หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

เสวนาประเทศไทยควรปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างไร

ข้อสอบออนไลน์ ชุดใหม่ ติวสอบออนไลน์ ชุด เศรษฐกิจพอเพียงข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 320/2556เสวนาประเทศไทยควรปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างไร
โรงแรมโกลเดน ทิวลิป เอสเซนเชี่ยล วสุ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมเสวนา "ประเทศไทยควรปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างไร" เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โดยมี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด และนางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร สพฐ. รวมทั้งครู นักวิชาการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้จำนวนมาก18 มอบนโยบาย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภาคีสาน

 
รมว.ศธ. กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญ เพื่อใช้ในการต่อต่อสื่อสาร นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ รวมทั้งเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จึงจำเป็นต้องเน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้ เพราะปัจจุบันร้อยละ 90 ผู้เรียนถูกเน้นให้เรียนแบบท่องจำคำศัพท์ หรือเน้นไวยากรณ์มากจนเกินไป ในขณะที่การพูดหรือการเขียนมีน้อยมากหรือถึงขั้นไม่มี ตนเองเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ ป.1 จนถึงอุดมศึกษามากว่า 16 ปี ไม่มี Conversion Class แม้แต่ชั้นเดียว ใกล้เคียงมากที่สุดก็คือเหมือนการแสดงแต่ท่องภาษาอังกฤษมาพูด ซึ่งการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ก็ยังคงเรียนไม่ต่างจากเดิม ที่ยังคงใช้เรียนภาษาอังกฤษแบบจับกฎเกณฑ์ ทำให้เรียนได้ยากมาก พูดไม่ได้ สื่อสารไม่เข้าใจ
Follow us on Twitter


 More Resources
 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สพฐ.


319 ตรวจน้ำท่วมที่ปราจีนบุรี
316 แกนเด็กอ่านออกเขียนได้ - ระบบรับตรง
314 ดาวคนองโมเดล
308 ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ต ครั้งที่ 12/2556
304 ลูกจ้าง สพฐ.ชุมนุมเรียกร้องค่าตอบแทน
301 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่พะเยา
294 TK Park มอบแอพพลิเคชั่นแท็บเล็ต
293 ประกาศนโยบาย "นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องไม่มี"
285 การประเมินวิทยฐานะเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
274 พบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  
 

Bookmark and Share
ย้ำว่า การเรียนภาษาต่างประเทศจำเป็นต้องเรียนแบบเข้มข้น เพราะหากเรียนวันละนิดหน่อยคงไม่ได้ผล เหมือนเอาน้ำไปตากแดด ตากทั้งปีนานเท่าไรก็ไม่มีทางที่จะทำให้น้ำเดือดได้ จึงจำเป็นต้องปรับวิธีการเรียนการสอนแบบเข้มข้น ซึ่งอาจจะมีระบบวิชาเลือกเพิ่มขึ้น ที่เน้นให้เด็กเรียนตามความสมัครใจ ไม่ใช่บังคับให้เรียนทั้งห้อง หรืออาจจะมีการจัดทำค่ายภาษาอังกฤษ หรือมีการนำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่มีมาตรฐานเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ Interactive ผ่านแท็บเล็ต โน้ตบุ้ค คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะเด็กชั้น ป.1-2 ที่มีแท็บเล็ตใช้แล้ว ควรนำแท็บเล็ตมาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเด็กจะได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาผ่านแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยได้โดยตรง ไม่ใช่เรียนจากครูที่ออกเสียงสำเนียงไม่ถูกต้อง เพราะเรียนไปก็ไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ เหมือนกับเรามีเพื่อนชาวต่างประเทศ แต่จะให้มาสอนภาษาไทยแก่ลูกหลานของเรา เราก็คงไม่เอา ดังนั้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จึงถือเป็นความจำเป็นในการเรียนการสอนยุคปัจจุบัน
 
 
รมว.ศธ.ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมภายหลังพิธีเปิดและรับฟังความคิดเห็นในช่วงเช้า โดยกล่าวว่า การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ ทำให้เห็นได้ชัดว่าเราต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปฏิรูประบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศกันอย่างขนานใหญ่ ทั้งในส่วนของหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กระบวนการผลิตและพัฒนาครู การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพราะปัจจุบันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศพบว่าอยู่ในสภาพที่ทุกฝ่ายรู้สึกไม่พอใจ มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างมาก
การเสวนาในครั้งนี้ จึงหวังว่าจะมีการนำความรู้ ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ลงมือปฏิบัติ และผู้เกี่ยวข้อง ได้มองเห็นภาพรวม ปัญหาเชิงนโยบาย เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ เพราะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยรายละเอียดจากผู้ปฏิบัติ เพื่อนำมากำหนดให้เป็นระบบครอบคลุมกระบวนการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 ซึ่งจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่า ประเทศไทยมองระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเราเองว่าอยู่ตรงไหน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบและตัวชี้วัดของต่างประเทศ ซึ่งเราจะต้องเน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการวัดผลอ้างอิงกับต่างประเทศมากขึ้นหรือไม่อย่างไร มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศึกษาต่อ และใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้กันได้อย่างไร ซึ่งคาดว่าหลังจากที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นอีก 1-2 ครั้ง และส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันแล้ว จะได้ข้อสรุปถึงยุทธศาสตร์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศว่าจะเป็นไปในทิศทางต่อไปอย่างไร
 
 
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การประชุมเสวนาในครั้งนี้มี 5 ประเด็นสำคัญที่นำมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในที่ประชุม คือ
ประเด็นที่ 1 สภาพปัจจุบัน ปัญหา และการพัฒนาที่ผ่านมา เช่น การเรียนภาษาต่างประเทศของคนไทยควรเป็นอย่างไร กลยุทธ์ในการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร โปรแกรม EP IEP IP และการส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
ประเด็นที่ 2 การใช้มาตรฐานการสื่อสารภาษา การสอบวัดระดับความรู้ และการกำหนดเป้าหมาย
 เช่น การพัฒนาผู้เรียนแต่ละกลุ่ม/ระดับให้เหมาะสม การพัฒนาผู้เรียนพร้อมกำหนดตัวชี้วัดด้วยการสอบวัดระดับแบบต่างๆ ฯลฯ
 ประเด็นที่ 3 การผลิต พัฒนา จัดหา และสร้างมาตรฐานครู เช่น มาตรการการผลิตและพัฒนาครู กลยุทธ์การสอน แผนการผลิตครูสอนภาษาอังกฤษฯลฯ
 ประเด็นที่ 4 การใช้สื่อ ICT และนวัตกรรมเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษา เช่น ความพร้อมของภาคการศึกษาที่จะทำงานด้าน ICT ในลักษณะ PPP การสนับสนุนให้ภาคเอกชนผลิต e-Content ที่มีคุณภาพ การเรียนรู้ภาษาทางทีวีสาธารณะ ฯลฯ
 ประเด็นที่ 5 สรุปผลการเสวนาและแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี


"ติวสอบดอทคอม" ผอ.นิกร เพ็งลี
... เน็ตเร็ว คลิ๊กที่ www.tuewsob.com

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "

ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม