หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สิงห์ทองผงาด!! 'กฤษฎา' นั่งปลัด มท. เล็งสานนโยบาย รบ.ลดขัดแย้ง

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-รัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)


สิงห์ทองผงาด!! 'กฤษฎา' นั่งปลัด มท. เล็งสานนโยบาย รบ.ลดขัดแย้งครม.เห็นชอบแต่งตั้ง 9 ขรก.ระดับสูงมหาดไทย "กฤษฎา บุญราช" นั่งปลัด "อภินันท์" ได้เก้าอี้อธิบดีที่ดิน ด้าน "กฤษฎา" เผยรู้สึกยินดี ทำงานรับใช้บ้านเมือง ลุยแก้ภัยแล้ง พร้อมสานงานนโยบายรัฐบาลสร้างปรองดอง เล็งปรับโครงสร้างสำนักปลัดฯ หนุนการทำงานในพื้นที่...
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. มีรายงานว่า ที่ประชุม ครม.ได้ให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เสนอประกอบด้วย 1. นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมการปกครอง 3. นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 5. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมที่ดิน 6. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผวจ.นราธิวาส เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 7. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผวจ.ชัยนาท เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 8. นายประทีป กีรติเลขา ผวจ.อุบลราชธานี เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ 9. นายชยพล ธิติศักดิ์ ผวจ.นครสวรรค์ เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าว นายกฤษฎา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย "ไทยรัฐออนไลน์" ว่า รู้สึกยินดี ที่ได้ทำงานรับใช้ชาติบ้านเมือง ซึ่งเป็นภาระที่ค่อนข้างกว้าง รับผิดชอบมากมาย ตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงชาวบ้านทั่วไป ส่วนตัวนั้นพร้อมทำงานทันที
สำหรับแนวทางการทำงานในอีก 2 เดือนข้างหน้านั้น ยืนยันจะสานงานต่อจากนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คนปัจจุบัน โดยหลักๆ จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทั่วไปที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้ง และสานต่อนโยบายที่รัฐบาลกำหนด อาทิ การสร้างความปรองดอง ลดความขัดแย้ง เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังต้องการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้มีระบบและประสิทธิภาพ สามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการทำงานตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในทุกๆ พื้นที่
สำหรับประวัตินายกฤษฎา บุญราช ปัจจุบันอายุ 58 ปี พื้นเพเป็นชาว อ.บางคล้า จ.ฉะเทริงเทรา จบการศึกษาปริญญาตรี 2 ใบ ใบแรกจบการศึกษาจาก ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2521 ใบที่ 2 จบการศึกษาจาก นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 จากนั้นได้ศึกษาในระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2536
เริ่มต้นการทำงาน เมื่อ พ.ศ. 2522 รับราชการที่ศูนย์รับผู้อพยพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อ.เชียงของ จ.เชียงราย พ.ศ. 2529 มีโอกาสได้มาดำรงตำแหน่งเลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา) และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคง จากนั้นย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา, อำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย, อ.ดอยเต่า อ.แม่อาย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่, อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง, อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ต่อมา พ.ศ. 2549 ย้ายมาเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครองจังหวัดชายแดนใต้ ก่อนจะรับหน้าที่เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เมื่อ พ.ศ. 2554 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวดสงขลา กระทั่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง.

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม