หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ของซีมีโอ (SPAFA)

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

              ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 229/2558
 ตรวจเยี่ยมศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์
ของซีมีโอ (SPAFA)

 ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (สปาฟา) - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประธานสภาซีเมค) ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ขององค์การซีมีโอ : สปาฟา (SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts : SPAFA) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 โดยมี ม.ร.ว. รุจยา อาภากร ผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอ สปาฟา รวมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า "สปาฟา" (www.seameo-spafa.org) เป็น 1 ใน 15 ศูนย์ภูมิภาคขององค์การซีมีโอ และเป็นศูนย์ภูมิภาคแห่งแรกที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ภายหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาซีเมค เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา*
ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ ถ.ศรีอยุธยา ด้านหลังหอสมุดแห่งชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2521 ต่อมาที่ประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 ได้มีมติให้เปลี่ยนสถานภาพของสปาฟา จากโครงการภูมิภาค เป็นศูนย์ภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2530 เป็นต้นไป โดยมีศูนย์ตั้งอยู่ในประเทศไทย และรัฐบาลไทย
เป็นเจ้าภาพศูนย์ภูมิภาคแห่งนี้
บทบาทสำคัญของศูนย์สปาฟา คือ การจัดฝึกอบรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อส่งเสริมการศึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อคิดเห็นทางด้านศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดีของประเทศในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์เอกสารในสาขาวิชาดังกล่าว เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้ที่สนใจ ตลอดจนจัดทำวารสาร และจัดพิมพ์เอกสารวิชาการออกเผยแพร่ด้วย
ที่ผ่านมาศูนย์สปาฟาได้ดำเนินการส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์งานด้านศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี แม้จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและมีบุคลากรไม่มากนัก แต่ก็เชื่อว่าแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เป็นแผนงานที่ดี ประกอบกับลักษณะงานของศูนย์น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปและจิตอาสาจากภาคเอกชนที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้
จึงขอให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อขยายการรับรู้การดำเนินงานของศูนย์ให้กว้างขวางมากขึ้น อาทิ การจัดทำเว็บไซต์ 2-3 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ฯลฯ การจัดกิจกรรมในโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน การขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกซีมีโอ การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ต่างๆ เช่น ความเชื่อเรื่องข้าวของประเทศต่างๆ เป็นต้น
 
 
 โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมห้องสมุดดิจิทัลของศูนย์สปาฟา และนิทรรศการต่างๆ อาทิ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานมอญ การจัดทำสื่อ เป็นต้น

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


    คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม