หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พิธีมหามงคล

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 252/2560
เตรียมจัด
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๒๓ พ.ค.๖๐

พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รายการ "ตามรอยพ่อ" คืนวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 60 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เป็นแขกรับเชิญร่วมสนทนาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวัง จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๑๗๕ รูป ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)
พร้อมกันนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ "พระพุทธนรสีห์” พระพุทธรูปยุคเชียงแสน ปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่ง และไม่เคยอัญเชิญออกนอกสถานที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ถวายสักการะมาก่อน ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่อัญเชิญมาเป็นพระประธานในพิธี โดยริ้วขบวนตามแบบโบราณราชประเพณีอันงดงาม
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เล่าตามพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามยิ่งนัก ถือเป็นบุญใหญ่หลวงแก่ผู้ได้เฝ้าถวายบูชาอันจะก่อให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคล สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทอดพระเนตรเห็นในวิหารหลวง วัดพระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ ตรัสว่า พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรแบบเชียงแสนองค์นี้มีลักษณะที่งดงามเหลือเกิน ถือเป็นบุญตาที่ได้แลเห็น
เจ้านายฝ่ายเหนือจึงได้พร้อมใจกันทูลถวาย จึงได้ทรงรับมาตั้งไว้บูชาในท้องพระโรง วังวรดิศ ใกล้กับสะพานดำรงสถิต ใคร ๆ ไปเห็นก็ชมทุกคนว่าเป็นพระพุทธรูปงามอย่างประหลาดมาก ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความผูกพันที่ทรงมีต่อเจ้านายฝ่ายเหนือและชาวเมืองเชียงใหม่ วันหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกิจจะเสด็จพระราชดำเนินลงไปเมืองสมุทรปราการเพื่อทรงรับพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลอินเดียทูลเกล้าฯ ถวาย และโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช เมื่อยังเป็นพระยาสุขุมวินิจฉัย เชิญมาจากอินเดียจนถึงเมืองสมุทรปราการ เวลาประทับรถยนต์พระที่นั่งไปที่สถานีหัวลำโพง ได้ทรงพระกรุณาเสด็จแวะที่วังวรดิศ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรพระพุทธรูปที่ท้องพระโรง พอทอดพระเนตรเห็นก็ทรงมีพระราชดำรัสว่า “พระองค์นี้งามมากและแปลกจริง ๆ“
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและเจ้านายฝ่ายเหนือจึงพร้อมใจกันขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงขนานพระนามถวายว่า “พระพุทธนรสีห์” และเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญแต่นั้นมา อัญเชิญประดิษฐานไว้ในพระที่นั่งอัมพรสถาน อันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งพระพุทธนรสีห์ยังสถิตอยู่ในพระราชมณเฑียรตราบจนบัดนี้
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีมหามงคลฯ ร่วมเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ความร่มเย็นเป็นสุข สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประชาชนในส่วนกลางสามารถเข้าร่วมพิธีมหามงคลฯ ได้ที่พระลานพระราชวังดุสิต ผู้ที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา ๑๗.๑๐ น. เป็นต้นไป ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT2HD), ช่องดาวเทียม Thai TV Global Network (TGN), และ NBT World

นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามรับฟังพิธีมหามงคลนี้ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ หรือจะรับชมทาง face book "liveNBT2HD" สำหรับท่านที่ต้องการบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ทั้ง ๒๘ บท สามารถถ่าย "QR Code" ดาวน์โหลดบทสวดได้ที่เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร " 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม