หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่

www.tuewsob.com
สมัคร ติวสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ + ปกติ) กับเรา ติวสอบดอทคอม 
ได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEw1ZHc5Z1FIUGpZcUhDY2xGUGRsZnc6MQ

อ่านรายละเอียดการประกาศสอบได้ที่
http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/564.pdf

ตารางการติวสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 6 จุด 6 จังหวัด
ทุกจุด  แจกฟรีเอกสารติวสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ + ปกติ)
จุด 1 1-2 ธันวาคม 2555 จ.อุบลราชธานี โรงแรมกิจตรงวิว รีสอร์ท  (จัดแล้ว ชอบคุณครับ)
จุด 2 8-9 ธันวาคม 2555 จ.สงขลา โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเต็ล  (จัดแล้ว ชอบคุณครับ)  
จุด 3 15-16 ธันวาคม 2555 จ.ปทุมธานี โรงแรมแมนฮัตตัน   (จัดแล้ว ขอบคุณครับ)  


จุด 4 22-23 ธันวาคม 2555 จ.พิษณุโลก โรงแรมไพลิน (แจ้งยืนยัน)

จุด 5 29-30 ธันวาคม 2555 จ.สุรินทร์ โรงแรเพชรเกษม
จุด 6 5-6 มกราคม 2556 จ.ระยอง โรงแรมสตาร์
ได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEw1ZHc5Z1FIUGpZcUhDY2xGUGRsZnc6MQ


ลดลง!'คนรวย'ส้มหล่นจ่ายภาษี35%

ครม.งุบงิบอนุมัติปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มอัตราการจัดเก็บจาก 5 ขั้นเป็น 7 ขั้น พร้อมลดอัตราสูงสุดจาก 37% เหลือ 35% ส่งผลดีคนรวยจ่ายภาษีน้อยลง

                          19 ธ.ค. 55  รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอกรณีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเป็นการลดภาระภาษีและสร้างความเป็นธรรม รวมทั้งยังเป็นการปิดช่องโหว่ในการหลีกเลี่ยงภาษี
                          ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงเพิ่มขั้นอัตราภาษีเงินได้สำหรับการคำนวณเงินได้สุทธิ จากเดิม 5 อัตราเป็น 7 อัตราและลดอัตราภาษีสูงสุดจาก 37% เหลือ 35% ส่งผลให้ผู้มีเงินได้ตั้งแต่ 0-3 แสนบาท เสียภาษี 5% แต่ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีในส่วน 1.5 แสนบาทแรก ส่วนผู้มีเงินได้ 300,001 - 500,000 บาทเสียในอัตรา 10% ผู้มีเงินได้ 500,001 - 750,000 บาทเสียในอัตรา 15% ผู้มีเงินได้ 750,001 - 1 ล้านบาท เสียอัตรา 20% ผู้มีเงินได้ 1,000,001 - 2 ล้านบาท เสีย 25% ผู้มีเงินได้ 2,000,001 - 4 ล้านบาท เสียในอัตรา 30% และ 4,000,001 บาทขึ้นไป เสียในอัตรา 35%
                          เทียบกับอัตราเดิมที่ผู้มีเงินได้ 0-1 แสนบาท เสียในอัตรา 5% ผู้มีเงินได้ 100,001 - 500,000 บาท เสียในอัตรา 10% ผู้มีเงินได้ 500,001 - 1 ล้านบาท เสียในอัตรา 20% ผู้มีเงินได้ 1,000,001 - 4 ล้านบาท เสียในอัตรา 30% และมีเงินได้ตั้งแต่ 4,000,001 ขึ้นไป เสียในอัตรา 37%
                          อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าวจะมีผลสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2556 ที่จะยื่นภายในปี 2557 และจะมีผลกระทบต่อรายได้ในปีงบประมาณ 2556 ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท แต่จะทำให้ผู้เสียภาษีมีรายได้เพิ่มขึ้นและจะช่วยกระตุ้นการบริโภค ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว
                          นอกจากนั้น กระทรวงการคลังยังได้ยื่นเสนอการปรับปรุงการยื่นภาษีเพื่อความเสมอภาค ด้วยการอนุญาตให้คู่สมรสสามารถแยกยื่นรายการเสียภาษีเงินได้พึงประเมินในส่วนของตนในทุกประเภทเงินได้ และยังอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายบุตรได้เท่ากัน โดยให้มีผลตั้งแต่ปีภาษี 2555 ที่จะยื่นในปี 2556 ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ไป 7 พันล้านบาท โดยรวมการที่รัฐบาลลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในครั้งนี้จะทำให้คนมีรายได้สูงได้ประโยชน์เพราะเสียภาษีในอัตราที่ลดลง และหากรวมกับการที่ยอมให้สามีภริยาแยกยื่นภาษี ประเมินแล้วจะทำให้รายได้จากภาษีของรัฐบาลหายไปร่วม 3.2 หมื่นล้านบาทในปีงบประมาณ 2556
                          อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องปรามการหลบเลี่ยงภาษีเหมือนที่ผ่านมากรมสรรพากรยังได้กำหนดคำนิยามของคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้หมายความว่า บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ทำกิจการโดยไม่แบ่งปันกำไร ให้เสียภาษีจากเงินได้พึงประเมินก่อนหักรายจ่ายในอัตรา 20% จากเดิมที่คณะบุคคลจะเสียภาษีตามอัตราเงินได้บุคคลธรรมดา และยังกำหนดนิยามห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้หมายความว่าห้างหุ้นส่วนสามัญที่จัดตั้งขึ้นให้เสียภาษีจากเงินได้สุทธิในอัตรา 20% เช่นกัน

คมชัดลึก

" ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม