หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

ปิดงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ปี 2556

ข้อสอบออนไลน์ ชุดใหม่ ติวสอบออนไลน์ ชุด เศรษฐกิจพอเพียงข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 322/2556 ปิดงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ปี 2556
 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม

 
รมว.ศธ.กล่าวว่า การรวมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ปีนี้เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเน้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารและหาความรู้ด้วยตัวเอง และควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนของชาติต่อไป
การเรียนภาษาอังกฤษมีความจำเป็นต่อเยาวชนของไทย โดยโครงการนี้มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยมีทั้งการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน (Public Speaking) และการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาความสามารถและทำให้เยาวชนเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ศธ.ที่ได้มีการจัดเสวนาเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง เพื่อตั้งเป้าหมายให้เยาวชนมีความรู้สมรรถนะและทักษะที่สูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียนแต่ละกลุ่มด้วย
    
 
งานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ บริติช เคานซิล และโครงการ Go Global with English มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ คือ 1) การจัด Workshop และการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 2) การจัด Workshop และการแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3) การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 4) การจัดสถานีกิจกรรมฐานความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ ศธ.ได้ดำเนินโครงการฯ แล้วจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1     ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24-25 ก.ค. 2556 ที่กรุงเทพฯ
- ครั้งที่ 2     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 8-10 ส.ค. 2556 ที่ จ.ขอนแก่น
- ครั้งที่ 3     ภาคใต้ เมื่อวันที่ 22-24 ส.ค. 2556 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี
- ครั้งที่ 4     ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 6-7 ก.ย. 2556 ที่ จ.ลำปาง

 
 
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
โดยได้คัดเลือกนักเรียนจากทุกภูมิภาค เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 308 คน จาก 79 โรงเรียน ซึ่งนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันลำดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ จำนวน 4 รางวัล นักเรียนที่ชนะเลิศลำดับที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาดูงานด้านวิชาการและวัฒนธรรมที่ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 4 รางวัล และนักเรียนที่ชนะเลิศลำดับที่ 3 จะได้รับรางวัล Mini iPad จำนวน 4 รางวัล ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรจาก ศธ.
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี


"ติวสอบดอทคอม" ผอ.นิกร เพ็งลี
... เน็ตเร็ว คลิ๊กที่ www.tuewsob.com

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "

ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม