หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 243/2560ศธ.ปล่อยขบวนรถโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน ให้แก่สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน ให้แก่สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก โดยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งผู้บริหารองค์กรหลัก ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมในพิธี
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอด ทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงพสกนิกรคนไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ความว่า “ด้วยความรักและห่วงใย ขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดี จิตใจและร่างกายที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติ” พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือราษฎร ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานความช่วยเหลือโรงเรียน จำนวน 267 แห่ง โดยจัดพระราชทานครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ครูและนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น และพระราชทานทุนการศึกษากับนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย และได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ทรงรับสั่งให้ดูแลประชาชนและแก้ปัญหาให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด จนบรรเทาลุล่วงไปเป็นลำดับ
รัฐบาลจึงได้น้อมนำกระแสรับสั่งไปสมทบทุนช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภัย ตลอดจนเป็นเงินทุนการศึกษาพระราชทานแก่บุตรหลาน กำลังอยู่ในวัยศึกษาของครอบครัวผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุทกภัย


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานเงินช่วยเหลือเพื่อจัดหาโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน และเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 12 จังหวัด จำนวน 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพร และไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์

โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการเงินพระราชทาน ซึ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
  • ทุนการศึกษาพระราชทาน 27 ทุน จำนวนเงินพระราชทาน 15 ล้านบาท     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าครองชีพ ค่าหอพัก และค่าอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วยผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 ทุน ชุมพร 2 ทุน นครศรีธรรมราช 12 ทุน สงขลา 5 ทุน ตรัง 1 ทุน และจังหวัดนราธิวาส 1 ทุน  ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 คน ระดับมัธยมศึกษา 3 คน ระดับประถมศึกษา 7 คน ระดับอนุบาล 2 คน การศึกษานอกระบบ 1 คน และยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าศึกษา 5 คน
         อนึ่ง ในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีมอบทุนพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 27 คน ณ ศาลากลางจังหวัดพร้อมเพียงกันทั้ง 6 จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
  • พระราชทานให้การจัดหาโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน จำนวน 25 ล้านบาท     โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก กำหนดรูปแบบ คุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมจากมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีขายในท้องตลาด และเชิญผู้แทนผู้บริหารจากเขตพื้นที่การศึกษา ครู และนักเรียนจากจังหวัดที่ได้รับพระราชทาน มาร่วมให้ข้อคิดเห็น กำหนดคุณลักษณะ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มั่นคง แข็งแรง ทนทาน สวยงาม และสมพระเกียรติ ที่สำคัญบริเวณหน้าโต๊ะและพนักเก้าอี้จะมีอักษรข้อความว่า “พระราชทาน”     ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการใช้จำนวน 11,115 ชุด ซึ่งเป็นโต๊ะเก้าอี้ระดับอนุบาล 1,110 ชุด ประถมศึกษา 6,327 ชุด มัธยมศึกษา 2,199 ชุด และโต๊ะเก้าอี้ ครู 1,479 ชุด พร้อมทั้งได้กำหนดให้มีการควบคุม ดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องให้อยู่ในสภาพดี หากไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติให้ประสานงานกับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจาก สอศ. ในการซ่อมแซมและดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และทุก ๆ 3 เดือน ให้สถานศึกษารายงานสภาพและผลการใช้โต๊ะและเก้าอี้ต่อหน่วยงานต้นสังกัด

การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในภาคใต้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ที่จะทำตามพระราชกระแสอย่างเคร่งครัด โดยโต๊ะและเก้าอี้ที่จัดส่งไปนั้น เป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงทนทาน สามารถทนทานต่ออุทกภัยได้ดี โดยในรอบแรกนี้สามารถผลิตได้ 3,000-4,000 ตัว

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณ สพฐ. สอศ. รวมทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้อย่างสมพระเกียรติ

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร " 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม