หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2562

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) (เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2562

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ซึ่งได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ มาแล้ว 2 ครั้ง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานหลักในกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มองค์กรครูใน 4 ภูมิภาค เป็นต้น โดยผลการรับฟังความคิดเห็น มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในประเด็นต่าง ๆ

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ เปิดกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน แต่ขอให้คำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา และประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ หากนำผลมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยไปในทางที่ดีขึ้น ก็ควรจะเปลี่ยน แต่หากเปลี่ยนแปลงแล้วมีข้อขัดแย้ง หรือช่วยพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ก็จำเป็นต้องพิจารณาตามเนื้อผ้า ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการประชาพิจารณ์ให้แล้วเสร็จในอีก 2 เดือนข้างหน้า

สำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นั้น หลังจากประกาศใช้มาระยะหนึ่งก็พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในหลายส่วน จึงได้มีการเสนอให้มีการปรับปรุงแผนดังกล่าว เพื่อให้สอดรับกับสภาวะการศึกษาไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายบริบท และนำแผนการศึกษาแห่งชาติมาใช้เป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา  ตลอดจนใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับคนทุกช่วงวัย ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภาการศึกษาไปพิจารณารายละเอียดต่อไป  

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการศึกษาดูงานของกรรมการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครพนม โดยได้จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ซึ่งผลที่ได้จาการลงพื้นที่พบว่ายังมีปัญหาด้านผู้เรียน ครูผู้สอน งบประมาณ และผู้ปกครอง อาทิ มีผู้เรียนหลุดจากการศึกษาในระบบ ขาดครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน งบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ยังไม่เพียงพอ เป็นต้น 
ที่มา ; เว็บ  กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม