หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลการประชุม ก.ค.ศ. 17/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

 ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รอง.ผอ.รร. ปี 2560 2561

ข่าวที่ 641/2560
ผลการประชุม ก.ค.ศ. 17/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น อาคารราชวัลลภ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้
● รับทราบความก้าวหน้า (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าร่างหลักเกณฑ์ฯ สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่กำหนดให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันฯ และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมการและรายละเอียดการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกทั้ง ภาค ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้นำความคิดเห็นจากที่ประชุมครั้งนี้ไปปรับปรุง เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในครั้งต่อไป


● อนุมัติแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเลือกอนุกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ
- อนุมัติให้แต่งตั้ง นายอรรถพล ตรึกตรอง เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- เลือกอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอนุมัติให้แต่งตั้งแทนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 คณะ คณะละ 1 คน ดังนี้
     1) นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิท
ยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี  เป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
     2) นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต 1  เป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล
     3) นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.เขต  เป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
- อนุมัติให้ปรับอนุกรรมการ ซึ่งกำหนดเป็นผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นรองเลขาธิการ ก.ค.ศ. หรือผู้เชี่ยวชาญฯ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมาย ใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเพื่อทำการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. จำนวน 9 คณะ

● รับทราบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ.
โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ตามกำหนดการ ดังนี้
- ประกาศรับสมัคร วันที่ 26 ธันวาคม 2560
- รับสมัคร วันที่ 9 – 15 มกราคม 2561
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 19 มกราคม 2561
- ประเมินประวัติ ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ วันที่ 22 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561
- สอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
- ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

 รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.
ภายหลังศาลปกครองอุบลราชธานี มีคำสั่งทุเลาการบังคับ ตามข้อ 10 และข้อ 11 ของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคำอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองอุบลราชธานี เพื่ออุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด และได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองอุบลราชธานีซึ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้น ที่มีคำสั่งเพื่อดำเนินการไปยังศาลปกครองสูงสุดต่อไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/999 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ในวันเดียวกันแล้ว
นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังได้ดำเนินการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้องส่งไปยังศาลปกครองอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลปกครองอุบลราชธานีอนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำให้การ

● เห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามแนวทางดังนี้
     1) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 14 มกราคม 2561
     2) มีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม