หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

7 กลุ่มสาขา ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


title

รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยาน และกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำหนดแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ใน 7 กลุ่มสาขาอาชีพ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีศักยภาพก้าวสู่ Thailand 4.0
         วันนี้ (8 ธันวาคม 2560) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
          ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนากำลังคนด้านช่างอากาศยาน ตามที่คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาช่างซ่อมบำรุงอากาศยานได้เสนอ ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนช่างอากาศยาน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรช่างอากาศยานให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด ICAO (2) ยุทธศาสตร์การจัดสรรครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูผู้สอนช่างอากาศยาน และ (4) ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานเพื่อรองรับผู้ที่จบการศึกษาและนโยบายรัฐบาลในการลงทุนอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ดังกล่าว ได้กำหนดเป็นแผนแม่บทและแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาช่างอากาศยาน โดยมอบหมายให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการของบประมาณตามแผนแม่บทไปยังสำนักงบประมาณต่อไป
            นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำหนดแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ใน 7 กลุ่มสาขาอาชีพ ประกอบด้วย (1) กลุ่มสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน (2) กลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์บริการ (3) กลุ่มสาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (4) กลุ่มสาขาอาชีพดิจิทัล (5) กลุ่มสาขาอาชีพอาหารและเกษตร (6) กลุ่มสาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์พลังงานและพลังงานทดแทน และ (7) กลุ่มสาขาอาชีพแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ยางพารา ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีศักยภาพรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เข้าสู่ Thailand 4.0


ที่มา ; เว็บ รัฐบาลไทย

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม