หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ภารกิจ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ที่ปัตตานี

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 213/2557ภารกิจ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ที่ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยมีนายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ สกสค.  ผู้บริหาร สกสค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอนาทวี อำเภอสะเดา อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ตุลาคม 2557 ที่กองพลทหารราบที่ 15
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อต้องการมารับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
แนวคิดในการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อต้องการขับเคลื่อนการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า จะดูจากปัญหาที่มีอยู่ว่าเป็นอย่างไร จะแก้ไขได้อย่างไร หากส่วนใดที่สามารถแก้ไขได้ทันทีก็จะเร่งดำเนินการ แต่หากเรื่องใดที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ ก็จะเร่งดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ลุล่วงไปทีละส่วน พร้อมทั้งมีการติดตามผลเป็นระยะ
นอกจากนี้ ต้องการให้มีการบูรณาการทำงานของแต่ละองค์กรหลักอย่างเข้มแข็ง เกิดการประสานงานร่วมกันเป็นอย่างดี แม้การดำเนินการต่างๆ จะดีขึ้น แต่หากไม่รวดเร็วทันใจอย่างที่ต้องการ ก็ต้องใช้ความพยายามต่อไป
ขอขอบคุณที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพราะหากครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความปลอดภัย ก็จะมีสมาธิในการสอน และทำให้การพัฒนาการศึกษาดำเนินไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด อีกทั้งต้องใช้ความอดทนและความพยายาม เพื่อให้ถึงวันที่จะเกิดความสำเร็จ คือ ไม่มีครูได้รับอันตรายอีก

   
 

 นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี และประธานศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ กล่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า  จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 178 ราย บาดเจ็บ 163 ราย ทรัพย์สินเสียหาย 61 ราย และทุพลภาพที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 9 ราย ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ให้การดูแลความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้สรุปข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา เช่น กำหนดให้มีการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งขณะเดินทางไปปฏิบัติงาน อยู่ในสถานศึกษา และขณะเดินทางกลับบ้าน, ให้ทายาทของผู้ที่เสียชีวิตได้บรรจุเข้ารับราชการ,ช่วยเหลือเงินเยียวยาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตรายละ ล้านบาท, ให้ความดีความชอบ ปูนบำเหน็จ เลื่อนยศและตำแหน่งเป็นกรณีพิเศษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกทำร้ายเช่นเดียวกับทหาร ตำรวจ, ขอให้ครูได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ทุกคนเช่นเดียวกับทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอื่น และจัดให้มีแผนการปรองดองในพื้นที่

 นายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สกสค.มีภารกิจเพื่อเยียวยา รักษา ดูแล และช่วยเหลือ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวครูที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดถือแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ซึ่งเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่า “ผู้ที่อยู่กับปัญหา ย่อมเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด”
โดยมีการจัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ มาตั้งแต่ปี 2533 ซึ่งปัญหาที่ผ่านมาพบว่าการตั้งกองทุนไว้ที่ส่วนกลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการช่วยเหลือครูและครอบครัวได้ทันท่วงที โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่ต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ทันเวลา
จึงได้มีการกระจายกองทุนส่วนกลางมาไว้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2555เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการดำเนินการที่ฉับไว และสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที

 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. กล่าวย้ำถึงการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ สพฐ. โดยมุ่งที่สองประเด็นหลัก คือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตของครูและบุคลกรทางการศึกษาจากทุกหน่วยงานในสังกัด และการพัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและความสมานฉันท์
ทั้งนี้ เห็นว่าการยกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประสบผลสำเร็จ ต้องให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ ได้รับการพัฒนาในทุกรูปแบบ มีการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ เช่น การอบรมพัฒนาครูอาจารย์ การศึกษาดูงาน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เรื่องสำคัญที่สุด คือ เด็กและเยาวชนในพื้นที่จะต้องได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษา ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดย สพฐ.จะจัดประชุมหารือกับผู้บริหารองค์กรหลัก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวไปในทิศทางที่สอดคล้องและประสานกัน เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพ และร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง

โอกาสนี้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ได้มอบเงินช่วยเหลือในนามของกระทรวงศึกษาธิการแก่ครอบครัวและทายาทครูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ จำนวนเงิน 5 แสนบาทด้วย
  

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐทนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม