หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

รางวัลพระพฤหัสบดี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) 
(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


 รางวัลพระพฤหัสบดี
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล "พระพฤหัสบดี" และ "ปิยชนน์ คนการศึกษา" แก่ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา จำนวน 768 คน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา" (สกสค.) ครบรอบ 16 ปี ณ หอประชุมคุรุสภารมว.ศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า พิธีมอบรางวัล "พระพฤหัสบดี" และรางวัล "ปิยชนน์ คนการศึกษา" เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตอบแทนความดีที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สร้างขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้เกิดการแบ่งปัน (Share) สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่ทำให้ทุกท่านได้รับรางวัลครั้งนี้ ไปสู่เพื่อนครูและสังคมครูร่วมกัน นั่นคือโจทย์สำคัญ ที่นอกจากจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ยังช่วยสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ครูด้วยกันเอง ในโรงเรียน และสังคมของเรา
ดังนั้น ในฐานะที่ครูคือ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีความแข็งแรงที่สุด เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอีก 10-20 ปีข้างหน้า ให้สามารถเผชิญกับกระแสการแข่งขันที่เข้มข้น ดุเดือด และรวดเร็วได้ ขอให้ครูมีความกล้าคิดสิ่งใหม่ และมีความมั่นใจในการทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างความรู้กับนักเรียน ส่วนผู้บริหารก็ต้องเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น ที่จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ หรือ “ต่อยอด” สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการมีอยู่ไปสู่แนวทางการทำงานใหม่ ๆ ซึ่งเชื่อว่าบางเรื่องอาจจะยากหรือเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ต้องทำ เพราะประเทศไทยไม่มีทางเลือกที่จะมีการศึกษาที่อ่อนแออีกต่อไป 

โดยเฉพาะเรื่องของความรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมมาก ทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสารภาษาต่างประเทศและภาษาประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน วิธีเรียนวิธีสอน ที่มีมากกว่าการท่องจำ แต่ครูต้องทำให้เด็กควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเป็น “ทักษะ” ติดตัวเด็กไปในอนาคต เพื่อให้มีความพร้อม มีความยืดหยุ่นและปรับตัวรองรับการแข่งขันบนเวทีโลกที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วได้ และที่สำคัญคือ ประเทศต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน ที่จะเป็นผู้ผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดเท่าที่ศักยภาพประเทศจะเอื้อให้เป็นได้ ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

ท้ายสุดนี้ ขอครูทุกคนร่วมสร้างเด็ก ๆ ให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์การศึกษาหน้าใหม่ร่วมกัน ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงาน การประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับเด็กและวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะหมดเวลาของการส่งกระดาษและทฤษฎีแล้ว รวมไปถึงเรื่องครูธุรการและภารโรงด้วย ที่จะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับการขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่มา ; เว็บ  กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม