หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2566

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรี 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,มหาวชิราลงกรณ,โปรดเกล้าฯ,แต่งตั้งองคมนตรี,พล.อ.ดาว์พงษ์,พล.อ.ธีรชัย,พล.อ.ไพบูลย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรี 10 ราย เผยมีคนใหม่ 3 ราย คือ พล.อ.ดาว์พงษ์,พล.อ.ธีรชัย และพล.อ.ไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรี ให้ประกาศว่า โดยที่คณะองคมนตรีได้กราบบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีและทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรี 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตร ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดังต่อไปนี้ 

1.พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
2.นายเกษม วัฒนชัย 
3.นายพลากร สุวรรณรัฐ 
4.นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 
5.นายศุภชัย ภู่งาม 
6.นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ 
7.พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข 
8.พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
9.พลเอกธีรชัย นาควานิช 
10.พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา 

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 

ทั้งนี้ องคมนตรีใหม่ 3 ราย ประกอบด้วย 1. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรองผบ.ทบ., อดีตรมว.ทรัพยากรฯ และรมว.ศึกษา, 2. พลเอกธีรชัย นาควานิช อดีตผบ.ทบ., และ3. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา อดีแม่ทัพภาคที่1 และรมว.ยุติธรรม

วันนี้ (6 ธ.ค.) ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่คณะองคมนตรีได้กราบบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีและทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีแล้วนั้น
-พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
เคยดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาค 2 ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรีคนที่ 24 และดำรงตำแหน่งองคมนตรีในปัจจุบัน โดยการแต่งตั้งล่าสุดถือเป็นครั้งที่ 3 หลังจากเคยได้รับการแต่งตั้งในปี 2546 และ 2551
-นายเกษม วัฒนชัย
เคยดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2544-ปัจจุบัน
-นายพลากร สุวรรณรัฐ
เคยดำรงตำแหน่ง ผอ.ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และปัตตานี ประธานกรรมการ กฟผ.และ กฟน.และดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2544-ปัจจุบัน
-นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
เคยดำรงตำแหน่ง ประธานสมาคมกฎหมายอาเซียน ประธานศาลอุทธรณ์และประธานศาลฎีกา กรรมการกฤษฎีกา และดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน
-นายศุภชัย ภู่งาม
เคยดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกาในปี 2547 ซึ่งเป็นผู้นำคณะผู้พิพากษาเข้ารับพระราชกระแสรับสั่งให้ตุลาการศาลยุติธรรมช่วยแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองในช่วงกลางปี 2548 และดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน
-นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
เคยดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกาในปี 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ และดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน
-พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 เคยดำรงตำแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศของไทย และอดีตรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) คนที่ 1 เคยทำงานในมูลนิธิรักษ์เมืองไทย และมูลนิธิรัฐบุรุษของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน

-พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12 และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนหน้า เคยดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารบก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-พลเอกธีรชัย นาควานิช
นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25 เคยดำรงตำแหน่ง ราชองครักษ์พิเศษ ตุลาการศาลทหารสูงสุด ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค กรรมการการไฟฟ้านครหลวง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการทหารบก และอดีตเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

-พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 (ตท.15) และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก่อนหน้า เคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, แม่ทัพภาคที่ 1, อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และอดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ที่มา ; เว็บ    http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/730529


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม