หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 3/2562

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 216/2562ผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต 3/2562

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
เตรียมจ่ายเงินกองทุนเสมาฯ ให้นักศึกษา-ครูที่มีสิทธิ์รับทุนฯ แต่ยังไม่ได้ 311 ราย จ่ายเงินในวันที่ 8 ก.ค.นี้
ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาฯ มีมติเห็นชอบ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ แต่ยังไม่ได้รับเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล และจ่ายให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินการจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษารวม 311 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,029,734 บาท แบ่งเป็น
- ทุนพยาบาล จำนวน 252 คน เป็นเงิน 14,970,000 บาท
- ค่าจ้างครูอัตราจ้าง (สพฐ.) จำนวน 59 คน เป็นเงิน 10,059,734 บาท
ปลัด ศธ. กล่าวว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ได้รับทุน มีการดำเนินการอย่างรอบคอบ มีข้อมูลหลักฐานอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ หนังสือรับรองความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมตราประทับสถานศึกษา และให้ผู้มีสิทธิกรอกแบบขอรับเงินคืนพร้อมยืนยันตัวตนด้วยตนเอง ตลอดจนผู้บริหารของต้นสังกัด ทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือรับรองอีกขั้นหนึ่ง
ทั้งนี้ ศธ.จะจัดให้มีพิธีมอบเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับทุนฯ แต่ยังไม่ได้รับเงิน ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ความคืบหน้าการดำเนินการทางคดีและวินัย กรณีนางรจนา สินที
ปลัด ศธ. กล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินการทางคดีและวินัย
- กรณีนางรจนา สินที 
กระทำการทุจริตในการจัดสรรเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตนั้น ขณะนี้ทางคดีอาญาอยู่ระหว่างขั้นตอนการไต่สวนและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
- กรณีวินัยข้าราชการด้านความผิดทางละเมิด มีการเชิญบุคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจำนวนสิบกว่ารายเข้าชี้แจงแล้ว มีความคืบหน้าร้อยละ 60 คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2562
จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานกองทุนเสมาฯ เพื่อจัดการระบบจัดสรรเงินกองทุน
กองทุนเสมาฯ ได้จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เพื่อจัดการระบบจัดสรรเงินกองทุนให้มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข ให้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุน เมื่อกระทรวงสาธารณสุขแจ้งรายชื่อกลับมาแล้ว จะนำรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาฯ พิจารณาอนุมัติเงินทุนฯ
จากนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะขออนุมัติหลักการ การจ่ายเงินและแจ้งผลการอนุมัติเงินทุนฯ ไปยังสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อให้สถานศึกษาเปิดบัญชีสำหรับรับเงินทุนฯ และนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ จะต้องเปิดบัญชีเพื่อรับทุนจากสถานศึกษาต่อไป
ขณะเดียวกัน สถานศึกษาจะนำส่งเอกสารการโอนเงินให้นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ (ฉบับจริง) มาเก็บรวบรวมไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการทดลองใช้ระบบดังกล่าวในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีประสิทธิภาพดีมาก
ใช้งบประมาณ สพฐ. จ่ายค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาฯ มีมติหยุดจ่ายเงินค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ครูอัตราจ้าง สังกัด สพฐ.) เนื่องจากกองทุนเสมาฯ มีเงินไม่เพียงพอ โดยจะเปลี่ยนไปใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ่ายแทน ส่วนทุนพยาบาลสำหรับนักศึกษายังคงใช้เงินกองทุนเสมาฯ จ่ายตามปกติ

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาะิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม