หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พัฒนาการศึกษาชายแดนใต้

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 233/2559
2 รัฐมนตรีศึกษาฯ ลงพื้นที่นราธิวาส ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้

มิถุนายน 2559 - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ งพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาการศึกษาทุกระดับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งประชุมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นนโยบายสำคัญในการให้มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
1 - ภารกิจการติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ โรงเรียนต้นแบบ
 โครงการ
สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 อ.รือเสาะ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อตรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 และพบปะผู้บริหาร พร้อมทั้งมอบอินทผาลัม ซึ่งเป็นผลไม้ในการละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิม
ทั้งนี้ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนขยายผลตามโครงการสานฝันการกีฬาฯ แห่งแรกของ จ.นราธิวาส เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา รวมถึงได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ ความรู้คุณธรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการร่วมสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจด้านกีฬาและเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 โดยได้เริ่มเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตรดังกล่าวในระดับชั้น ม.4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 47 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 32 คน และนักเรียนหญิง 15 คน ส่วนในปีการศึกษานี้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 จำนวนทั้งสิ้น 76 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 55 คน และนักเรียนหญิง 21 คน โดยรัฐบาลจะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเหล่านี้จนจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และหากมีความสามารถก็จะบรรจุเป็นนักกีฬาทีมชาติ ซึ่งสามารถนำความโดดเด่นด้านกีฬาไต่เต้าไปสู่กีฬาอาชีพได้อีกทางหนึ่ง

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน โรงครัว โรงรับประทานอาหาร อาคารที่พักนักกีฬา และสนามกีฬาของโรงเรียน ซึ่งมีความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ 40 โดยมีคณะผู้บริหารในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม อาทิ พล.ต.จำลอง คุณสงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 4, นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอรือเสาะ, นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15, นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้, พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ บัวแดง ผกก.สภ.รือเสาะ, พ.ท.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.นราธิวาส, นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ, นางสาธนี ศิริกุลบดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์, นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ตลอดจนคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนให้การต้อนรับ

 2 - ภารกิจการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย
พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.)
 วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มนร., นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 8, นายกสภามหาวิทยาลัย คณบดี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในพื้นที่, ผู้บริหารศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือศึกษาธิการส่วนหน้า, ผู้แทนจาก ศอ.บต., ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด ฯลฯ
 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 3 ท่านทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ซึ่งกำกับดูแลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ลงพื้นที่มาเป็นเวลานานและต่อเนื่อง จนเกิดผลการขับเคลื่อนที่มีความก้าวหน้าไปหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสอบ O-NET ในพื้นที่สูงขึ้นตามลำดับ
ส่วนการประชุมครั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงโครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา ซึ่งมี 9 เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษามีสมาชิก 171 สถาบัน ครอบคลุม 78 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือ การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบพื้นที่รับผิดชอบเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ภาคใต้ตอนล่าง หรือในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตามภาพ)

อย่างไรก็ตาม แนวทางดำเนินการให้มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ต้องมาจากฝ่ายโรงเรียน ซึ่งต้องบอกมหาวิทยาลัยว่าต้องการอะไร ส่วนมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นฝ่ายที่จัดหา ก็ต้องดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ย้ำเสมอถึงการจัดทำโครงการต่างๆ ต้องเน้นไปที่ "ผลสัมฤทธิ์ (Result)" ซึ่งจะต้องกำหนดรายละเอียดใน 3 ส่วนหลัก คือ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ให้ชัดเจน เช่น หากต้องการให้นักเรียนเก่งวิทยาศาสตร์มากขึ้น ก็ต้องวัดออกมาให้เด็กเก่งได้จริง พัฒนาใคร กี่คน เป้าหมายไปถึงไหน ได้คะแนนดีขึ้นจริงหรือไม่ เรียนรู้มากขึ้นจริงหรือไม่ นักเรียนมีความประพฤติดีขึ้นหรือไม่ ฯลฯ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างเข้าใจในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการเสนอขออนุมัติโครงการ จะทำให้การพบกันระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยจะเป็นแบบมีเป้าหมาย ส่งผลให้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าด้วย
นอกจากเรื่องมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงแล้ว นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้ให้นโยบายตามแนวทางการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเน้นคุณภาพ (Quality) ว่าจะต้องพิจารณาถึงวิธีการที่จะสนับสนุนนักเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) จะเป็นการทดสอบว่ามาตรฐานทางวิชาการและคุณภาพของอุดมศึกษาเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เรียนรู้สิ่งดีๆ ที่หลายมหาวิทยาลัยดำเนินการได้เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลักสูตร "วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)" ซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศที่ดำเนินการมากว่า 50 ปีแล้ว, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีหลักสูตร "กินนอนสอนครู (Residentual)" ซึ่งครูอยู่กินนอนในโรงเรียน,มนร. ที่เน้นในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขมากขึ้น ซึ่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รวมทั้ง รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะฝ่ายนโยบายพร้อมให้การสนับสนุนความก้าวหน้าในเรื่องต่างๆ เหล่านี้
นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว ยังได้กล่าวถึงพระราชกระแสฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "การให้โรงเรียนสร้างคนดีแก่บ้านเมือง (School Aims)" ซึ่งคนดีในที่นี้หมายถึง การมีทั้งคุณธรรมและคุณประโยชน์ พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างพระราชกระแสฯ เกี่ยวกับการศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2555 อาทิ  "ต้องปรับปรุง .. ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง" (6 มิ.ย.2555), "ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ" (11 มิ.ย.2555), "ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมด แต่เก็บไว้บางส่วน" (5 ก.ค.2555), "ทำตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี" (9 ก.ค.2555) เป็นต้น

 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้ฝากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้ร่วมขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลด้านการศึกษา เช่น STEMEducation, การพัฒนาภาษาอังกฤษ, โครงการประชารัฐ ฯลฯ รวมทั้งให้ลงไปดูว่าในพื้นที่ยังมีโรงเรียนที่สร้างความแตกแยก (Extremist) หรือพวกสุดโต่งที่ทำให้เกิดความแตกแยกอย่างหนักทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาหรือไม่ เพราะไม่ต้องการให้ทุกพื้นที่ในประเทศมีโรงเรียนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สิ่งเหล่านี้

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม