หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มหกรรมวิชาการ TJ-SIF 2016

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 516/2559มหกรรมวิชาการ TJ-SIF 2016

จังหวัดชลบุรี - ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมวิชาการ Thailand-Japan Student ICT Fair 2016 (TJ-SIF 2016)" ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Seeding Innovation through Fostering Thailand-Japan Youth Friendship โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00น. ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวในนามของกระทรวงศึกษาธิการว่า ขอแสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รวมทั้งสถานประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวิชาการ Thailand-Japan Student ICT Fair 2016 ในครั้งนี้
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน กระทรวงศึกษาธิการไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศญี่ปุ่นในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การแลกเปลี่ยนนักเรียน, การแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ, การฝึกอบรมครู, การวิจัย ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย ที่จะช่วยผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 ต่อไป กระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกันต่อไป
สำหรับการจัดงานมหกรรมวิชาการในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ICT ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ และโรงเรียนจากพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตลอดจนโรงเรียนชั้นนำอื่น ๆ ของไทย รวมทั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ (Super Science High Schools) ของประเทศญี่ปุ่น 11 แห่ง ซึ่งจัดขั้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ ICT อุปกรณ์ดิจิทัล หุ่นยนต์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการแสดงนิทรรศการอุปกรณ์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของบริษัท Fujitsu ประเทศไทย และ National Institute of Information and Communications Technology of Japan โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วม ดังนี้

สถานศึกษาในประเทศไทย
1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
13. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
14. โรงเรียนกำเนิดวิทย์
15. โรงเรียนจิตรลดา
16. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
17. โรงเรียนจ่านกร้อง
18. โรงเรียนสตรีอ่างทอง
19. โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
20. โรงเรียนสตึก
21. โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
22. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
23. โรงเรียนชลกันยานุกูล
24. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
25. โรงเรียนสตรีทุ่งสง
26. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
27. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
28. โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
สถานศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น
1. Seishin Gakuen Junior and Senior High School
2. Hokkaido Sapporo Kaisei High School
3. Tennoji Senior High School Attached to Osaka Kyoiku University
4. Incorporated School Ichikawa Gakuen Ichikawa Senior and Junior High School
5. Bunkyo Gakuin University Girl's Senior High School
6. Nara Prefectural Seisho High School
7. Meiji University Senior High School
8. Tokai University Takanawadai Senior High School
9. Miyagi prefectural Furukawa Reimei Junior and Senior High School
10. Shizuoka Kita Junior and Senior High School
11. Kyoto Municipal Horikawa Senior High School
การจัดงานมหกรรมวิชาการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการภาคเอกชนชั้นนำ ได้แก่
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. มหาวิทยาลัยบูรพา
5. Japan International Cooperation Agency
6. The Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
7. Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
8. Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.
9. Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd.
10. Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
11. National Institute of Information and Communications Technology

สำหรับผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ Mr.Shiro Terashima เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี, ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน), ผู้บริหารและผู้แทนจากภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนทั้งชาวไทยและญี่ปุ่น เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม