หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลการประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 40/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

 ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รอง.ผอ.รร. ปี 2560 2561

ข่าวที่ 647/2560ผลการประชุมองค์กรหลัก 40/2560

ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 40/2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
• เรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุม ครม.
 •  มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการน้อมนำ ”ศาสตร์พระราชา” ถ่ายทอดเป็นความรู้สู่ประชาชนและเกษตรกร โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (สอศ.), สำนักงาน กศน., สถาบันวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สกอ.) และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีความพร้อม ร่วมขับเคลื่อนอย่างพร้อมเพรียง ส่วนรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน จะมีการหารือร่วมกันต่อไป
 •  ย้ำการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ให้เน้นประชุมเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยไม่ควรรบกวนหน่วยงาน/คนในพื้นที่มากนัก ขอให้การรับรองดูแลและอำนวยความสะดวกเป็นไปตามความเหมาะสม
 •  แนะนำให้ผู้บริหารและข้าราชการอ่านหนังสือ เรื่อง “ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21” ของ Thomas Piketty นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหลายด้าน อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำ, เครื่องมือทางการศึกษา เป็นต้น

• ประเด็นหารือในที่ประชุมองค์กรหลัก
 •  การงดรับของขวัญปีใหม่ (No Gift Policy) จากบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ขอเพียงส่งการ์ดอวยพรก็เพียงพอแล้ว รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. ก็ไม่ควรรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นกัน หากจะรับขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมและคำนึงถึงมูลค่าตามกฎหมายกำหนดด้วย

   
 •  การจัดงานปีใหม่ของ ศธ. จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยจะมีพิธีสงฆ์และการจับสลากของขวัญ
 •  ศธ.เตรียมระบบ Hi-speed Internet ที่มีความเสถียร เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2561 ให้กับครูและนักเรียนทุกคนในทุกโรงเรียน โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดของแต่ละจังหวัดและภาค ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค  จำเป็นต้องมีข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ หลังจากนี้ ผู้บริหาร ศธ. จะลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างจริงจัง
 •  การบูรณะปรับปรุงอาคารราชวัลลภ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประสานงาน ขณะนี้การบูรณะปรับปรุงใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และคาดว่าจะมีพิธีเปิดอาคารราชวัลลภอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนโฉมกระทรวงด้วยความงดงามของชาวกระทรวงศึกษาธิการทุกคน
 •  การเสนอปรับแก้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และ 2) คณะกรรมการด้านการบริหารบุคคล ขณะนี้ได้เสนอเรื่องแก้ไขต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว เพื่อมุ่งหวังที่จะทำให้การเคลื่อนไหวและความขัดแย้งต่าง ๆ ยุติลง
 •  การจัดตั้งเขตการศึกษาพิเศษ ย้ำอีกครั้งว่าจะไม่มีการใช้ ม. 44 สำหรับเรื่องนี้อย่างแน่นอน หากจะมีการจัดตั้งก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายปกติ

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม