หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

ศธ.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 9 คณะ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 21/2561
ศธ.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 9 คณะ

รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสภาการศึกษา ตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 9 คณะ เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ของสภาการศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันนโยบาย แผน กฎหมาย และยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างบังเกิดผล
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561  ตนได้ลงนามในคำสั่งสภาการศึกษา ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เนื่องจากคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาชุดเดิมได้หมดวาระไปในคราวเดียวกับคณะกรรมการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 ซึ่งที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านต่าง ๆ จำนวน 9 คณะ ดังนี้
  • คณะที่ 1 ด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ โดย พล.อ.พหล สง่าเนตร เป็นประธาน
  • คณะที่ 2 ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด โดย รศ.บัณฑิต ทิพากร เป็นประธาน
  • คณะที่ 3 ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา โดยนายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงษ์ เป็นประธาน
  • คณะที่ 4 ด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดย ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว เป็นประธาน
  • คณะที่ 5 ด้านการประเมินผลการศึกษา โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นประธาน
  • คณะที่ 6 ด้านกฎหมายการศึกษา โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน
  • คณะที่ 7 ด้านการวิจัยการศึกษา โดย ศาสตราจารย์อุทัย ดุลยเกษม เป็นประธาน
  • คณะที่ 8 ด้านบทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อการศึกษา โดยนายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ เป็นประธาน
  • คณะที่ 9 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญา โดยพระพรหมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) เป็นประธาน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง 9 คณะ มีอำนาจหน้าที่พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสภาการศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันนโยบาย แผน กฎหมาย และยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างบังเกิดผล
   
  
  
   
  
  
  
  
  
 
 
ที่มา ; เว็บ 

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม