หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ก.ค.ศ.อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท. 44 ราย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 496/2560
ก.ค.ศ.อนุมัติย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท. 44 ราย

ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ได้อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 44 ราย ดังนี้
 •  นายกิตติ บุญเชิด  ผอ.สพม.31  เป็น ผอ.สพม.เขต 1
 •  นายพิทยา ไชยมงคล  ผอ.สพม.เขต 35  เป็น ผอ.สพม.เขต 31
 • น.ส.รัตติมา พานิชอนุรักษ์  ผอ.สพม.เขต 32  เป็น  ผอ.สพม.เขต 2
 • นายธีระวัฒน์ วรรณนุช  ผอ.สพม.เขต 7  เป็น ผอ.สพม.เขต 3
 • นายสมชาย รองเหลือ  ผอ.สพม.เขต 8  เป็น ผอ.สพม.เขต 11
 •  นายอดิศักดิ์ มุ่งชู  ผอ.สพม.เขต 20  เป็น ผอ.สพม.เขต 25
 • นายมรกต  กลัดสอาด  ผอ.สพม.เขต 38  เป็น ผอ.สพม.เขต 20
 • นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผอ.สพม.เขต 30  เป็น ผอ.สพม.เขต 27
 • นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค  ผอ.สพม.เขต 24  เป็น ผอ.สพม.เขต 30
 • นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก  ผอ.สพม.เขต 22  เป็น ผอ.สพม.เขต 26
 • นายอำนาจ บุญทรง  ผอ.สพม.เขต 40  เป็น ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
 • นายอดุลย์ กองทอง  ผอ.สพม.เขต 29  เป็น ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
 • นายธวัช แซ่ฮ่ำ  ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2  เป็น ผอ.สพม.เขต 15
 • นายสมวุฒิ ศรีอำไพ  ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2  เป็น ผอ.สพม.เขต 41
 • นายภูมิพัทธ เรืองแหล่  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  เป็น ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
 • นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
 • นายเดช ศิรินาม  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เป็น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
 • นายประจักษ์ ช่างเรือ  ผอ.สพป.ภูเก็ต  เป็น ผอ.สพป.ตรัง เขต 2
 • นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์  ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  เป็น ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
 • นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช  ผอ.สพป.นครพนม เขต 2  เป็น ผอ.สพป.นครพนม เขต 1
 • นายประสงค์ สุภา  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็น ผอ.สพป.นครพนม เขต 2
 • นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4  เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1
 •  นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4
 •  นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เป็น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
 •  นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1
 •  นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
 •  นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 •  นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
 •  นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
 •  นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็น ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1
 •  นายสกลภัทร  เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
 •  นายสกล  คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
 •  นายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
 •  ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์  นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 •  นายสมุทร  สมปอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็น ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
 •  นายนพพร  มากคงแก้ว ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สงขลา เขต 1
 •  นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ยะลา เขต 1
 •  นายอาดุลย์  พรมแสง ผอ.สพป.สตูล เป็น ผอ.สพป.สงขลา เขต 3
 •  นายณรงค์  ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็น ผอ.สพป.สตูล
 •  นายชูศักดิ์  ชูช่วย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
 •  นายคำปุ่น  บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป. สุรินทร์ เขต 1
 •  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็น ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1
 •  นางละออตา  พงษ์ฤทัศน์  ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1
 •  นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็น ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติขยายเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในเขตพื้นที่การศึกษา 4 ปี จำนวน 4 ราย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม