หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 514/2560
ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของสภาการศึกษาชุดใหม่
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การประชุมสภาการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสภาการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดเจนในการกำหนดนโยบายและเสนอแนะแผนการศึกษาให้แก่หน่วยงานจัดการศึกษา รวมทั้งดูแลเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กำกับติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ เพราะแผนที่ดีจะต้องมีการประเมินที่ชัดเจน และการประเมินผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงกับหน่วยอื่นทั้งหมด
นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาการศึกษาชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายด้าน จำนวน 41 คน อีกทั้งมีสมาชิกในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งภายหลังการประชุมครั้งนี้จะมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานว่ามีเด็กที่กำลังศึกษา จบการศึกษา และออกกลางคันกี่คน
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้สภาการศึกษาเสนอข้อมูลภาพรวมของการปฏิรูปและการดำเนินงานด้านการศึกษา ว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง และกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด หรือมีปัญหาการดำเนินงานอะไรบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการสภาการศึกษาทุกคนได้รับทราบภาพรวมของการดำเนินงานซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานต่อไป

ที่มา ;เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เว็บ HTTPS://SHOWS.VOICETV.CO.TH/TONIGHTTHAILAND/527605.HTML

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม