หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แถลงข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 241/2557 แถลงข่าวโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุพรรณบุรี เขต 1 และผู้แทนศิษย์เก่านักเรียนปลายทางโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จ ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ปี 2538 และได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ด้วยการรับสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเป็นสัญญาณดาวเทียมไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศซึ่งมีปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประสานกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโรงเรียนวังไกลกังวลในการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า หลายเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่แล้ว และบางแห่งมีการดำเนินการอย่างเข้มข้น เช่นสพป. สุพรรณบุรี เขต ที่ดำเนินการมาแล้ว 4 ปี เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีผลเชิงประจักษ์เกิดขึ้น มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ผลการสอบNational Test หรือ O-Net สูงกว่ามาตรฐานของประเทศ จึงนำไปสู่การจัดโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ จำนวน 15,369 แห่ง และมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสในการศึกษาผ่านดาวเทียม จำนวน 1,015,974 คน
สำหรับการดำเนินงานของโครงการฯ จะประกอบด้วย การจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน การอบรมบุคลากรทางการศึกษา โดยจะเริ่มดำเนินการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศอย่างสมบูรณ์แบบในวันจันทร์ที่ พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยมีความคาดหวังว่าโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะประสบผลสำเร็จ เนื่องจากได้จัดทำโครงการอย่างรอบคอบด้วยการตรวจสอบและศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และจะเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ จะมีการจัดคณะทำงานติดตามประเมินผล และวัดผลของโครงการในช่วงท้ายของภาคเรียนที่ 2
นอกจากนี้ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87พรรษา ในวันที่ ธันวาคม 2557 ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ได้พร้อมใจกันและร่วมกันดำเนินการอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากเยาวชนของไทยมีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ก็เหมือนเป็นการคืนความสุขให้คนในชาติ
  
  
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า แนวทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จะต้องดำเนินการอย่างเต็มพื้นที่ เต็มประสิทธิภาพ จากการสำรวจในเบื้องต้นพบว่า มีโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จำนวนประมาณ 1,415 แห่ง ที่ไม่มีอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก็จะจัดหาและติดตั้งให้ครบทุกโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่แล้ว มีจำนวนประมาณ 15,300 แห่ง พบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายบ้าง ก็จะเร่งดำเนินการแก้ไข
ที่ผ่านมา สพฐ.ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน ส่วน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 2) ผู้บริหารโรงเรียน 3) ครู โดยใช้ระบบการอบรมทางไกลถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม ซึ่งสามารถอบรมครูจำนวนมากได้พร้อมกันในคราวเดียว และใช้งบประมาณน้อยมาก ในอนาคตอาจขยายผลไปสู่การอบรมครูประจำวิชาต่างๆ ได้ด้วย
นอกจากนี้ จะมีการอบรมศึกษานิเทศก์กับโรงเรียนแกนนำ เพื่อช่วยดูแลและส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลที่อาจประสบปัญหาในการดำเนินงาน ในส่วนของสื่อและสาระการเรียนรู้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดทำแผนคู่มือการสอนในแต่ละวิชาให้แก่ครูปลายทาง เพื่อให้ครูสามารถเตรียมตัวและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก่อนการเรียนผ่านครูตู้ หากนักเรียนเรียนไม่เข้าใจหรือตามไม่ทัน ครูปลายทางก็จะสามารถช่วยได้
เรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาจากสภาพอากาศ เช่น พายุ ฝนฟ้าคะนอง ที่อาจทำให้ไฟฟ้าดับ และสัญญาณดาวเทียมขาดหายได้ ในระบบใหม่นี้จึงได้มีการจัดซื้อฮาร์ดดิสก์สำหรับเก็บข้อมูลหรือเนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชา หากไฟฟ้าดับ ครูสามารถดึงเนื้อหาหรือข้อมูลมาใช้ได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตาม นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ผ่านครูตู้ได้ตลอดเวลา
  
 
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
จากนั้น รมช.ศธ.และนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ได้ร่วมกันกดปุ่มสัญญาณเปิดโดมนิทรรศการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “2ทศวรรษ ครูตู้ ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟ้า” และทดสอบระบบส่งสัญญาณออกอากาศเพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานเต็มระบบในวันที่ 3พฤศจิกายน 2557 ตลอดจนได้พบปะพูดคุยกับครูและนักเรียนจากโรงเรียนปลายทางผ่านระบบ Video Conference อีกด้วย

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม