำรวจตรี เป็น" ผบก.ภ.จว.สงขลา (ที่บ้านเกิด) ก่อนจะขยับขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ก่อนจะมาผงาดเหนือความคาดหมายมาเป็นเจ้าพ่อนครบาลคุมพื้นที่เมืองหลวง โดยมี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ให้การสนับสนุน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่นายตำรวจหลายคนใฝ่ฝัน สื่อมวลชนได้ให้ฉายาว่า "น.1 เทพประทาน"
6. พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ รองผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
พล.ต.ต.พงศ์พัฒน์ เป็นนายตำรวจที่มีวิธีการสืบสวนติดตามจับกุมตัวคนร้ายโดยใช้หลัก พฤติกรรมศาสตร์อาชญากรรม และหลักภูมิศาสตร์อาชญากรรม เป็นทฤษฎีและศาสตร์ในเชิงสืบสวนสอบสวน มักค้นคว้าและเขียนตำราขึ้นมาใช้สอนนักสืบรุ่นหลังๆ จนพิชิตคดีดังๆโดย ใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์ ในการสืบสวนจนประสมผลความเสร็จ อาทิ คดี "ส.ต.อ.ฆ่า-ชิงทรัพย์ เสี่ยกรอบรูป" "คดีฆ่าล้างครัว 5 ศพ"ท้องที่ สน.ลาดพร้าว จึงให้ฉายาว่า "นักสืบพฤติกรรมศาสตร์"
7.พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
พล.ต.ต.วิชัย เป็นนายตำรวจที่ขยันและมีผลงานในการปราบปรามคนร้ายมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับฉายา มือปราบหูดำ แต่เวลาไปอยู่ที่ไหนมักจะตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว หรือ (จู่โจม) ล่าสุดได้เปิดตัวไปไม่นานกับ "ชุดจู่โจมปะฉะดะ"มีความหมายว่า “ปะ”คือเมื่อไปเจอเหตุต้องสงสัยต้องเข้าตรวจค้นทันที "ฉะ" ถ้าพบใครทำผิดกฎหมายต้องจับกุมทันที“ ดะ”ไม่เกรงกลัวใครทั้งสิ้นไม่ว่าใครหน้าไหนทำผิดต้องได้รับโทษไม่มียกเว้น จึงเป็นชุดจู่โจมที่คนร้ายกลัวที่สุด เพราะชุดนี้จับดะไม่เว้นแม้นกระทั้งผู้หญิงการบริการข้างถนน สื่อมวลชนได้ให้ฉายาว่า "แต้ม..ฉะดะ"
8.พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 2
พล.ต.ต.ปรีชา นายตำรวจรายนี้ถือเป็นนักสืบฝีมือชั้นครู ผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตรจากองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายสากล หลักสูตรเอฟบีไอ รุ่น 219 แต่ต้องผิดหวังในการรับราชการ เพราะก่อนหน้าก่อนหน้าดำรงตำแหน่ง รองผบก.หน.ศูนย์สืบสวนสอบสวนนครบาล หวังจะได้เป็น ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลเป็นคนแรก เพราะเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับศูนย์สืบสวนอื่นๆ แต่ชีวิตไม่เป็นอย่างที่คิดได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ไม่ถึง 3 เดือน ถูกเตะไปเป็นผู้บังคับการสันติบาล 2 ที่ต้องสูญเสียนักสืบมือดีไป จึงได้รับฉายา "นักสืบพลัดถิ่น"
9. พ.ต.อ.ฤทรงค์ เทพจันดา หรือ "โอ๋ สืบ6"
พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ เป็นนายตำรวจที่สู้ชีวิต เชื่อว่าความยุติธรรมยังมีอยู่ หลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษมีความผิดทางอาญามาตรา 157 มีมติให้ลงโทษไล่ออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่เป็น พ.ต.อ.ธนาจรัสยุตม์ วุฒิธำรง ไม่ยอมแพ้ โชคชะตาชีวิต ยื่นร้องศาลปกครองเชียงใหม่ มีคำพิพากษาถอนให้กลับเข้ารับราชการตามเดิม เหมือนกับแมวที่จะตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมา จึงให้ฉายา "โอ๋ 9 ชีวิต"
10.พล.ต.ต.กรีรินทร์ อินทร์แก้ว ผบก.น.9
พล.ต.ต.กรีรินทร์ เจ้าของโครงการ "จับทันควัน จ่ายทันที 24 ชั่วโมง" ถือเป็นการกระตุ้นการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้เกิดการกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ตั้งใจปราบปรามจับกุมคนร้ายที่กำลังจะก่อเหตุและก่อคดีต่างๆ วิธีดังกล่าวเป็นการสร้างประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงานเป็น อย่างยิ่ง สื่อมวลชนจึงตั้งฉายา"เจ้าสัว ทันควัน"

ของวันที่ 13 ธันวาคม 2552
-ตรวจพบเครื่องบินขนอาวุธสงคราม สนามบินดอนเมืองอย่างไร
ตอบ เวลา 21.00 น.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเดินทางกลับมาจากการปฏิบัติภารกิจที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาว่า ได้รับรายงานเกี่ยวกับการตรวจค้นและยึดอาวุธสงครามจากเครื่องบินที่ขอจอด เติมน้ำมันที่ท่าอากาสยานดอนเมืองแล้ว โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบและดำเนินการหา ข้อเท็จจริง เบื้องต้นพบว่ามีการสำแดงเท็จเกี่ยวกับข้อมูล เวลา 22.00 น.ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหากับขบวนการขนอาวุธสงครามจากเกาหลีเหนือส่งศรีลังกา ก่อนนำตัวไปขออำนาจศาลอาญา ถ.รัชดาฯ ฝากขังในวันจันทร์ โดยคัดค้านการประกันตัว และไม่ขอนำตัวกลับมาควบคุมต่อที่กองปราบปราม โดยจะส่งผู้ต้องหาทั้งหมดไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
-เกิดก๊าซอะไรรั่วที่จังหวัดขอนแก่น
ตอบ เกิดเหตุก๊าซแอมโมเนียจากโรงงานน้ำแข็ง เอ็มพี ถ.เหล่านาดี เขตเทศบาลเมือง จ.ขอนแก่น รั่วทำให้นักเรียนที่กำลังเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลางที่ตั้ง อยู่ด้านหน้าโรงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประมาณ 570 คน เกิดคลื่นไส้ อาเจียน
-"เจ้าเอ็กซ์" คือใครในนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์
ตอบ "เจ้าเอ็กซ์" จักรกฤษณ์ พณิชย์ผาติกรรม นักยิงปืน
-เครือข่ายสตรีข้ามเพศ เรียกร้องให้มีการแต่งกายเป็นหญิงได้ในระดับสถานศึกษาใด
ตอบ มหาวิทยาลัยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวกรณีเครือข่ายสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้ สกอ.ไปพิจารณาตรวจสอบ
-ไทยได้กี่เหรียญทองในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 6
ตอบ แข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 6 ที่เมืองบากู อาเซอร์ไบจาน เยาวชน 49 ประเทศ 258 คน เข้าร่วม เด็กไทยคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 3 เงิน
-กรณีระงับโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าข่ายเกี่ยวข้องมาตราใด รธน. 2550
ตอบ มาตรา 67 วรรค 2 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ระบุว่าาการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียก่อนรวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการ ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบ ก่อนมีการดำเนินกา

ของวันที่ 12 ธันวาคม 2552
-สพท.ใดได้เหรียญทองสูงสุด จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนีือ ครั้งที่ 59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2552
ตอบ สพท.นครราชสีมา เขต 1 ได้ 45 เหรียญทอง (60 คะแนน) ลำดับที่ 2 สพท.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ 43 ทอง (ุ64 คะแนน)
-มาตราใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับความผิดการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.
ตอบ 389034 ได้แก่ มาตรา 83 88 89 90 93 94 = หนุน/ดี/กล่าว/ไม่ยอม/กลาง/ชั่ว
-ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ครั้งที่ 25 แพ้ทีมใดทำให้้ตกรอบแรกในรอบ 36 ปี
ตอบ มาเลเซีย 2 ประตูต่อ 1
-ฟุตบอลชายไทยครองแชมป์ซีเกมส์ทั้งหมดกี่สมัย
ตอบ 8 สมัย
-ซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ฟุตบอลชายไทยตกรอบแรกเป็นครั้งที่เท่าใดแล้วตั้งแต่จัดการแข่งขันเป็นต้นมา
ตอบ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2516 จัดที่สิงคโปร์ ก็แพ้มาเลเซีย เช่นกัน
-วิศวกร ศิวลักษณ์ โชติพันธ์ ได้รับพระราชทานอภัยโทษ วันใด
ตอบ 11 ธันวาคม 2552 (จะปล่อยตัว 14 ธันวาคม 2552)
-สถานที่ประเทศไทยที่ได้รับรางวัล อนุรัษ์มรดกทางวัฒนธรรม จากองค์การ UNESGO คือ
ตอบ ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
-การประชุมสุดยอดว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก มีระยะเวลากี่วัน
ตอบ 12 วัน เริ่ม 7 ธ.ค.2552 และจะไปสิ้นสุดลงในวันที่ 18 ธันวาคม
-มีสมาชิกเข้าร่วมกี่ประเทศ
ตอบ 192 ประเทศ จำนวน 15,000 คน
-อะไรเกิดก่อน การประชุมโลกร้อนโคเปเฮเกน
ตอบ พิธีสารเกียวโต
-งานที่จัดที่สวนหลวงลิมพีนี มีการแสดงข้างถนน เปิดหมวกโชว์จากนานาชาติ ดูฟรี 3 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม ชื่องานว่าอย่างไร
ตอบ สตรีท โชว์
-พบแหล่งแร่ทองคำในประเทศไทยกี่แห่ง
ตอบ 76 แห่ง
-ดอกไม้อะไรที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรม สามารเปลี่ยนสีได้ 7 สี ตามอุณหภูมิ
ตอบ กุหลาบ ลินลี่ หน้าวัว


ของวันที่ 11 ธันวาคม 2552
-เสธฯแดง คือใคร
ตอบ "เสธฯแดง" พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เดินทางมายังถนนราชดำเนินแล้ว พร้อมอดีตทหารพรานจากค่ายปักธงชัย ซึ่งปลดประจำการไปแล้ว สวมเครื่องแบบทหารพราน ประมาณ 50 คน
-ประเทศกรีซถูกลดเครตดิตอย่างไร
ตอบ จาก Aลบ เป็น BBBบวก
-ประเทศสเปนถูกลดเครดิตอย่างไร
ตอบ จากมั่นคงเป็นติดลบ
-ดอกเบี้ยในปี พ.ศ.2553 จะมีการเพิ่มขึ้นตาม
ตอบ อัตราเงินเฟ้อ ค่อย ๆ ปรับเพิ่ม
-กาฬทวีป คือทวีปใด
ตอบ แอฟริกา
-ตัวเต็งนักเตะยอดเยี่ยมกาฬทวีปคือใคร
ตอบ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันนี้ (11ธ.ค.) ว่า สหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกา ทำการประกาศรายชื่อห้านักเตะที่จะเข้าชิงรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งทวีป แอฟริกา ประจำปี 2009 ปรากฏว่า ซามูเอล เอโต้ เจ้าของรางวัลนี้ 3 สมัยซ้อน และ ดิดิเย ดร็อกบา มีชื่อติดโผเข้าชิงรางวัลตามความคาดหมาย
-โรงเรียนดี 3 ระดับมีอะไรบ้าง
ตอบ ระดับสากล 500 โรงเรียน ระดับอำเภอ 2500 โรงเรียน ระดับตำบล 7000 โรงเรียน
-กลุ่มเสื้อแดงที่มีการชุมนุม 10 ธันวาคม 2552 เรียกร้องให้นำรัฐธรรมนูญใดกลับมาใช้
ตอบ 2540
-รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่เท่าไร
ตอบ ฉบับที่ 18
-รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้วันใด
ตอบ 24 สิงหาคม 2550
-ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิไตยวันใด
ตอบ 10 ธันวาคม 2474


ของวันที่ 10 ธันวาคม 2552
-วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญอะไรบ้าง
ตอบ วันรัฐธรรมนูญ และวันสิทธิมนุษยชน
-วันรัฐธรรมนูญมีความเป็นมาอย่างไร
ตอบ รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ
วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย
ความเป็นมา
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของ ประเทศ
สาเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
๑. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย
๒. หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ผลอันนี้ได้กระทบมาถึงไทยด้วย พระองค์ได้แก้ไขเศรษฐกิจโดยปลดข้าราชการออก ยังความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการ
๓. อิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการทางการเมือง ทำให้กลุ่มคนหนุ่มต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
๔. รัฐบาลได้ออกกฏหมายเก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน จากราษฎร
จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการทหาร และราษฎรทั่วไปจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยการปฏิวัติ มีคณะผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหาร ซึ่งประกอบด้วยพันเอก พระยาพหลพยุหเสนา พันเอกพระยาทรงสุรเดช และพันเอกพระฤทธิอาคเนย์ เป็นผู้บริหารประเทศ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่า "พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว" สาระสำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ได้แก่ การที่กำหนดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎร ทั้งหลาย การใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคลคณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรดังนี้ คือ
๑. พระมหากษัตริย์
๒. สภาผู้แทนราษฎร
๓. คณะกรรมการราษฎร
๔. ศาล
ลักษณะการปกครองแม้จะเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยแต่ ก็ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ เป็นสถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์ การปฏิบัติราชการต่างๆ จะต้องมีกรรมการราษฎรผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้ สถาบันที่เกิดใหม่คือ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายต่างๆ ซึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แล้วจึงมีผลบังคับได้ เหตุนี้ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สภาผู้แทนจึงเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดในทางการเมือง ส่วนการใช้อำนาจตุลาการยังคงให้ศาลยุติธรรมที่มีอยู่แล้วพิจารณาพิพากษาคดี ให้เป็นไปตามกฎหมายได้ตามเดิม
กระทั่งถึง วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร ซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระสำคัญหลายประการ อาทิได้เปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นการปกครองแบบรัฐสภา ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองเป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งให้บริหารราชการแผ่นดิน แต่คณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทน รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมิได้ใช้แต่เพียงอำนาจนิติบัญญัติเท่านั้น แต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วย แต่อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบกันเป็นรัฐบาลก็มีอำนาจที่จะยุบ สภาผู้แทนได้ หากเห็นว่าได้ดำเนินการไปในทางที่จะเป็นภัยหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์สำคัญ ของรัฐที่มีผลเท่ากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมาเพื่อให้ราษฎร เลือกตั้งใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นั้นได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ดำรง อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ้
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนด วันที่ ๑๐ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญที่สำคัญดังนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
๑. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พุทธศักราช ๒๔๒๗ ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๕ เดือน ๑๓ วัน
๒.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑๓ ปี ๕ เดือน
๓. รัฐธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอายุการประกาศและการบังคับใช้ ๑ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน
๔. รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอายุการประกาศใช้ ๑ ปี ๔ เดือน ๑๔ วัน
๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๒ ปี ๘ เดือน ๖ วัน
๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ประกาศและบังคับใช้ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ รวมอายุและประกาศบังคับใช้ ๖ ปี ๗ เดือน ๑๒ วัน
๗. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๙ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน
๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๓ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน
๙. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี ๙ เดือน ๒๒ วัน
๑๐. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๒ ปี
๑๑. รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี
๑๒. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี ๑๓ วัน
๑๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๒๘)
๑๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการร่างมากที่สุด
กิจกรรม
มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลอง ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทุกปีสืบมา งานนี้เป็นงานพระราชพิธีและรัฐพิธีร่วมกัน และมีพิธีการ วางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และจะมีการประดับธงชาติบริเวณ อาคารบ้านเรือน
-มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ.มีกี่มาตรฐาน
ตอบ 4 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานด้านผู้บริหาร
มาตรฐานด้านครู
มาตรฐานด้านผู้เรียน
มาตรฐานด้านทรัพยกรสารสนเทศ

ของวันที่ 9 ธันวาคม 2552
-รางวัล 10 สุดยอดมิตรชาวต่างชาติของจีน ได้แก่ใครบ้าง
ตอบ "10 สุดยอดมิตรชาวต่างชาติของจีน" ด้วยการลงคะแนนเสียงของชาวเน็ตและการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด ครั้งนี้ 10 อันดับแรกคือ
1.นายฮวน อันโตนิโอ ซามารานซ์ อดีตประธานโอลิมปิกสากล ชาวสเปน ที่เป็นผู้สนับสนุนให้จีนได้จัดกีฬาโอลิมปิกในปี 2008
2.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี
3.Norman Bethune นายแพทย์ชาวแคนาดา ผู้เสียชีวิตในสงครามจีน-ญี่ปุ่น ในปี 1930 โดยการรักษาชีวิตของทหารจีน
4.John Rabe ชาวเยอรมัน ผู้ช่วยชีวิตชาวจีน 2.5 แสนคน ระหว่างการสังหารโหดที่นานกิง โดยการรุกรานของญี่ปุ่น
5.Edgar Snow นักเขียนอเมริกัน ผู้เขียน "Red Star over China" in the 1930 ที่ทำให้กองทัพแดงและประธานเหมา เจ๋อตุง เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
6.Dr.Joseph Needham นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้ใช้เวลาเกือบ 50 ปี ในการประพันธ์ "Science and Civilisation in China" 7.Israel Epstein ชาวโปแลนด์เชื้อชาติจีน
8.นักการศึกษา นิวซีแลนด์ Rewi Alley
9.นายแพทย์ชาวอินเดีย Kwarkanath S. Kotnis และ
10. Morihiko Hiramatsu อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด Oita ประเทศญี่ปุ่น 8 สมัย ซึ่งเป็นผู้นำการพัฒนาโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Village O?ne Product) ที่เรียกย่อว่า OVOP
-ศาลกัมพูชาตัดสินคดีจารกรรมข้อมูลลับของวิศวกร ศิวลักษณ์ โชติพันธ์อย่างไร
ตอบ จำคุก 7 ปี ปรับ 85,000 บาท
-CO15 COPEHEGEN คืออะไร
ตอบ การประชุมสุดยอดภาวะโลกร้อน ประเทศเดนมาร์ค
-พบแหล่งแร่ทองคำในประเทศไทยกี่จังหวัด
ตอบ 31 จังหวัด เช่น พิจิตร เพชรบูรณ์
-ทนายความคนใหม่ของวิศวกร ศิวลักษณ์ โชติพันธ์
ตอบ เขียว ซัมโบ
-กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 ที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันใด
ตอบ 9 ธันวาคม 2552
-กีฬาความหวังเหรียญทองแรกในซีเกมส์ที่ลาวคือ
ตอบ ตะกร้อลอดห่วงชาย
-หวยออนไลน์ที่จะจำหน่ายมีราคาอย่างไร
ตอบ ต่ำสุด 40 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท วงเเงินแทงสูงสุด 5,000 บาท
-หวย 1 ฉบับต้องเสียค่าใช้จ่ายออนไลน์เท่าไร
ตอบ 75 สตางค์
-แชมป์เทนนิสเดวิสคัพคือ
ตอบ สเปน ชนะ เช็ก 5 ต่อ 0 คู่
-ชื่องานมหกรรมเปิดประตูสู่อินโดจีน
ตอบ "หนองคายกินดีอยู่ดี ไอซีทีเปิดประตูสู่อินโดจีนไทยแลนด์ ฟู๊ดฟอร์เวิร์ดเอสเอ็มอี แฟมิลีเดย์ 2009"

ของวันที่ 8 ธันวาคม 2552
-เว็บไซต์ที่เปิดให้โหลดภาพนายหลวง 5 ธันวามหาราช 2552
ตอบ www.thailoveking.com
www.brh.thaigov.net
-พระอัธฐาธิบาย
ตอบ พระอาจารย์
-วิธีการสอนของนายหลวงที่โรงเรียนวังไกลกังวลเรื่องฝนหลวง
ตอบ เลี้ยงให้อ้วน ก่อกวน โจมตี
-ลูกศิษย์พระเจ้าอยู่หัว
ตอบ เด็กหญิงสุคนทิพย์ สุธีร์ (น้องแพร)
เด็กหญิงนริศรา ทองประสูตร (น้องแก้ม)
-ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สนง.ลูกเสือแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 มีกี่อย่างอะไรบ้าง
ตอบ มี 4 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553
(บริหารค่าย/หลักสูตร/บุคลากร/เครือข่าย)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการกำหนดเป้าหมายและการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาค่ายลูกเสือ รวมถึงการพัฒนาระบบไอซีทีและสารสนเทศต่างๆ โดยอย่างน้อยต้องมีเว็บไซต์ เชื่อมโยงไปยังลูกเสือจังหวัดหรือลูกเสือเขตพื้นที่ ตลอดจนเรื่องสิทธิประโยชน์และรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ ควรปรับหลักสูตรเรื่องคุณธรรม และหลักสูตรที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอกระบบ และอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากร ลูกเสือและเนตรนารี ควรกำหนดสัดส่วนให้ชัดเจนว่าจะพัฒนาเท่าไหร่ และดูว่าจะต้องพัฒนาบุคลากรอย่างไรและจะขยายอย่างไร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาคีเครือข่ายลูกเสือ เพื่อให้ระบบลูกเสือเข้มแข็งขึ้น
-สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย อักษรย่อ
ตอบ กศน.
-สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตอบ ก.พ.
-สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตอบ ก.พ.ร.
-งานสันนิบาตร
ตอบ 7 ธันวาคม 2552
-ทรงพระเจริญ ภาษาอังกฤษ
ตอบ LONG LIVE THE KING
-พระสหายสายบุรี
ตอบ ปู่วาเดนปูเตะ จ.ปัตตานี
-สนธิสัญญาเกียวโต ว่าด้วยโลกร้อนหมดอายุปีใด
ตอบ คศ.2012
-9 ธ.ค.2552
ตอบ ไทย มาเลเซียเปิดสะพานมิตรภาพ(สะพานเดิมปรับปรุงใหม่)

ของวันที่ 7 ธันวาคม 2552
-ความสุขคนไทยสำรวจหลังจัดงาน 5 ธันวามหาราชมีค่าเท่าไรจาก 10 คะแนน
ตอบ 9.21 คะแนน
-อักษรย่อ พรรคการเมืองใหม่
ตอบ พรรคการเมืองใหม่ (ก.ม.ม.)
-5 มาตรการฟรีของรัฐบาลอภิสิทธิ์ ได้แก่ รถเมล์/ รถไฟ /ไฟฟ้า/ น้ำประปา/ ภาษีน้ำมัน
ตอบ 1.รถโดยสารประจำทางของขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หรือ รถเมล์ฟรี
2.รถไฟชานเมืองฟรี
3.การใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกินเงื่อนไขที่กำหนด
4.การใช้น้ำประปาที่ไม่เกินเงื่อนไขที่กำหนด
5.ลดภาษีสรรพสามิตราคาน้ำมันดีเซล
-ประเทศใดปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุดในโลก
ตอบ จีน 7,219.2 ล้านตัน คิดเป็นปริมาณ 19.12 เปอร์เซ็นต์ของโลก อันดับสอง คือ สหรัฐ
-รัฐบาลจัดงานเทิดพระเกียรตินายหลวง
ตอบ รัฐบาลจัดงานเทิดพระเกียรติ รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 3-13 ธันวาคม 2552
-ชื่องานว่าอย่างไร
ตอบ “ความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารมี
- “บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล” ของสำนักงานประกันสังคมกับ รับรองกี่กรณี
ตอบ 7 กรณี
-กยศ. กำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้ให้ติดต่อชำระหนี้ ภายในวันใด
ตอบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2553
-โครงการแจกเบี้ยเลี้ยงคนพิการทั่วประเทศ เป็นโครงการที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์แจกเบี้ยเลี้ยงให้กับคนพิการทั่วประเทศ คนละกี่บาทต่อเดือน
ตอบ 500 บาทต่อเดือน โดยต้องไปขึ้นทะเบียนคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 52
-อำเภอที่ 878 คือ
ตอบ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
-นโยบาย 6 ส.ของประเทศลาว
ตอบ อาด / ว่าง /ง่า / งบ เขียว / วิไล
สะอาด สว่าง สง่า สงบ สีเขียว สิวิไล
-คำสั่งศาลปกครองสูงสุดต่อโครงการในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง
ตอบ จาก 76 โครงการ ระงับเหมือนเดิม 65 โครงการ อนุมัติแค่ 11 โครงการ
-ผู้ชะการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแบบใหม่
ตอบ นายธีรพล นิยม ผลงานชื่อ “สัปปายะสภาสถาน” สำหรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จะก่อสร้างบริเวณเกียกกาย กรุงเทพฯ ในพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ มีวงเงินก่อสร้าง 1.2 หมื่นล้านบาท
-ปฏิบัติการ CLEAN & SEAL คืออะไร
ตอบ กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติการทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด
-ระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตาม SP2
ตอบ 2 ประเภท
1.1 CL :Computer Lab ได้แก่ CL10 CL20 CL30 CL40 ราคา 3 5 7 9 แสนตามลำดับ
1.2. MC:Moveable Compurer (Note book) ได้แก่ MC10 MC20 MC30 MC40 ราคา 3 5 7 9 แสนตามลำดับ
- รหัสระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด
ตอบ รหัส CDL:Computer for Digital Lybrary
-รหัสระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
ตอบ รหัส CC:Computer fo Classroom
ของวันที่ 6 ธันวาคม 2552
- GDP คืออะไร
ตอบ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ Gross Domestic Product (GDP) หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ถูกผลิตภายในประเทศในช่วงเวลา หนึ่งๆ
-NPL หมายถึงอะไร
ตอบ NPL ย่อมาจาก Non Performance Loan แปลว่า หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (กับธนาคารพาณิชย์) หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ ปล่อยให้เอกชนกู้ แต่เอกชนไปลงทุนในทางที่ผิด
-FTA คืออะไร
ตอบ FTA เป็นศัพท์ที่มาพร้อมรัฐบาลทักษิณเมื่อสองปีก่อน ... คน ไทยพูดได้คล่องปาก จนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่า FTA ย่อมาจาก Free Trade Area คำแปลคือ "เขตการค้าเสรี"
-APEC หมายถึงอะไร
ตอบ APEC ย่อมาจาก Asia - Pacific Economic Cooperation องค์กรความร่วมมือทาง เศรษฐกิจในภาคพื้น แปซิฟิก มีสมาชิก ๒๑ ประเทศ รวมทั้งไทย
-OPEC คืออะไร
ตอบ กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (คำย่อของ Organization of Petroleum Exporting Countries)

- คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่คน
ตอบ 27 คน
- คณะกรรมการคุรุสภา มีกี่คน
ตอบ 39 คน
- คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่คน (ก.ค.ศ.)
ตอบ 28 คน
-คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
ตอบ 12 คน
-คณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่คน (ส.ก.ส.ค.)
ตอบ 23 คน
-คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
ตอบ 32 คน
-คณะกรรมการสภาการศึกษามีกี่คน
ตอบ 59 คน
-คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
ตอบ 17 คน
-คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีกี่คน
ตอบ เก่าคือไม่มี รร.เอกชน 15 คน ใหม่ มีรร.เอกชนร่วมด้วย 17 คน
-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดเล็ก นักเรียนตั้งแต่ 300 คนลงมามีกี่คน
ตอบ 9 คน
-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่ นักเรียนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไปมีกี่คน
ตอบ 15 คน
-คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมีกี่คน
ตอบ 23 คน
-คณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตอบ 3 คน
-คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตอบ 5 คน
-คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตอบ 7 คน
-ป.ป.ช.
ตอบ 9 คน

สังเกตดี ๆ ครับ 3 5 7 9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม