หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา แห่งที่สองของภาคเหนือ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 265/2560"สุรเชษฐ์" เห็นชอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา แห่งที่สองของภาคเหนือกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนโครงการ "ห้องเรียนกีฬา" แห่งที่สองของภาคเหนือ เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศที่มีส่วนสูงและความสามารถทางกีฬา เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนฟรีชั้น ม.และ ม.ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2560 ในประเภทกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอให้เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ห้องเรียนกีฬา" แห่งที่สองของภาคเหนือ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมและรับฟังการรายงานการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เห็นว่ามีการเตรียมการที่ดีมาก ในการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่ง สพฐ. จะคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีคุณภาพและความพร้อมในการเปิดสอน อยู่ในจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนกีฬาเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน และมีสถาบันการพลศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ด้วย เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี พร้อมทั้งมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมายการแข่งขันในระดับสากลของประเทศ
จึงได้เห็นชอบให้ "โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์" เข้าร่วมโครงการ "ห้องเรียนกีฬา" แห่งที่สองของภาคเหนือ ถัดจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย โดยมอบ สพฐ. และโรงเรียนร่วมเตรียมการความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนมีความพร้อมอยู่บ้างแล้วเพราะเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำ เช่น ปรับปรุงสนามฝึกซ้อมฟุตบอล 2 สนาม โรงยิม รถรับส่งนักเรียน สถานที่หอพัก ฯลฯ ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนกีฬา ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน เน้นรูปร่างส่วนสูงและมีความสามารถทางกีฬา ใน 2 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง โดยนักเรียนทั้ง 80 คนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุน ที่พัก อาหาร เสื้อผ้า ชุดฝึกซ้อม เครื่องแบบนักเรียน ฟรีจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งมีโควตาที่นั่งเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อีกด้วย
นายธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ชาวเพชรบูรณ์มีความสุขอย่างมากที่ รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนกีฬาของรัฐบาล ได้เห็นชอบให้โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นโรงเรียนห้องเรียนกีฬา เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาวงการศึกษาและการกีฬาภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ยืนยันว่าจะร่วมกันมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อการพัฒนานักเรียนที่จะเข้าเรียนในห้องเรียนกีฬาอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีเส้นสายในการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ตามที่ รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำไว้
นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพม.40 กล่าวยืนยันด้วยว่า ชาวมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์และใกล้เคียง พร้อมจะสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่
นายวีระเดช เชื้อนาม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า หลังจากนี้ สพฐ.จะมีการลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และให้โรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ปรับปรุงหอพัก จัดทำแผนปรับปรุงสนาม ระบบไฟฟ้าสนาม ฯลฯ พร้อมทั้งจะประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง เพื่อให้นักเรียนที่สนใจจากทั่วประเทศสมัครเข้าเรียนได้ ทั้งระดับชั้น ม.และ ม.4 โดย สพฐ.จะดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬาในปีแรกทั้ง โรงเรียน และอีก โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการในปีนี้ย้ำว่า สพฐ. จะดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาจัดสรรงบอุดหนุนรายหัวต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการห้องเรียนกีฬาเป็นงบดำเนินการปกติ แม้จะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็ตาม
สำหรับการนำเสนอความพร้อมของโรงเรียนครั้งนี้ มีผู้บริหารจากจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมจำนวนมาก  อาทิ นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, นายชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก,  นายธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์, นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพม.เขต 40, นายจงรัก เกตแค ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์, นายวีระเดช เชื้อนาม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. รวมทั้งผู้แทนจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ฯลฯ

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร " 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม