หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 (ACD Summit)

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

   

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

นายกรัฐมนตรีต้อนรับประมุขประเทศ ผู้นำประเทศ หัวหน้าคณะรัฐบาล รัฐมนตรีและผู้แทนร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 (ACD Summit)
นายกรัฐมนตรีต้อนรับประมุขประเทศ ผู้นำประเทศ หัวหน้าคณะรัฐบาล รัฐมนตรีและผู้แทนร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 (ACD Summit)
พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อหลัก “เอเชียหนึ่งเดียว หลากหลายในพลัง” (One Asia, Diverse Strengths) ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2559
วันนี้ 7 ตุลาคม 2559 พลโทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อหลัก “เอเชียหนึ่งเดียว หลากหลายในพลัง” (One Asia, Diverse Strengths) ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2559 ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการสำคัญในกรอบการประชุมและการหารือทวิภาคีร่วมกับผู้นำ ACD ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมภาคธุรกิจ (ACD Connect Business Forum 2016) ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ช่วงค่ำเวลา 19.00-21.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำ ACD และคู่สมรส ณ หอประชุมกองทัพเรือ
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีรอให้การต้อนรับผู้นำ ACD ที่เดินทางถึงสถานที่ประชุม ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยในเวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีจะร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 และกล่าวเปิดการประชุม ในฐานะประธานการประชุม และหัวหน้าคณะยูเออี ในฐานะประธาน ACD กล่าวถ้อยแถลง เวลา 13.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้นำประเทศ ACD ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ช่วงบ่าย เวลา 15.00-18.30น. ที่ประชุมจะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์กรอบความร่วมมือเอเชีย 2030 (ACD Vision for Asia Cooperation 2030 ) ปฏิญญากรุงเทพ Bangkok Declaration และ เอกสารแถลงการณ์ ACD เกี่ยวกับบทบาทเอเชียในการกระตุ้นการเติบโตผ่านความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเชื่อมโยง (ACD Statement on reigniting Growth through Partnership for Connectivity) ทั้งนี้ ภายหลังปิดการประชุม นายกรัฐมนตรีจะแถลงข่าว ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6-11 ตุลาคม 59 นายกรัฐมนตรีจะร่วมหารือทวิภาคีกับประมุขและผู้นำ ACD ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระสำคัญ ต่างๆ ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 59 เวลา 19.30 เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนและถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ณ โรงแรม St. Regis กรุงเทพ ฯ วันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 59 เวลา 11.00 น. พบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีบาห์เรนและถวายเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบรัฐบาล
วันเสาร์ที่ 8 ต.ค. 59 เวลา 18.30 น. นายกรัฐมนตรีหารือกับประธานาธิบดีศรีลังกาและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบรัฐบาล
วันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 59 เวลา 10.40 น. นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีอิหร่าน และเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบรัฐบาล ต่อมา เวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เวลา 14..45 น. นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีภูฎาน เวลา 15.30 น. นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับ รองประธานาธิบดีจีน
วันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 59 ณ เวลา 18.30 นาย Jack Ma ประธานกลุ่มบริษัท Alibaba เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ กระทรวงการต่างประเทศ และวันอังคารที่ 11 ต.ค. 59 เวลา 15.00 นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี ณ ทำเนียบรัฐบาล
โอกาสนี้ ประเทศไทยยังจะจัดนิทรรศการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ เป็นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรี เสถียรภาพทางการเมืองและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ไทยยังคงมีบทบาทนำอย่างสร้างสรรค์ในฐานะสมาชิก ACD ที่ร่วมกันกำหนดบทบาทเอเชียให้เป็นเครื่องจักรเพื่อการเติบโต (growth engine) กระตุ้นความหลากหลายของเศรษฐกิจของโลก และส่งเสริมให้เอเชียมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับวาระโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดของการรวมตัวในภูมิภาค ACD ให้เอเชียเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือ Pan Asia ในอนาคต
*
ที่มา ; เว็บ รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม