หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ

ข่าวที่ 82/2561
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้แทนองค์กรหลัก อนุกรรมการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีผลการประชุมที่สำคัญโดยสรุปดังนี้
● มอบหมายงานคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มอบหมายงานตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จำนวน 4 คณะ เพื่อให้งานเกิดความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
     1. คณะอนุกรรมการอำนวยการ มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นเลขานุการ
    2. คณะอนุกรรมการดำเนินงาน มีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นเลขานุการ
    3. คณะอนุกรรมการจัดงาน มีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ สอศ. เป็นประธานอนุกรรมการ และนายวิชัย หาญพลาชัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นเลขานุการ
    4. คณะอนุกรรมการประสานงานการดำเนินงาน มีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานอนุกรรมการ และ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และ 9 เป็นเลขานุการ

● เห็นชอบการจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวะ ภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC
ที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดการจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่ EEC ในวันที่ 8-9 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังนี้
  • วันที่ 8 เมษายน 2561 จะมีการเจรจาธุรกิจความร่วมมือต่อยอดผลงานที่ได้รับรางวัล ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับภาคธุรกิจ สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับภาคและระดับประเทศในปี 2559 และ 2560 ตลอดจนผลงานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ จำนวนรวมกว่า 100 ผลงาน
  • วันที่ 9 เมษายน 2561 พิธีเปิดโดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ และการประชุมเจรจาแสดงความจำนงในการช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่
       - เจรจาซื้อสิ่งประดิษฐ์ หรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ หากใช้ประโยชน์ได้
       - หากสิ่งประดิษฐ์ยังไม่ถูกลักษณะการใช้ประโยชน์อาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้นักศึกษาดำเนินการเพิ่มและซื้อสิ่งประดิษฐ์นั้น
       - ให้โจทย์สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาในการนำไปสร้าง ผลิต เพื่อให้ภาคเอกชนรับซื้อต่อไป
       - ให้คำแนะนำการประกอบสิ่งประดิษฐ์เป็นธุรกิจต่อไป ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการภาคธุรกิจยืนยันที่จะสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษาในการเจรจาครั้งนี้มากกว่า 30 แห่ง
ที่ประชุมจึงขอความร่วมมือประธานหอการค้าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกประเภทให้เข้ามาร่วมงาน รวมถึงมอบหมายให้ประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการดำเนินงาน ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้รับทราบการจัดงานของ ศธ.ที่ใช้กลไกการทำงานของประชารัฐมาร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อให้ทางจังหวัดช่วยสร้างความรับรู้ในวงกว้าง รวมทั้งส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วย พร้อมสั่งการให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดติดตามความคืบหน้าการทำงานให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วย

นายวิชัย หาญพลาชัย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้เรียนอาชีวะขาดความรู้เรื่องการตลาด การขาย การคำนวณต้นทุน และการทำบัญชี ทำให้สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมายังไม่สามารถนำเข้าสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง หากสามารถฝึกให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านการทำตลาด สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับทั้งภาครัฐและเอกชนได้ จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ รอง ผอ เขต รร ครูผู้ช่วย ภาค ก กพ
โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม