หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การดำเนินการโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 233/2557
การดำเนินการโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ศึกษาธิการ  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 4
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า การดำเนินการโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ผ่านมา ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการ มีความคืบหน้าไปมาก มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามนโยบายที่ต้องการให้มีการกระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการโอนงบประมาณผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปถึงโรงเรียน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองแต่ต้องเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเสร็จตามเวลาที่กำหนด
เมื่อตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว พบว่ามีการใช้งบประมาณอย่างสุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า ระหว่างนี้จะมีการทดสอบการรับสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวลที่เป็นต้นสัญญาณ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะสามารถใช้การได้ครบถ้วนหรือไม่ ทั้งนี้ ในวันที่ พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 สพฐ.จะเริ่มใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเต็มระบบในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครู มีครูไม่ครบชั้น/รายวิชาหลัก นับเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูที่สำคัญครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ สพฐ.ได้จัดอบรม ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศแล้ว ด้วยวิธีการอบรมทางไกล รวมทั้งการอบรมครูปลายทางเพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนในห้องเรียนในการอธิบายเสริมจากสัญญาณภาพที่ส่งมาจากโรงเรียนวังไกลกังวล และการอบรมครูในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแกนนำของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
  
   
  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานในการติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามหลักการ หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจบภาคเรียนที่ แล้วจะต้องมีการประเมินผลการดำเนินการโครงการ โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนว่ามีผลการเรียน ผลการสอบ O-Net และผลการสอบอื่นๆ เป็นอย่างไร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ สพฐ.จัดทำแผนการติดตามและประเมินผลในรายละเอียด เพื่อนำมาชี้แจงต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม