หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

ศธ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ครั้งที่ 1/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ

ข่าวที่ 84/2561ศธ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ครั้งที่ 1/2561

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารทุกสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ แต่กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ได้มีการประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และวิทยากรระดับจังหวัดกว่า 2,800 คน
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 428/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยกำหนดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็น คณะ คือ "คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนฯ" มี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน และ ปลัด ศธ. เป็นเลขานุการ และ "คณะกรรมการนโยบายและแผนการขับเคลื่อนฯ" มี รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานกรรมการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นเลขานุการ
ผลการประชุมครั้งนี้
  • ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ความคืบหน้า ความเชื่อมโยง Road Map ของการดำเนินงานตามนโยบายไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก รวมทั้งได้รับฟังการนำเสนอตัวอย่างโครงการสำคัญ ๆ ของทุกส่วนราชการใน ศธ. ที่สอดรับกับหลักการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
  • ให้ทุกองค์กรหลักกลับไปทบทวนแผนการทำงานที่สอดคล้องรองรับกับกรอบงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  เพื่อต้องการให้ทุกหน่วยงานได้วิเคราะห์ภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทำงานเชิงบูรณาการ ให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ซึ่งจากการรับฟังข้อมูลที่ประชุมครั้งนี้มีหลายโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายแล้ว แต่หลายโครงการอาจคลาดเคลื่อนไปบ้าง จึงขอให้ทุกองค์กรหลักกลับไปทบทวนแผนการทำงานที่สอดคล้องรองรับกับกรอบงานทั้ง 10 เรื่องตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยเน้นหลักการ "วิเคราะห์ซ้ำ ทบทวนให้ครบถ้วน" ว่าแต่ละหน่วยงานเกี่ยวข้องอย่างไรต่อการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นลงไปถึงระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ไปจนถึงหมู่บ้านกว่า 85,000 แห่งทั่วประเทศ โดยขอให้ลองนึกภาพว่ามีหน่วยงานหรือสถานศึกษากระจายอยู่ทุกหย่อมหญ้าทั่วประเทศ จะดำเนินการอย่างไรให้ประชาชนเข้าถึงโครงการเหล่านั้นของ ศธ.ได้
  •  บุคลากรที่เป็นตัวแทนของ ศธ.ในพื้นที่  ซึ่งส่วนมากเป็นครู กศน. ให้ถือเป็นตัวแทนของ ศธ. โดยตรงและเป็นแกนหลักในการประสานงานระดับพื้นที่ โดยครูเหล่านี้สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในระดับตำบลได้ และสามารถดึงผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรหลักอื่นเข้าไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการทำงานได้
  •  มอบ สำนักงาน กศน. ให้จัดประชุมทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทบทวนงาน รวมทั้งการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก การรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้ง 4 ภูมิภาค ในช่วงเดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยหลักสูตรการประชุมควรมีเรื่องของเนื้อหาสาระ ชุดความรู้ กระบวนการ รวมทั้งเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในระดับชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อให้ครู กศน.และทีมขับเคลื่อนฯ มีแนวทางการทำงานให้ประชาชนเข้าใจชุดความรู้ของ ศธ.ที่จะผลิตเผยแพร่ อันจะส่งผลถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนต่อไป
  • มอบผู้ตรวจราชการ ศธ. (นายพิธาน พื้นทอง) เป็นหัวหน้าคณะทำงานการจัดทำ "ชุดความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบประโยชน์จากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ ศธ. โดยคณะทำงานมาจากผู้อำนวยการสำนักด้านแผนและยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์รวบรวมเรื่องต่าง ๆ มาจัดทำชุดความรู้ ที่อาจเป็น DVD หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อแจกในชุมชนได้ ทั้งเรื่องที่เหมือนกันทั่วประเทศ เช่น โครงการเรียนฟรี 15 ปีฯ หรือในส่วนที่มีบริบทต่างกันในแต่ละภาค เช่น ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จะมีเรื่อง รร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ
โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม