หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นโยบายโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 447/2559
มอบนโยบายโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"

 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ ทั้งโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนเครือข่าย เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,300 คน
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนใกล้บ้าน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเริ่มต้นจากการศึกษาบทเรียนที่ผ่านมาในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แล้วนำมาปรับแก้และอุดช่องว่างต่าง ๆ เพราะแต่เดิมมีการบริหารจัดการมาแล้วหลายรูปแบบ ซึ่งประสบความสำเร็จบ้างในบางส่วน แต่เมื่อได้พร้อมใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยนึกถึงเด็กเป็นสำคัญ ก็ส่งผลให้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านในรุ่นแรก ซึ่งจะเริ่มดำเนินในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 259 แห่ง จากทั้งหมด 595 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 336 แห่ง จะดำเนินการในปีการศึกษา 2560 จากนั้นจึงจะประเมินโครงการเพื่อปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขส่งเสริม ก่อนที่จะวางแผนโครงการในรอบต่อไป
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนร่วมผลักดันโครงการ ตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนในพื้นที่ ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะต้องดำเนินการ ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายที่ถูกยุบรวม ต้องยอมเสียสละตำแหน่ง เสียสละเวลาที่ต้องเดินทางไกลมากขึ้น เพื่อให้เด็กได้เรียนในที่ที่มีความพร้อมมากกว่า และเป็นธรรมดาในการทำงานด้วยแนวทางใหม่ที่ย่อมต้องมีคนได้คนเสีย ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เหล็ก ที่ต้องเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านกายภาพและคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักเรียน ครู ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เหล่านี้เป็นการกระทำที่น่ายกย่อง และส่งผลให้เกิดโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้
โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ยกกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจำปี 2521 ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2521 เกี่ยวกับเรื่องของครู มีใจความตอนหนึ่งว่า “ถ้าครูไม่เป็นห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมากเข้า แล้วจะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญงอกงามของเด็ก ความห่วงใยในสิ่งเหล่านี้ ก็จะค่อย ๆ บันทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาต่อไป”

 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับทราบถึงการดำเนินโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว และทรงมีความห่วงใย เพราะการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวค่อนข้างยาก เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนของชุมชนและท้องถิ่น จึงต้องถามความสมัครใจจากคนในชุมชนก่อน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าผู้ปกครองและชุมชนส่วนใหญ่เห็นด้วยและสมัครใจให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อให้บุตรหลานได้เรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียนที่ถูกควบรวม เช่น จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การเรียนของ กศน. สถานที่ทำกิจกรรมประจำหมู่บ้าน เป็นต้น

 ส่วนโรงเรียนแม่เหล็กที่จะดึงโรงเรียนขนาดเล็กให้มาเป็นโรงเรียนเครือข่ายนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสริมคุณภาพไว้แล้วจำนวนกว่า 500 ล้านบาท ทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน ห้องเรียน บุคลากร เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของครู ที่จะต้องบรรจุครูเพิ่มเติมให้ครบทุกกลุ่มสาระวิชา และครบทุกชั้นเรียนด้วย
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม