หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

รมช.ศธ.(ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 343/2561รมช.ศธ.(ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์

17 กันยายน 2561 - ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายรัฐบาลด้านการอุดมศึกษา ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้การต้อนรับ
  • พบปะและมอบนโยบายด้านอุดมศึกษาแก่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หากติดตามข่าวสารจะพบว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน รัฐบาลจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น โดยเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาต้องเชื่อมโยงกันเพื่อส่งเสริมให้ศักยภาพของคนไทยมีความเข้มแข็ง เนื่องจากนักเรียนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ไม่ทราบศักยภาพของตนเอง ครู อาจารย์จึงถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน ออกแบบการเรียนรู้ ให้เกิดการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้ได้มากที่สุด จากนั้นจึงส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ชอบและถนัด ทำให้เด็กรู้ทิศทางในการพัฒนาตนเอง เลือกเรียนต่อในสิ่งที่ตรงกับศักยภาพจริง ๆ ไม่ใช่เลือกเรียนตามค่านิยม และตกงานภายหลังจบการศึกษา
ทุกวันนี้ การศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนอีกต่อไป เพราะในโลกยุคใหม่นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างง่ายดายผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านการเรียนรูปแบบใหม่ๆ ไม่ใช่เรียนแค่ 4 ปีจบ แต่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต แนวโน้มเช่นนี้ ส่งผลให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก หรือคณะบางคณะต้องปิดตัวลง เพราะไม่มีเด็กสมัครเข้าเรียน เพราะเด็กจะรู้สึกว่าทำไมต้องเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากสามารถเรียนรู้จากนอกห้องเรียนได้ตลอดเวลา
ดังนั้น มหาวิทยาลัยแห่งใดอยากจะอยู่รอด ก็จำเป็นต้องปรับตัวเป็น demand side ปรับปรุงหรือสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ให้ผู้เรียนยุคใหม่ที่มีความต้องการหลากหลาย สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ รองรับเปลี่ยนแปลงของโลก ขณะเดียวกันต้องปรับ mindset ของเด็กรุ่นใหม่ ให้ทักษะใหม่ และที่สำคัญบทบาทอาจารย์ต้องเปลี่ยนไป จะต้องไม่สอนแบบเดิม ต้องออกแบบให้เด็กเรียนรู้แบบง่ายขึ้นสะดวกขึ้น ที่สำคัญคือเน้นว่าการเรียนต้องเรียนจากประสบการณ์จริง จากการทำงานจริงๆ ต้องดึงศักยภาพในตัวเด็กออกมาได้มากที่สุด
“สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องปลูกฝังเด็กไม่ใช่มีเพียงแค่ความรู้เท่านั้นเพราะความรู้ล้าสมัยได้ แต่สิ่งที่สามารถที่จะติดตัวนำไปใช้ได้หากโลกมีการเปลี่ยนแปลงคือ ทักษะและสมรรถนะ ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์จะต้องปลูกฝังให้กับนักศึกษาเพื่อใช้ในการทำงานต่อไปได้ ดังนั้น การผลิตกำลังคนรุ่นใหม่ต้องตอบโจทย์คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีความรู้ ตลอดจนทักษะและสมรรถนะสูง สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งจะมีภารกิจหลักใน 2 ส่วน คือ เพื่อการผลิตกำลังคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีความรู้ ตลอดจนทักษะและสมรรถนะสูง สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ พร้อมทั้งดำเนินการและบูรณาการการศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และวางแผนผลิตและพัฒนาคนตอบโจทย์โลกอนาคต ด้วยเศรษฐกิจฐานความรู้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง” ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าว
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม