หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

รมว.ศธ.ให้นโยบายในการประชุม ส.บ.ม.ท.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบ รอง.ผอ.เขต 2561

ข่าวที่ 76/2561รมว.ศธ.ให้นโยบายในการประชุม ส.บ.ม.ท.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ "Education in Thailand Evidence-based Policy" ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 47 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดยมี พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายก ส.บ.ม.ท. และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา มักจะมีผู้คอยห่วงใยและมีนักคิดเสนอความเห็น พร้อมมีรายงานด้านการศึกษาต่าง ๆ ประกอบการปฏิรูปเสมอ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีการปฏิรูปใดที่ทำได้สำเร็จด้วยการถอนรากถอนโคน แต่จะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป บนหลักการและข้อมูลพื้นฐานความจริง เป็นไปได้ และคำนึงถึงบริบทที่เกี่ยวข้อง
สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลสำคัญสะท้อนการปฏิรูปการศึกษาไทย คือการวิเคราะห์ผลการสอบ PISA ซึ่งเป็นการวัดผลความสามารถของเด็กอายุ 15 ปี ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน โดยมีประเทศที่เข้าร่วมกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ส่วนในภูมิภาคอาเซียนมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น และสำหรับค่าคะแนนเฉลี่ยของ PISA จะอยู่ที่ 500 คะแนน และความห่างทุก 30 คะแนน นั่นหมายถึงความห่าง 1 ปีการศึกษา
สำหรับการสุ่มโรงเรียนไทยเข้าร่วมโครงการ PISA ประกอบด้วยโรงเรียนในหลากหลายลักษณะ อาทิ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนสาธิตในสังกัด สกอ., โรงเรียนมัธยมฯ ระดับจังหวัดและอำเภอ, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนขยายโอกาสฯ ตลอดจนโรงเรียนสังกัด กทม. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งผลการวิเคราะห์คะแนน PISA พบว่า เด็กไทยที่เก่งที่สุด ได้คะแนน PISA สูงในระดับเดียวกับเด็กในประเทศที่ได้อันดับหนึ่ง รวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ในขณะเดียวกัน เด็กไทยที่เก่งที่สุดมีคะแนนห่างกับเด็กไทยที่อ่อนที่สุด ประมาณ 7 ปีการศึกษา ซึ่งมากกว่าความห่างระหว่างคะแนนเด็กไทยกับเด็กสิงคโปร์ แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของไทย นอกจากนี้ยังพบว่าความยากจนไม่ใช่ชะตากรรม เด็กที่ยากจนที่สุดและพ่อแม่ไม่สนใจการศึกษา 10% ของเวียดนาม สามารถทำคะแนนได้สูงเท่ากับเด็กในประเทศที่เจริญแล้ว
จากข้อมูลข้างต้น เป็นภาพสะท้อนอย่างดีว่า หากเรายังปฏิรูปแบบเดิม ๆ ผลก็จะออกมาแบบเดิมเช่นกันดังนั้น การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหาร ส.บ.ม.ท.จะได้ร่วมคิดร่วมหารือเพื่อยกระดับการศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา โดยจัดครูที่เก่งที่สุดให้ไปสอนเด็กที่อ่อนที่สุด ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้เด็กกระตือรือร้นในการเรียนและแสวงหาความรู้ตลอดเวลา พร้อม ๆ กับสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวตนให้เจอ สามารถเลือกเรียนต่อตามความถนัดและความสนใจ เติบโตเป็นกำลังคนที่เก่งวิชาชีพหรือมีทักษะและสมรรถนะตอบโจทย์การพัฒนาประเทศต่อไป
โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดการมัธยมศึกษาด้วยว่า เร็ว ๆ นี้ กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสอบบรรจุครู เพื่อแก้ปัญหาบรรจุครูล่าช้า ไม่ให้ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่ขาดแคลน ส่วนการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาด้านข้อกฎหมาย และข้อเสนอให้จัดตั้ง "กรมมัธยมศึกษา" ก็ถือเป็นความคิดที่ดี โดย ส.บ.ม.ท.สามารถหารือในประเด็นนี้กับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้
ส่วนเรื่องการตรวจสอบการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ตรวจสอบเกี่ยวกับการทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอล เพื่อให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริง ๆ ต้องได้รับความเดือดร้อนไปด้วย
ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม