หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ศธ.มอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 500/2559
ศธ.มอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559

จังหวัดปัตตานี - นายอดินันท์ ปากบารา ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายอดินันท์ ปากบารา กล่าวว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งใจจะเดินทางมาเป็นประธานในครั้งนี้ แต่ติดภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน อาจใช้เวลาในการเดินทางมาอำเภอโคกโพธิ์เป็นเวลานาน จึงไม่ต้องการให้นักเรียนและผู้ปกครองต้องเสียเวลารอในการรับมอบทุนในครั้งนี้ จึงได้กำชับให้ดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้
เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจนไม่อาจประเมินได้ ทั้งนี้ ด้วยความสูญเสียดังกล่าวของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ยังส่งผลให้ทายาทที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนได้รับผลกระทบตามมา วันนี้จึงเป็นวันสำคัญและอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งลูกหลานของเราได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก แต่การสูญเสียก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณ์ความสูญเสีย รัฐบาลได้เห็นความสำคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้านการศึกษา จึงมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรีให้กับทายาทของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยที่กระทรวงศึกษาธิการหวังว่านักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองจะได้นำเงินทุนการศึกษาดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังมีโครงการเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดังเช่น การไปเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิต การดูแลและเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ซึ่งมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่ของ ศธ.ส่วนหน้า และเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด ซึ่งหากมีข้อขัดข้อง หรืออุปสรรคใด ขอให้แจ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ.ส่วนหน้าได้ เพื่อจะได้ดูแล และให้กำลังใจกับทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำรงชีวิตต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย
ขอขอบคุณหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด  คณะดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านกระบวนการจัดการทุนการศึกษา ตลอดจน ครู และผู้ปกครองที่ได้นำพาให้เด็กได้มารับมอบทุนการศึกษาในวันนี้ ขออำนวยพรให้ นักเรียน นักศึกษา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่ออนาคตที่ดีของตนเองและครอบครัว ขอฝากผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา โปรดเสียสละกำลังกาย กำลังใจเพื่อช่วยเหลือทายาทที่ได้รับผลกระทบฯ ให้บรรลุความสุขและความสำเร็จทางการศึกษาอย่างดียิ่ง

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 กล่าวรายงานถึงการมอบทุนในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องมาจากการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 อนุมัติในหลักการให้ความช่วยเหลือ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันมีทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง จำนวน 6,577  ราย
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือในด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับทุนมีความเข้าใจและรับรู้ถึงความเอาใจใส่ของกระทรวงศึกษาธิการในด้านการศึกษาของนักเรียน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนซึ่งเป็นทายาทของผู้ได้รับผลกระทบ ในโอกาสที่ได้มาพบกัน
โดยกิจกรรมที่สำคัญ เป็นการดำเนินการมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
  • วันที่ ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2 จำนวน 150 คน
  • วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ปัตตานี เขต 3 จำนวน 104 คน

 
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ
และการเยี่ยมเยียนครอบครัว
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความเป็นมา
นับจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบฯดังกล่าว โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 โดยมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายภารกิจในดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ กรณีที่เสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัส โดยให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบฯให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการให้ทุนการศึกษาจะเริ่มให้นับแต่ทายาทเข้ารับการศึกษาไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศและมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือทุนการศึกษา
เป็นทายาทของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน กรณีเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส และทุพพลภาพ
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ 3 ฝ่ายในพื้นที่ที่เกิดเหตุ (ปกครอง, ทหาร, ตำรวจ) เป็นผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ และมีรายชื่อที่ ผอ. สพป. ลงนามกำกับจัดส่งมายัง สป.
ทายาทของผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือทุนการศึกษา อยู่ในระหว่างการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ  ให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/กศน.  5,000 บาท/ปี
- อนุบาล/ประถมศึกษา  6,000 บาท/ปี
- มัธยมศึกษาตอนต้น,ตอนปลาย/ปวช.  10,000 บาท/ปี
- อุดมศึกษา/ปวส.  20,000 บาท/ปี
* สำหรับการศึกษาสายศาสนาควบคู่สามัญ สายสามัญหรือระดับการศึกษาอื่น ให้เทียบได้กับระดับการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
งบประมาณการช่วยเหลือทุนการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณรายจ่ายประจำปีกระทรวงศึกษาธิการ งบเงินอุดหนุนทุนการศึกษาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 94,162,000  บาท
เป้าหมาย นักเรียนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง จำนวน 1,471 คน จำแนกดังนี้

ที่
สถานที่มอบทุน
จำนวน
นักเรียนทุน
กำหนดการ
ที่มอบทุน
1
สพป.นราธิวาส เขต 1
692

26-28 
ธ.ค.2559
2
สพป.นราธิวาส เขต 2
-
3
สพป.นราธิวาส เขต 3
79
4
สพป.ปัตตานี เขต 1
-
-
5
สพป.ปัตตานี เขต 2
150
ธ.ค.2559
6
สพป.ปัตตานี เขต 3
104
ธ.ค.2559
7
สพป.ยะลา เขต 1
177

20-22 
ธ.ค.2559
8
สพป.ยะลา เขต 2
164
9
สพป.ยะลา เขต 3
55
10
สพป.สงขลา เขต 2
14
10-11 ม.ค.2560
11
สพป.สงขลา เขต 3
36
รวม
1,471 คน
 
ผู้รับผิดชอบ  สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา ; เว็บ    สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม