หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

"การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 501/2559ปาฐกถาพิเศษ "การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0"

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 41st National and 5th International Graduate Research Conference) พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0” โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา, นักวิชาการ, นักวิจัย ตลอดจนผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 600 คน เข้าร่วมการประชุม
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศให้เป็น Thailand 4.0 ทำให้เราต้องตีความและทำความเข้าใจก่อนว่า Thailand 4.0 คืออะไร เพราะหากเราไม่เข้าใจความหมายของคำว่า Thailand 4.0 ก็จะทำให้คำนี้กลายเป็นนามธรรมและไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติใด ๆ ได้
Thailand 4.0 ในแง่มุมของการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาประเทศโดยใช้นวัตกรรม (Innovation) ที่เน้นประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการทำงาน เช่น การใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์หรือการใช้แรงงานให้น้อยลงเพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องระวังการนำคำว่านวัตกรรมมาใช้ เพราะหลายคนยังสับสนว่านวัตกรรม คือ Creative หรือ Artistic แต่ความจริงแล้วสิ่งที่เป็นนวัตกรรมต้องสามารถนำมาทำการค้าหรือนำมาทำธุรกิจที่มีผลกำไรได้ (Commercialise) ซึ่งประเทศที่ทันสมัยจะใช้แนวทางดังกล่าวในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยคำว่า Thailand 4.0 เป็นคำที่ติดตลาดแล้ว หากเราเข้าใจความหมายของคำนี้ก็จะทำให้เห็นภาพการพัฒนาได้ชัดเจนขึ้น
ในส่วนของการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 นั้น ที่ผ่านมามีข้อมูลว่าประเทศไทยลงทุนด้านการวิจัยน้อยมากและยังขาดแคลนนักวิจัย ทำให้ต้องเร่งสร้างนักวิจัย ด้วยการส่งนักศึกษาและนักวิจัยไปศึกษาต่อในต่างประเทศจำนวนมาก แต่เมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาและนักวิจัยเหล่านี้ไม่ได้กลับมาเป็นนักวิจัยเต็มตัว นักวิจัยดังกล่าวจึงไม่ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ที่เน้นนวัตกรรม อีกทั้งนักวิจัยแบบ Thailand 4.0 คือ นักประดิษฐ์ เพราะงานวิจัยบางชิ้นอาจทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้ แต่ไม่อาจตอบโจทย์ Thailand 4.0 ได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ การวิจัยมีทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งสิ่งสำคัญของการวิจัยคือต้องมีเงินลงทุน อีกทั้งข้อมูลสถิติงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่างานวิจัยที่ทำให้เกิดนวัตกรรม มักจะเกิดขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหรือมีคนที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนมาก ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนรายใหญ่ ดังนั้น งานวิจัยที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมได้ มหาวิทยาลัยและภาคเอกชนต้องหารือร่วมกันตั้งแต่แรก เพื่อให้ได้แนวทางการสร้างนวัตกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา ; เว็บ    สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม