หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันครู ปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 12/2561ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันครู ปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”


วันนี้ (11 มกราคม 2561) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา แถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวถึงความสำคัญในการจัดงานวันครูปีนี้ จะเห็นได้ว่ารูปแบบงานที่เลือก หรือแม้แต่คำว่า "เฉลิมรัชสมัย" ที่ใช้เป็นหลักในการจัดงาน ตลอดจนคำขวัญวันครูของนายกรัฐมนตรี ล้วนมีความเชื่อมโยงกันที่อยากชี้ให้เห็น ได้แก่
     1) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสให้เราดำเนินตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงวางรากฐานเกี่ยวกับการศึกษาไว้อย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงต่อยอดเพิ่มเติมในด้านของเป้าหมายการศึกษา เริ่มจากการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และสุดท้ายที่สำคัญคือการเป็นพลเมืองที่ดี จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 ด้านนั้นล้วนเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น       นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงย้ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมุ่งพัฒนาเพื่อท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพครูให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เลือกแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมรัชสมัยมาจัดงานครั้งนี้
   2) จากคำขวัญวันครูของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ (Gates Foundation) พบว่าภายใน 15 นาทีที่ครูปรากฏตัวในชั้นเรียน เด็กจะรู้ทันทีว่าครูคนนี้เป็นครูที่ดีหรือไม่ เป็นศรัทธาที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ เด็กสามารถสัมผัสได้ว่าครูมีความเป็นมืออาชีพ เตรียมตัวมาดีหรือไม่
ด้วยสองประเด็นดังกล่าว จึงเป็นแนวทางหลักในการจัดงานวันครูปีนี้ ขณะที่นโยบายรัฐบาลปัจจุบันได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อครู ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ้านพักครูทั้งหมด การฝึกอบรมครูโดยให้ครูเลือกหลักสูตรได้เอง การลดขั้นตอนการประเมินวิทยฐานะ จะเห็นได้ว่าครูยุคนี้ได้อยู่ใน "ห้องเรียน" มากขึ้นจริง ๆ
อีกประเด็นสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ คือ การเข้ามาของเทคโนโลยีที่สามารถเรียนผ่านสื่อออนไลน์ได้ อาจทำให้ครูไม่มีความจำเป็นแล้ว แต่ไม่จริง เพราะครูทำในสิ่งที่สื่อออนไลน์ทำไม่ได้ เช่น ประเมินความอยากเรียนรู้ของเด็ก การสอนให้เด็กเป็นคนดี การสื่อสารระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ ซึ่งเรื่องเหล่านี้สื่อออนไลน์ไม่สามารถสู้กับครูได้ และตนเชื่อว่า “ยิ่งโลกพัฒนาไปไกล เรายิ่งขาดครูไม่ได้”
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีการรับครูโครงการ "ครูคืนถิ่น" เข้ามาในระบบราชการปีละประมาณ 5,000 คน และยังคงต้องการได้เพิ่ม เนื่องจากคนท้องถิ่นก็จะรักท้องถิ่นตนเอง ดังนั้น กระทรวงจะหาแนวทางที่จะรับครูคืนถิ่นเข้ามาเพิ่มเติมอย่างเป็นธรรม โดยจะเริ่มต้นในปี 2561 นี้
โอกาสนี้ นพ.ธีระเกียรติ ได้ฝากให้ทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของครูในโอกาสวันครูที่จะถึงนี้ รวมถึงครูที่ไม่ได้สอนเราในโรงเรียน รวมทั้งพ่อแม่ หรือแม้แต่ผู้ให้ความรู้ด้านอื่น ๆ นอกห้องเรียนด้วย
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานวันครูในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 62 แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม โดยกำหนดจัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
ส่วนกลาง - จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2561 บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และบริเวณโดยรอบหอประชุมคุรุสภา กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทางศาสนา พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และพิธีที่สำคัญคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คารวะครูผู้สอนซึ่งเป็นครูสมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร. ได้แก่ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และ พล.ท.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์ จากนั้นมีการมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ตลอดจนมีปาฐกถาเรื่อง “ครูดี...พลังแห่งแผ่นดิน” โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และในวันที่ 17 มกราคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560 และการเสวนาทางวิชาการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนเพื่ออนาคตของประเทศไทย
ส่วนภูมิภาค - มีการจัดงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ โดยเน้นการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู อาทิ รณรงค์ให้ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญาและชุมชน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมจิตอาสา ให้สถานศึกษาทุกแห่งกำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา จัดชุมนุมครูเพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน แสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพและการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ และกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก เป็นต้น

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานวันครูในปีนี้มีกิจกรรมพิเศษกว่าปีที่ผ่านผ่านมา และมีการประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลระดับประเทศที่สำคัญในวันครู เช่น การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี 2561 รางวัลคุรุสภาประจำปี 2560 และปีนี้คุรุสภาได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นวันที่ 17 มกราคม 2561
สำหรับกิจกรรมงานวันครูในส่วนกลาง เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา โดยนำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันครู 2561 และวันอังคารที่ 9 มกราคม รมว.ศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้นำนักเรียน นักศึกษา และศิลปิน มอบดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันครูให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันครูในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2561
กระทรวงศึกษาธิการจึงเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การส่งบัตรคารวะครูออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th การร่วมระลึกถึงพระคุณครู โดยแชร์ความรู้สึกดี ๆ ต่อครู ผ่านทางเฟจบุ๊คแฟนเพจ “วันครู” การดาวน์โหลดไลน์สติ๊กเกอร์เนื่องในโอกาสวันครู การรับชมถ่ายทอดสดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม