หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลก เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบ รอง.ผอ.เขต 2561

ข่าวที่ 75/2561
เลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลก เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

Mr Ahmad Alhendawi เลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลก เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศึกษาธิการ "นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ "นายประเสริฐ บุญเรือง" เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ในระหว่างการเยือนไทย ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561
● เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
Mr Ahmad Alhendawi (นายอาหมัด อาเฮ็นดาวี) เข้าเยี่ยมคารวะ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และนายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ

Mr Ahmad Alhendawi ชาวจอร์แดน กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนกิจการลูกเสือโลกมาโดยตลอด ซึ่งการมาเยือนไทยครั้งนี้เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือแก่เยาวชนไทย กับแนวนโยบายของลูกเสือโลก โดยมุ่งเน้นไปที่ภารกิจของปี ค.ศ.2015-2023 ที่ได้ทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ความเป็นสากล อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


● ตรวจเยี่ยมสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
จากนั้น Mr Ahmad Alhendawi และคณะ ได้เดินทางเข้าพบ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ที่ทำการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยรับฟังรายงานการดำเนินกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์โครงการต่าง ๆ ของคณะลูกเสือไทย

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลก พร้อมทั้งรายงานข้อมูลของคณะลูกเสือไทยที่ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 108 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ปัจจุบันการบริหารงานของลูกเสือไทย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีเป็นสภานายกสภาลูกเสือแห่งชาติ ทำหน้าที่วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ พิจารณารายงานประจำปีของคณะลูกเสือแห่งชาติ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือไทย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับลูกเสือนานาชาติ ในส่วนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีฐานะเป็นนิติบุคคล บริหารงานตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 เป็นหน่วยงานภายในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นสมาชิกลูกเสือโลกมาอย่างยาวนาน และมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของลูกเสือโลก โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ให้ความร่วมมือในการจัดส่งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก การเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก การเข้าร่วมประชุมสัมมนางานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับสำนักงานลูกเสือนานาชาติ
การมาเยือนของเลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลกในครั้งนี้ จะทำให้ลูกเสือไทยมีแนวทางในการพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนระยะยาวของลูกเสือโลก อาทิ การเรียนรู้แบบไม่เป็นระบบของลูกเสือ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมให้ลูกเสือมีความตื่นเต้น ท้าทายความสามารถศักยภาพของลูกเสือ และนำประสบการณ์ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน

Mr Ahmad Alhendawi กล่าวว่า เป็นการมาเยี่ยมประเทศไทยในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลกเป็นครั้งแรก เพื่อต้องการนำกิจการลูกเสือไปสู่อนาคต คือ การมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนเป้าหมายให้เป็นความจริง โดยพัฒนาให้เด็กทุกคนเมื่อทำความดีหรือคุณประโยชน์ใดก็ตาม จะต้องมีความตระหนักในสิ่งนั้น ไม่ใช่ในระดับชาติหรือระดับโลก แต่เป็นในระดับลูกเสือด้วยกันเอง ที่จะร่วมชื่นชมและรับทราบคุณงามความดีของเพื่อนลูกเสือที่ได้กระทำลงไป ขณะเดียวกันหวังว่าการมาครั้งนี้จะได้เรียนรู้จากลูกเสือไทย และรับฟังสิ่งต่าง ๆ ที่ลูกเสือไทยได้ดำเนินการไปเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันในทุกระดับ
Dr Wayne A. Davis ประธานกรรมการลูกเสือแอฟริกา กล่าวว่า ในนามตัวแทนลูกเสือจากแอฟริกา รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเยือนประเทศไทย และได้รับทราบ รับชม สิ่งที่ลูกเสือไทยนำเสนอวันนี้ ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
Mr J Rizal C.Pangilinan ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า เป็นเรื่องยากมากที่จะมีคนระดับเลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลกมาเยือนประเทศใดประเทศหนึ่ง เนื่องจากเรามีสมาชิกถึง 165 ประเทศ รวมทั้งประเทศที่ต้องการจะเป็นสมาชิกของลูกเสือโลก ดังนั้น การไปเยี่ยมให้ครบทุกประเทศเป็นไปไม่ได้  การที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลกเดินทางมาที่นี่ ก็เพื่อช่วยกันทำให้กิจการลูกเสือเข้าไปสู่เยาวชนอย่างจริงจัง และช่วยกันขยายกิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
นางพิริยาภรณ์ ธรรมรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมพิเศษ ได้สอบถามถึงหลายโครงการที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลกเตรียมดำเนินการ เพื่อพัฒนาเยาวชนหลากหลายโครงการ ซึ่ง Mr Ahmad Alhendawi ชี้แจงว่ามีหลายโครงการที่จะดำเนินการ แต่การทำงานให้สำเร็จได้ก็ต้องได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาล และจากชาวลูกเสือทุกคน ขณะที่โครงการต่าง ๆ มีเพิ่มเติมมากขึ้น สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือ "อาสาสมัครที่จะมาช่วยกันทำงาน" นอกจากนี้ หากมีสิ่งใดที่ทางลูกเสือไทยต้องการ ขอให้แจ้งไปที่สำนักงานเลขาธิการลูกเสือโลกได้ ไม่ว่าจะเป็นการเทรนคนเข้าสู่งาน ระบบการทำงาน หรือกระทั่งเรื่องของงบประมาณ ทางสำนักงานลูกเสือโลกยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่


Mr Ahmad Alhendawi กล่าวด้วยว่า ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือ ทูตของลูกเสือ (Ambassador) มีหน้าที่บอกต่อเรื่องคุณงามความดีของลูกเสือ และร่วมกันทำให้กิจการลูกเสือสามารถขับเคลื่อนไปด้วยกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานร่วมกันได้และสำนักงานลูกเสือโลกรอคอยที่จะร่วมมือทำงานกับลูกเสือไทยอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม