หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

แนวนโยบายภาครัฐต่อการแก้ปัญหาโรงเรียนเอกชนอย่างยั่งยืน

ข้อสอบออนไลน์ ชุดใหม่ ติวสอบออนไลน์ ชุด เศรษฐกิจพอเพียงข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 321/2556 แนวนโยบายภาครัฐต่อการแก้ปัญหาโรงเรียนเอกชนอย่างยั่งยืน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวนโยบายภาครัฐต่อการแก้ปัญหาโรงเรียนเอกชนอย่างยั่งยืน" ในการสัมมนาคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาการศึกษา การส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เรื่องทางออกกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการศึกษาเอกชนอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556  ที่ห้องประชุมรักตะกนิษฐ 2

 
 รมว.ศธ.กล่าวแสดงความชื่นชมการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้จัดการศึกษาเอกชน เพื่อนำไปปรับใช้กับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งในส่วนของ ศธ.ก็ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของภาคเอกชนแล้วเช่นกัน พร้อมจะนำความคิดเห็นไปปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นและปัญหาที่เกิดขึ้น
 ในส่วนของการจัดการศึกษาเอกชน นับว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษาอย่างมาก ทำให้เอกชนสามารถจัดการได้ดีมีคุณภาพ และเอกชนเองก็มีทรัพยากรที่ดี ไม่ใช่เฉพาะอาคารสถานที่เท่านั้น แต่หมายถึงทรัพยากรบุคคล ครูอาจารย์ เจ้าของโรงเรียน ที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และที่สำคัญคือมีใจรักและมีความเสียสละ
Follow us on Twitter


 More Resources
 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.


318 มอบนโยบาย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภาคีสาน
307 มอบนโยบาย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
306 สมาคมครูจีน (ประเทศไทย) เข้าพบ รมว.ศธ.
288 บรรยาย นบส.ศธ.รุ่น 3
286 Workshop ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน
283 ปรับหลักเกณฑ์อุดหนุน รร.ชายแดนใต้
282 มอบนโยบาย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
279 ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8/2556
268 รร.อัสสัมชัญหารือเรื่องสารตราตั้ง
264 มอบนโยบาย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  
 

Bookmark and Share
แต่ในระยะหลังมานี้ ภาครัฐทุ่มเทงบประมาณและให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของภาครัฐมากกว่าภาคเอกชน โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบกับการจัดการศึกษาของภาคเอกชน จึงเกิดเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เช่น ครูย้ายไปอยู่โรงเรียนของรัฐ ความสนใจของผู้เรียนลดลง การเพิ่มจำนวนโรงเรียนเอกชนอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อได้พิจารณาภาพรวมของทิศทางการพัฒนาประเทศแล้ว ทำให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของเอกชนมีบทบาทมากขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในอนาคต
 
 
สำหรับนโยบายปัจจุบัน ศธ.ได้เร่งดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนในประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น การเพิ่มเงินเดือนรายได้ 15,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยจะเร่งให้สามารถเข้าสู่การพิจารณาได้ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังจากนี้ นอกจากนี้ ศธ.ได้ตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรหลัก เพื่อศึกษาและรวบรวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจะประชุมหารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เพื่อเร่งดำเนินการเรื่องต่างๆ ตามความจำเป็นให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งรวมถึงการนำเรื่องของมาตรการด้านภาษีไปพิจารณาด้วย
ส่วนประเด็นสำคัญ คือ การปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาเอกชนนั้น ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อศึกษาและรวบรวมปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น ระเบียบเงินอุดหนุนรายหัว การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้ขยายคำนิยามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาให้กว้างขึ้น เพื่อสามารถใช้งบประมาณได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา คือ การขอเพิ่มสัดส่วนบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับจำนวนโรงเรียนเอกชนในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้หารือหลักการกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคนใหม่แล้ว ก็มีความเข้าใจและเห็นด้วยว่า บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนควรมีจำนวนเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สอดคล้องกับภาระงานในพื้นที่ที่มีโรงเรียนและนักเรียนเอกชน
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
นอกจากนี้ รมว.ศธ.ได้ฝากให้โรงเรียนเอกชนร่วมผลักดันการปฏิรูปการศึกษาตาม 8 นโยบายด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งต้องขอแสดงความขอบคุณโรงเรียนเอกชนที่ได้มีการจัดประชุมเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและช่วยคิดหาแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายทั้ง 8 ข้อ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะประกอบ โดยย้ำว่ากระบวนการปฏิรูปการศึกษาจะต้องดำเนินการร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับ ทั้งในการจัดการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ซึ่งการศึกษาเอกชนมีตัวอย่างที่ดีและตัวแบบที่ดีจำนวนมาก มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ดีที่ ศธ.จะนำมาปรับใช้ในระบบการศึกษา รวมทั้งจะเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของภาคราชการ จากการกำหนดและควบคุม เป็นการช่วยสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของภาคเอกชนมากขึ้น ในส่วนภาครัฐมีหน้าที่ในการดูแลคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีตัวชี้วัดคุณภาพ และระบบการประเมินผลการศึกษา แต่จะจัดการศึกษาอย่างไร วิธีการและกระบวนการต่างๆ เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมให้มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต่างกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป
สำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชนในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากปัจจุบันร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2559 นั้น รมว.ศธ.กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้กำหนดเป็นนโยบายมาก่อน จึงถือเป็นเรื่องที่ต้องรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ได้วิธีปฏิบัติที่ดี แต่ในทิศทางนโยบายการศึกษาที่ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาโดยเอกชน ซึ่งได้ย้ำมาโดยตลอดว่าต้องส่งเสริมภาคเอกชนให้มีบทบาทมากขึ้น ดังนั้นข้อเสนอเพิ่มสัดส่วนในเชิงหลักการ ไม่ขัดข้องและยินดีที่จะส่งเสริมให้เกิดขึ้น แต่เรื่องวิธีการนั้น จะต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างชัดเจน รวมทั้งช่วยคิดวิธีการสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการยอมรับได้ ซึ่งมาตรการและวิธีการที่เสนอด้วยนั้น ได้ผ่านการคิดในเชิงบริหารจัดการและทรัพยากรมาระดับหนึ่งแล้ว จากนี้ไปขอให้ช่วยคิดต่ออย่างจริงจัง โดย ศธ.จะมอบหมายผู้แทนมาช่วยคิด เพื่อจะได้กำหนดเป็นมาตรการและนโยบายต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ใช้เวทีสัมมนา เพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และช่วยรวบรวมประเด็นต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่ต้องการให้ ศธ.ช่วยเหลือ แก้ไข ปรับปรุง เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องผลักดันแก้ไขเรื่องต่างๆ ให้ได้ผลโดยเร็วและยั่งยืนต่อไป
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี


"ติวสอบดอทคอม" ผอ.นิกร เพ็งลี
... เน็ตเร็ว คลิ๊กที่ www.tuewsob.com

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "

ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม