หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

รร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


 ติวสอบ รอง.ผอ.เขต 2561

ข่าวที่ 72/2561รร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ

กระทรวงศึกษาธิการ อบรมเข้มผู้บริหาร-ครู "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ" เริ่มดำเนินการในปีนี้ 77 แห่ง ให้มีความพร้อมเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561เพื่อมุ่งหวังช่วยนักเรียนครอบครัวที่มีรายได้น้อย ไม่มีผู้อุปการะ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กว่า 6,000 คน ได้มีโอกาสเข้าเรียนฟรีในลักษณะโรงเรียนประจำ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาชีวศึกษาประชารัฐ" โดยมี พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลา) เข้าร่วมกว่า 150 คน
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีที่พัก มีอาหารฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ที่อยู่ในทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับสวัสดิการของรัฐ และโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น รวมทั้งมอบเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ในปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพักนอน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ” เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย (ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี) ในลักษณะโรงเรียนประจำ ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาใน 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) รวมทั้งนักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วย
โดยกำหนดให้ 1 อำเภอ มีโรงเรียนประจำ ระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 37 อำเภอ 73 โรงเรียน และโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ 4 วิทยาลัย ใน 4 จังหวัด ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ.สงขลา, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นการตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคเรียน โดยได้เน้นย้ำให้ความสำคัญในเรื่องที่พัก อาหาร การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ต้องมีครูพี่เลี้ยงดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และเด็กโตก็จะเน้นเรื่องการปลูกฝังในเรื่องต่าง ๆ ตามช่วงวัยให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดี มีคุณธรรม ดูแลตัวเองได้ ส่วนการดูแลในที่พักจะจัดให้ครูดูแลนักเรียนซึ่งแยกชายหญิง นอกจากนี้ จะเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนลักษณะเช่นนี้ที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งย้ำด้วยว่า โครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ซึ่งจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกด้วย

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวว่า จากการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการครั้งแรกในปีนี้ เป็นที่สนใจของผู้ปกครองและประชาชนเป็นจำนวนมาก ได้นำบุตรหลานสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5,277 คน และระดับ ปวช./ปวส. จำนวน 875 คน รวมทั้งสิ้น 6,152 คน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ามีความพร้อมในการรับนักเรียน และเปิดเรียนได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน

นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2561 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ปัตตานี เขต 3 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 134 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้แนวทางแก่บุคลากรในการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งในระหว่างการอบรมครั้งนี้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาอีกด้วย

ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม