หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พบปะสนทนากับครู-นักเรียนโรงเรียนคุณธรรม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 275/2560รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" พบปะสนทนากับครู-นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

จังหวัดภูเก็ต - วลา 7.45 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมและพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เรื่อง "สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" ตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมืองภูเก็ต โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต 1, นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, ครูอาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โดยส่วนตัวได้เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตและได้มาพบปะกับครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยหลายครั้ง ซึ่งได้รับน้ำใจไมตรีจากผู้อำนวยการโรงเรียนมาหลายท่านตลอดชีวิตการรับราชการ 37 ปี จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ และได้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยได้ผลิตนักเรียนที่มีความสามารถออกสู่สังคมจำนวนมาก อีกทั้งมีจุดเด่นที่สำคัญคือมีครูอาจารย์ชาวต่างชาติหลายท่าน ซึ่งถือเป็นเรื่องดีเพราะการใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม ไพเราะ และชัดเจน เป็นเรื่องสำคัญ แต่จะต้องใช้ภาษาต่างประเทศควบคู่ไปกับการมีมารยาทและจรรยาที่ดีด้วย

สิ่งสำคัญอีกประการคือ ลูกหลานนักเรียนจะต้องไม่หลงลืมตัว ไม่เป็นวัวลืมตีน อย่าทำอะไรผิดซ้ำซาก ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตรักชาติ รวมทั้งหา Idol หรือต้นแบบให้กับตนเอง โดยต้นแบบที่ยั่งยืนและอยู่ใกล้ตัวคือพ่อแม่ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ สำหรับครูอาจารย์ก็เป็นอาชีพที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเชิดชูมาก เนื่องจากความสำเร็จของแผ่นดินจะเกิดขึ้นได้ ก็เพราะด้วย "การให้ครูสร้างเด็ก และให้เด็กไปสร้างชาติ" ซึ่งสอดคล้องกับคติพจน์ของโรงเรียน คือ "อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน"  และปรัชญาของโรงเรียน คือ "เป็นเลิศด้านการศึกษา ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี ผลิตคนดีสู่สังคม"

นอกจากนี้ ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอความกรุณาผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยทุกคน ได้ร่วมกันขับเคลื่อน "โครงการโรงเรียนคุณธรรม" ด้วยการยืนหยัดบนความดีงาม และขอให้ครูอาจารย์และลูกหลานนักเรียนร่วมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักคิดของโรงเรียนคุณธรรมเป็นเกราะป้องกันตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

"โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย" ตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2440 เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยอยู่ในบริเวณวัดมงคลนิมิตร ในสมัยที่พระยาทิพโกษาเป็นข้าหลวงเทศาภิบาล พระเทวพรหมาบดีเป็นผู้อำนวยการศึกษามณฑลภูเก็ต นับว่าเป็นโรงเรียนสอนหนังสือแห่งแรกในมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีพระวิสุทธิวงศาจารย์ สังฆปาโมกข์ (เพรา พุทฺธสโร) เป็นผู้ดำเนินการ (ครูใหญ่) โดยท่านผู้นี้ได้สร้างความเจริญในด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนเป็นอย่างมาก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นบุรพาจารย์ท่านแรกของโรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีสีประจำโรงเรียนคือ ฟ้า-ขาว ซึ่งสีฟ้าหมายถึง ความสงบ ร่มเย็น สดใส และสวยงาม ส่วนสีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ สว่าง รุ่งโรจน์ ความมีระเบียบแบบแผนมีความเชื่อมั่น และมีคุณธรรม ภายในรั้วฟ้า-ขาวที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความบริสุทธิ์.

จังหวัดพังงา - เวลา 13.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมและพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง "ลูกหลานเยาวชนไทยมีความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมืองพังงา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน, ครูอาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การเดินทางมาจังหวัดพังงาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนทุกคน โดยขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งขณะนี้มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมแล้วกว่า 30,000 แห่ง อีกทั้งมีสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้วยเช่นกัน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนหลักสูตร กศน.คุณธรรม
โดยขอฝากให้ทุกคนนำความโศกเศร้าเสียใจจากการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแรงบันดาลใจในการรู้-รัก-สามัคคี และขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพราะความสำเร็จของนโยบายโรงเรียนคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมมือกัน จึงขอความฝากความหวังไว้ที่ลูกหลานนักเรียนทุกคนด้วย
ทั้งนี้ ขอให้ลูกหลานทุกคนมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลัก Small is beautiful. หรือเล็ก ๆ แต่งดงามสง่างาม ไม่โอ้อวด และสำนึกในความเป็นคนไทยด้วยกัน ดังที่มีคำกล่าวว่า "จะเกิดภาคไหน ๆ ก็ไทยด้วยกัน" และ "ลูกหลานไทยรักดี เสริมสร้างสามัคคี เราไทยด้วยกัน"

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนบริรักษ์บำรุง” มีพระบริรักษ์บำรุง ผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นเป็นผู้ทำพิธีเปิดอาคารเรียน ซึ่งเป็นอาคารเรียนโรงไม้ชั้นเดียวหลังคามุงจาก ไม้ไผ่ขัดแต่ ไม่กั้นเป็นห้อง จัดชั้นเรียนในระดับ ป.1-ป.3 และมีนายช่วง ปาลิภัฎ เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ.2471 ได้ย้ายมาในที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ว่า “โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นายก้ามงิ้นเชี้ยว ดีบุก ซึ่งได้บริจาคเงินสมทบในการปลูกสร้างโรงเรียนเป็นเงิน 13,500 บาท เมื่อปลูกสร้างเสร็จเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.3 เหมือนเดิม จากนั้นในปี พ.ศ.2483 ได้มีการยุบชั้นเรียนชั้นประถมทั้งหมด และเปิดเป็นชั้นมัธยมศึกษา ทำการสอนชั้น ม.1- ม.6 แบบสหศึกษา โดยเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2499 ได้แยกนักเรียนหญิงออกไปอยู่โรงเรียนสตรีพังงา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นใหม่ อยู่ห่างจากโรงเรียนเดิม 300 เมตร และในปี พ.ศ.2504–พ.ศ.2506 ได้ยุบมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เปลี่ยนเป็นเปิดชั้นเรียนเป็นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 แทน จากนั้นในปี พ.ศ.2506 ได้ขยายชั้นเรียนเปิดสอนชั้น ม.4- 5 จนกระทั่งปี พ.ศ.2543 ได้เปิดสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 มาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับตราโรงเรียนเป็นรูป “เพชร” ซึ่งมีความหมายว่า “จงคมเหมือนเพชร” หมายถึง มีสติปัญญาเฉียบแหลม, “จงแข็งเหมือนเพชร” หมายถึง มีสุขภาพแข็งแรง และ"จงมีค่าเหมือนเพชร” หมายถึง เป็นผู้มีคุณภาพในสังคม ส่วนปรัชญาโรงเรียนคือ “ปญฺญา นรานํ รตนํ" หมายถึงปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน และมีสีประจำโรงเรียนคือ น้ำเงิน–เหลือง
ซึ่งตลอดระยะเวลา 89 ปีที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนมา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีคนแรกที่เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียน จึงสร้างความปลาบปลื้มและยินดีให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นอย่างมาก

เวลา 15.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตั้งขึ้นเป็น "ศูนย์ราชการสะดวก" (GECC) ตามแนวนโยบายของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีระบบการทำงานในการให้บริการได้อย่างน่าชื่นชมและสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ขอขอบพระคุณทุกท่านในการให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตยิ่ง

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร " 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม