หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 495/2560
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีบางประเด็นที่สำคัญโดยสรุปดังนี้
การขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่ง "นิติกร"  ที่ประชุมได้รับทราบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง "นิติกร" ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนี้มีอัตราน้อยมาก ทำให้ภาระงานของนิติกรที่มีอยู่ในทุกสังกัดมีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งนิติกรยังเป็นตำแหน่งที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อย ที่ประชุมจึงได้หารือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องมีแนวทางในการเลือกสรรนิติกรที่มีความสามารถให้เข้ามาดำรงตำแหน่งมากขึ้น หรือมีการเกลี่ยอัตรากำลังใหม่ของตำแหน่งนิติกรทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการด้วย
การจัดทำระบบกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย  ขณะนี้ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า “ระบบกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการทางวินัย” ซึ่งผู้บริหารทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้งานแอพดังกล่าวผ่านสมาร์ทโฟนได้ เพื่อช่วยในการกำกับติดตามเรื่องที่กำลังดำเนินการให้มีความรวดเร็วมากขึ้น อาทิ การแสดงจำนวนคดีที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด, สถานะของคดี, การแจ้งเตือนตามขั้นตอนสืบสวนสอบสวน, การสืบค้นคดี เป็นต้น
กรณีการร้องเรียนปัญหาการรับเด็กของผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนบุคคลดังกล่าวแล้ว และในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการสอบสวนที่เป็นผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วยว่า กรณีเช่นนี้มีให้เห็นเป็นประจำ ซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจกฎระเบียบหรือรายละเอียดเกี่ยวกับโควตาการรับเด็ก การออกใบเสร็จรับเงิน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความยุติธรรม ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะนำเรื่องปัญหาเหล่านี้ไปดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในปีต่อ ๆ ไป เช่น การกำหนดระยะเวลาการสอบสวนการร้องเรียนการทุจริตต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว, การกำหนดหลักเกณฑ์การรับเด็กโควตาพิเศษให้มีความชัดเจน, การนิยามความหมายของผู้มีอุปการคุณให้ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงศึกษาธิการครั้งใหญ่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบโควตาพิเศษในการรับเด็กเข้าเรียนให้มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และที่สำคัญกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมาต้องมีความยุติธรรมและโปร่งใส

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม