หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รมว.ศธ.หารือความร่วมมือกับเลขาธิการ OECD

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 444/2560
รมว.ศธ.หารือความร่วมมือกับเลขาธิการ OECD

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือการพัฒนากำลังคน ร่วมกับ Mr Angel Gurria เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี อาคารราชวัลลภ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เปิดเผยภายหลังการหารือว่า ก่อนหน้านี้เลขาธิการ OECD และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีการหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือกับไทยผ่านโครงการ Thailand - OECD Country Programme (CP) ที่จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเป็นการกระชับความร่วมมือกับไทยแบบบูรณาการ นำไปสู่การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยในอนาคต ซึ่งจะเป็นประเทศแรกจากภูมิภาคอาเซียนด้วย
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการดำเนินงานเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย (Thailand Integrity Review) ระหว่าง OECD กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีความเกี่ยวข้องกับ OECD ในฐานะที่ทำหน้าที่สร้างคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาและปฏิรูปประเทศไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยการหารือร่วมกันในครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment), การเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการสำรวจการจัดการทักษะของประชากรผู้ใหญ่ “PIAAC Survey” (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) ซึ่ง OECD เตรียมที่จะดำเนินการสำรวจช่วงที่ 2 (ระหว่างปี 2018-2023) เน้นขอบเขตประชากรผู้ใหญ่ที่ต้องใช้ทักษะในการทำงานและชีวิตประจำวัน ตลอดจนทักษะสำหรับผู้ใช้แรงงานด้วย ซึ่งได้ตอบรับที่จะเข้าร่วมแล้ว โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการต่อไปแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษา ซึ่ง OECD มีตัวอย่างที่ดี และมีข้อเสนอที่จะช่วยเหลือมากมาย โดยเฉพาะความร่วมมือจากประเทศเยอรมนี ซึ่งจะได้มีการหารือรายละเอียดในเรื่องนี้อีกครั้ง ในช่วงระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งการหารือร่วมกับนายอังเคล กูเรีย ในครั้งนี้เป็นเรื่องเหนือความคาดหมาย เพราะได้รับข้อเสนอที่ดี ๆ จำนวนมาก ที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวอย่างแน่นอน
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ   

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม