หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

รมว.ศธ.มอบนโยบาย 49 ผอ.สพท.ใหม่ทั่วประเทศ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 100/2562รมว.ศธ.มอบนโยบาย 49 ผอ.สพท.ใหม่ทั่วประเทศ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เข้าร่วม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง 225 เขตทั่วประเทศ ถือเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 49 คน ด้วยวิธีการแบบใหม่ อาทิ การพิจารณาประวัติและผลงานที่ผ่านมา การประเมินศักยภาพ 360 องศาจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการสัมภาษณ์เพื่อดูวิสัยทัศน์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่สำคัญที่จะทำให้โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ สำหรับเด็กและเยาวชนไทยทุกคน จึงเป็นความท้าทายในการบริหารงาน ที่จะต้องมีเป้าหมายชัดเจน มุ่งไปสู่การเป็นโรงเรียนที่ดีในแบบที่ต้องการ และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบหลายด้าน อาทิ ความมีระเบียบวินัย จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียน บรรยากาศด้านเสียงและสภาพแวดล้อม นักเรียนมีความสุขในการเรียน ครูใหญ่มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง ส่วนครูเน้นการอ่านและคณิตศาสตร์ ตลอดจนมีความคาดหวังในตัวนักเรียนสูง และติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิด เป็นต้น โดยเฉพาะด้านบรรยากาศของโรงเรียน (School Climate) ที่จะต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่ออุปนิสัยที่ดีของเด็ก และส่งต่อไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในทางที่ดีขึ้นด้วย ดังนั้น ผู้ที่จะมาเป็น 'ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา' จะต้องเป็นผู้นำทางการศึกษาและกล้าตัดสินใจ พร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นทำตามซึ่งก็หมายถึงโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย
ขอฝากให้เร่งดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม คือ การสร้างเด็กให้มีอุปนิสัยที่ดีงาม, การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนที่สร้างความสนใจ มีเนื้อหาถูกต้อง เข้าใจง่าย ส่วนครูผู้สอน ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี สอนเด็กด้วยความรัก และมี Passion ในการสอนวิชานั้น ๆ เพื่อดึงดูดให้เด็กรักเรียนชอบเรียนหนังสือมากขึ้น, ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและมีความขยันหมั่นเพียรอยู่เสมอ รวมทั้งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรอบด้าน

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม