หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประยุทธ์ไฟเขียวต่ออายุนม ร.ร.

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557

- แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ประยุทธ์ไฟเขียวต่ออายุนม ร.ร.
          "ประยุทธ์" ไฟเขียว อ.ส.ค. เป็นผู้บริหารจัดการนมโรงเรียนในระบบจัดสรรโควตาตามเดิม ย้ำเรื่องคุณภาพและความโปร่งใส ด้านนายกนมพาสเจอไรซ์ ออกโรงป้อง 4 รายใหญ่ขายข้ามเขต ระบุเป็นช่วงสุญญากาศทำได้ไม่ผิด
          เสนออนุมัติทำต่อได้เป็นรายกรณี ขณะวงในแฉผู้ประกอบการรวมหัวศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบปั้นตัวเลขเทียมไว้ต่อรองขอโควตานมโรงเรียน/ นำเข้านมผง ฟันกำไรไม่ต่ำกว่า 2 บาท/กก.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ"คืนความสุขให้คนในชาติ" ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย(13 มิ.ย. 57) ในตอนหนึ่งได้กล่าวถึงโครงการนมโรงเรียนที่มีปัญหามาโดยตลอดว่า ล่าสุด ได้อนุมัติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นผู้บริหารจัดการนมโรงเรียนทั้งระบบ โดยเน้นย้ำให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศได้ดื่มนมอย่างทั่วถึง รวมทั้งการแก้ปัญหาให้กับสหกรณ์โคนมอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ทางสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอไรซ์ได้แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยหาก คสช.จะขยายอายุการให้ อ.ส.ค.เข้าไปซื้อขายนมโรงเรียนกับท้องถิ่นโดยตรงด้วยวิธีพิเศษโดยการจัดสรรโควตาให้กับผู้ประกอบการรายเดิมในแต่ละพื้นที่ แต่เห็นว่าควรมีการเปิดให้มีการแข่งขันเสรี
          ล่าสุดนายกิติรัตน์ ภัทรปรีชากุล นายกสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอไรซ์ ให้ความเห็นกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ทางสมาคมไม่ได้คัดค้านในเรื่องนี้ แต่ก็อยากขอความเป็นธรรม เพราะก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ให้ความเห็นชอบในหลักการการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงาน ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อนมโรงเรียนโดยวิธีพิเศษปีละ 1.4 หมื่นล้านบาท แต่โครงการได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนกันยายน 2556 และมีปัญหาต่ออายุโครงการในรูปแบบเดิมไม่ทัน เนื่องจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้ประกาศยุบสภาไปก่อน จึงทำให้เกิดช่วงสุญญากาศของโครงการ และต้องเปิดเสรีการแข่งขัน
          อย่างไรก็ตามต่อมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)ได้มีหนังสือออกคำสั่ง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ให้ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศให้จัดซื้อนมโรงเรียน โดยปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด ลงนามโดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดี สถ.ดังนั้นกรณีที่มี ผู้ประกอบการ 4 รายที่ได้เข้าไปจำหน่ายนมโรงเรียนนอกพื้นที่เดิมได้แก่ 1. บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 2. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 3.สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด และ 4.สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด มองว่าไม่มีความผิด
          "ยอมรับว่าการจัดสรรโควตาสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายนมโรงเรียนให้กับผู้ประกอบการมีปัญหา ยกตัวอย่าง สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ้อน จำกัด ที่จำหน่ายนอกพื้นที่ เพราะ อปท. เรียกร้องให้ไปจำหน่าย เพราะอยู่ใกล้โรงงาน แต่ที่ผ่านมาในระบบจัดสรรโควตานั้น สหกรณ์นี้ได้ถูกให้ไปส่งนมรวมกัน 4-5 จังหวัด ส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในโซนใกล้พื้นที่โรงงานเลย ดังนั้นเรื่องนี้ควรแก้ปัญหาเป็นรายกรณีไป หากได้มีการเซ็นเอ็มโอยู เป็นรายปี หรือรายเทอมแล้ว ก็ต้องรอให้หมดสัญญาไปก่อน แล้วค่อยเริ่มต้นใหม่"
          ขณะที่แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการ กล่าวถึงสถานการณ์นมว่า ขณะนี้มีปัญหาน้ำนมดิบขาดแคลน ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้ประกอบการไม่มีความซื่อสัตย์ กล่าวคือ ลักษณะการขายจะมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. ไม่มีน้ำนมดิบจริง แต่ได้เอาตัวเลขไปรับรองให้รายอื่นเพื่อขอโควตานมโรงเรียน หรือเพื่อขอโควตานำเข้านมผงขาดมันเนยจากต่างประเทศ รูปแบบที่ 2 เก็บตัวเลขจากช่วงน้ำนมดิบล้นตลาดในราคาถูกแล้วโยกมาขายในโควตาตัวเอง ในราคากิโลกรัม 18 บาท โดยผู้ประกอบการกับศูนย์รวมนมรู้เห็นกันผลประโยชน์ไม่ต่ำกว่า 2 บาทต่อกิโลกรัม
          อนึ่ง พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการ คสช.ได้ทำหนังสือที่ คสช.(สลข.)/124 ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.เพื่อขออนุมัติต่ออายุการดำเนินโครงการนมโรงเรียนโดยให้ อ.ส.ค.ได้รับสิทธิในการจำหน่ายอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีกรณีพิเศษออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2558 โดยให้สำนักงานเลขาธิการ คสช.แจกจ่ายเอกสารให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล่าสุดพล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงนามให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
          จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,958 วันที่ 19 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557
         

 ที่มา: http://www.thanonline.com

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม