หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คุรุสภาเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเปิด ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 เพิ่มเติม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 247/2560
คุรุสภาเปิดให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเปิด ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 เพิ่มเติม

คุรุสภา เห็นชอบให้สิทธิครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) ส่วนสถาบันอุดมศึกษาใดที่มีความพร้อมจัดการเรียนการสอน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 เพิ่มเติม ให้เร่งเสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ทันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้สิทธิครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
ประกอบกับผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ผ่านมา มีครูจำนวนหนึ่งเป็นผู้ถือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต โดยเงื่อนไขว่าต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพในระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด ซึ่งครูเหล่านี้จะต้องพัฒนาตนเองโดยเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อให้มีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 จำนวน 61 แห่ง 62 หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว แต่จำนวนหลักสูตรหรือจำนวนรับตามหลักสูตรที่เห็นชอบ อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของผู้ประสงค์จะเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาใดที่มีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2560 เพิ่มเติม หรือมีศักยภาพมากกว่าที่เคยเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติไปแล้ว ให้รีบเสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติให้ทันการเปิดภาคเรียนปีการศึกษานี้ต่อไป
● ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่รับรองทั้ง 61 แห่ง 62 หลักสูตร
และผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ ทั้งครูและผู้บริหาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มรับรองปริญญาประกาศนียบัตร โทร 02 280 6168

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร " 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม